PRZESUŃ STRONĘ W DÓŁ ABY ZOBACZYĆ

 WYBRANĄ TREŚĆ

INSTRUKCJA FILMOWA JAK ODBLOKOWAĆ DOSTĘP PREMIUM

Stream odblokowany w środę o 21.00

Stream zablokowany - "premium" w każdą niedzielę poniedziałek wtorek i czwartek o 21.00

POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Dlaczego Prezydent, Premier, Sejm, Senat, ZUS, Urząd Skarbowy, Policja, Wojsko, służby zarejestrowane są jako firmy? ☀Autor Gabi☀

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Rate this post

Portale do sprawdzania rejestracji firmy:

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ NASZĄ

DZIAŁALNOŚĆ 

Ta forma wsparcia adresowana jest do autorów wpisów - artykułów , filmów i tłumaczeń i osób pomagających w sprawach technicznych ,

ciekawostka :-) mamy ponad 30 000 subskrybentów i ponad 100 000 osób zarejestrowanych  a trzeba żebrać o kilka groszy dla tych dzięki którym są treści na stronie .......... 

https://www.bisnode.de/upik 

https://www.bisnode.pl  

1 – Jednostki budżetowe

Kancelaria Prezydenta – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=1855770&nazwa=KANCELARIA_PREZYDENTA_RZECZYPOSPOLITEJ_POLSKIEJ 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=851402&nazwa=KANCELARIA_PREZESA_RADY_MINISTR%C3%93W 

Kancelaria Senatu – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=2289748&nazwa=KANCELARIA_SENATU_RZECZYPOSPOLITEJ_POLSKIEJ 

Kancelaria Sejm – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=1855768&nazwa=KANCELARIA_SEJMU 
https://www.bisnode.de/upik/?search=sejm&comid=&Country=PL&Address=&City= 

Urząd skarbowy – firma:

https://www.bisnode.pl/wyniki-wyszukiwania/?nazwa=urz%C4%85d+skarbowy 

Policja – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=731132&nazwa=KOMENDA_STO%C5%81ECZNA_POLICJI 

Ministerstwo Obrony – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=1811723&nazwa=MINISTERSTWO_OBRONY_NARODOWEJ 

ZUS – frima:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=1073698&nazwa=ZAK%C5%81AD_UBEZPIECZE%C5%83_SPO%C5%81ECZNYCH 

Trybunał Konstytucyjny – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=6205203&nazwa=TRYBUNA%C5%81_KONSTYTUCYJNY 

Sąd Najwyższy – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=939157&nazwa=S%C4%84D_NAJWY%C5%BBSZY 

Rzecznik Praw Obywatelskich – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=2262434&nazwa=BIURO_RZECZNIKA_PRAW_OBYWATELSKICH 

Rzecznik Praw Dziecka – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=2295635&nazwa=BIURO_RZECZNIKA_PRAW_DZIECKA 

Najwyższa Izba Kontroli – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=1855692&nazwa=NAJWY%C5%BBSZA_IZBA_KONTROLI 

Ministerstwo Finansów – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=1855719&nazwa=MINISTERSTWO_FINANS%C3%93W 

Ministerstwo Zdrowia – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=1855715&nazwa=MINISTERSTWO_ZDROWIA 

Służby specjalne

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – firma:

https://www.bisnode.pl/wyniki-wyszukiwania/?nazwa=Agencja+Bezpiecze%C5%84stwa+Wewn%C4%99trznego

Agencja Wywiadu – firma:

https://www.bisnode.pl/wyniki-wyszukiwania/?nazwa=Agencja+Wywiadu 

Centralne Biuro Antykorupcyjne – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=2457242&nazwa=CENTRALNE_BIURO_ANTYKORUPCYJNE 

Służba Kontrwywiadu Wojskowego – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=7575584&nazwa=S%C5%81U%C5%BBBA_KONTRWYWIADU_WOJSKOWEGO 

Służba Wywiadu Wojskowego – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=7575575&nazwa=S%C5%81U%C5%BBBA_WYWIADU_WOJSKOWEGO 

Partie polityczne

PiS – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=2143822&nazwa=PRAWO_I_SPRAWIEDLIWO%C5%9A%C4%86 

PO – firma:

https://www.bisnode.pl/wyniki-wyszukiwania/?nazwa=Platforma+obywatelska 

Kukiz15 – wykreślony:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=13153129&nazwa=KLUB_POSELSKI_KUKIZ_15 

Konfederacja – firma:

https://www.bisnode.pl/wyniki-wyszukiwania/?nazwa=Konfederacja+Wolno%C5%9B%C4%87+i+Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87 

Co to jest PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci 

2 – Zarejestrowania firmy POLAND REPUBLIC OF w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BPLA22 
http://prorogeopolityka.pl/post/ministerstwo-potwierdza-polska-zarejestrowana-w-nowym-jorku-jako-poland-republic-of 

3 – Mateusz Morawiecki: jesteśmy „krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy”:

http://prorogeopolityka.pl/post/mateusz-morawiecki-jestesmy-krajem-posiadanym-przez-kogos-z-zagranicy 
https://akademiageopolityki.pl/strefa-klienta/strony/1873 

Za Robert Brzoza

 

%d bloggers like this: