POLSKA: DWIE OSOBY

ZMARŁY TUŻ PO SZCZEPIENIU

NA COVID-19

23 stycznia 2021

Zostaliśmy poinformowani przez rodzinę, że

20 stycznia 2021 r. dobę po szczepieniu

na COVID-19 zmarł podopieczny domu pomocy

społecznej na zachodzie Polski.

Była to osoba starsza z historią powikłań

poszczepiennych w dzieciństwie,

z chorobami współistniejącymi, na które

chorowała od lat, a których rodzina nie

wiąże ze śmiercią. Lekarz stwierdził nagły zgon

o przyczynie nieustalonej, co bardzo

poruszyło bliskich, którzy chcą poznać prawdę.

Ponadto opiekun prawny nie wyraził

świadomej zgody na szczepienie. 

Wyjaśnienie tej sprawy jest szczególnie

ważne w przypadku szczepionki dopuszczonej

warunkowo, gdy producent sam zastrzega że

nie są znane wszystkie działania niepożądane.

Oświadczenie pełnomocnika rodziny 

„Jako pełnomocnik przedstawiciela

ustawowego zmarłej osoby, zostałem

upoważniony do złożenia oświadczenia

dotyczącego zawiadomień do prokuratury.

Złożone zostały trzy odrębne zawiadomienia

do różnych prokuratur w związku ze śmiercią

bliskiej osoby po podaniu szczepionki.

Zawiadomienia te dotyczą podejrzenia

popełnienia przestępstwa i śmierci w związku

z zaszczepieniem bez właściwej kwalifikacji

oraz w związku z brakiem świadomej zgody.

Zostało również złożone odrębne

zawiadomienie dotyczące nie zgłoszenia

przez lekarza niepożądanego odczynu poszczepiennego

do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Rodzina chce aby sprawa została wyjaśniona.

Trwają czynności wyjaśniające, trwają

przesłuchania, są składane liczne wnioski dowodowe,

ma zostać przeprowadzona sekcja w zakładzie

medycyny sądowej.

Został również złożony wniosek o zabezpieczenie

tej serii szczepionki, która została podana

w celu zbadania i sprawdzenie czy przyczyną

zgonu nie była na przykład wadliwa szczepionka.

Badania kliniczne szczepionki na COVID-19

nie zostały zakończone.

Zgon to ciężki niepożądany odczyn

poszczepienny. Jeśli nie ma zgłoszenia to główna

inspekcja farmaceutyczna nie ma podstaw

do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.”

Adwokat Arkadiusz Tetela

Oświadczenie wygłoszone dla mediów

podczas konferencji prasowej 22 stycznia 2021