NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE + NAJNOWSZE
Poland matters
1160 views
POLITYKA 2019
778 views
JACK CALEIB STREAM + FILMY KINOWE
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
POSEŁ MAJKA UJAWNIA - KULISY SEJMOWE R.P III - SZANTAŻE , KORUPCJA , KARIERY
Złe wieści dla milionów Polaków.. ☀Autor Gabi☀
"Oto, jak możesz uniknąć masek i nakazów szczepień!!!!"
Jest zgoda na przywóz z Niemiec do Mirska 54 000 ton odpadów ☀Autor Gabi☀
Dlaczego Prezydent, Premier, Sejm, Senat, ZUS, Urząd Skarbowy, Policja, Wojsko, służby zarejestrowane są jako firmy? ☀Autor Gabi☀
To oni zniechęcają Polki i Polaków do szczepień! ☀Autor Gabi☀
Szokujące nagrania z Wuhan! Ten materiał miał nie ujrzeć światła dziennego [VIDEO] Włącz napisy PL ☀Autor Gabi☀
Pfizer / BioNTech rozpoczyna eksperyment szczepień na 4000 ciężarnych kobiet ☀Autor Gabi☀

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-) Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników. PORTAL M-FORUM DZIAŁA W TAKIEJ FORMIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KONSTYTUCJI Art. 54. Zasada wolności poglądów 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ NAM POMÓC – ZOSTAŃ AUTOREM Witam zaproszenie dla Youtuberów , Dziennikarzy , Blogerów do współpracy , sporadyczne publikowanie na stronie M-forum – p.s bardzo ważne dla twórców z Y.T , F.B . VIMEO DAILMOTION – każdorazowe wejście w wasz materiał na naszej stronie , jest zaliczane na wymienionych platformach jako pełne wejście monetyzowene i zaliczane do ruchu na waszej głównej stronie działalnosci przekłada sie to na pozyskiwanie nowych widzów na waszych kanałach i REKLAMIE !

CZERWONE
miejsce-na-reklame.

Co oznacza klauzula dobrego Samarytanina? W praktyce nic nie znaczy, to tylko betonowe koło ratunkowe dla medyków!! ☀”PRAWNIE ” zrobili WAS w BAMBUKO Profesorki!! Autor Gabi☀

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
The following two tabs change content below.
miejsce-na-reklame.

Gabi

Witam, nazywam się Gabriela Nowak, pracuję jako asystentka  zarządzania i obsługi Klienta w Kancelarii Prawnej,  niedawno w kwietniu 2019 r zostałam Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej w Radzie Miasta - gdzie czynnie reprezentuję interesy mieszkańców, którzy mi zaufali i mnie wybrali ! STOP CENZURZE   UWAŻASZ, ŻE CENZURA - ŁAMIE TWOJE PRAWA RP ?  WESPRZYJ MNIE - W TYM CO ROBIĘ - ♛  z dopiskiem - DAROWIZNA  ! Nest Bank Polska 75187010452078115029220001  Nest Bank zagranica IBAN PL75187010452078115029220001  Kod SWIFT Nest Bank: NESBPLPW   Dziękuję, $$$ Pozdrawiam i zapraszam do komentowania !   ♡♡♡ ZOBACZ TAKŻE POMAGAM ♡♡♡  https://zrzutka.pl/gc97mb

Co oznacza w praktyce klauzula dobrego Samarytanina
RADCA PRAWNY MARCIN ANDRZEJEWICZ

Formalnie rzecz biorąc, na dzień 26 listopada 2020 r. ta klauzula w praktyce nic nie znaczy. Tak zwana klauzula dobrego Samarytanina, czyli przepis art. 24 podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę 3 listopada ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, do dzisiaj nie obowiązuje.

Zgodnie z podstawową zasadą porządku prawnego, warunkiem wejścia w życie ustaw jest ich ogłoszenie (art. 88 ust. 1 Konstytucji RP). Szczegółowo regulująca tę kwestię ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) wskazuje po pierwsze, że ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe (art. 2 ust. 1). Takim dziennikiem w przypadku ustaw jest Dziennik Ustaw. Do dzisiaj próżno w nim szukać ustawy z 28 października 2020 r., która ma wejść w życie „z dniem następującym po dniu ogłoszenia” (art. 31). Motywy takiego działania nie są mi znane, więc pozostawię je w sferze domysłów, do której w rubryce prawnej nie chciałbym się odwoływać.

Czym jest wymieniona w tytule klauzula? W założeniu ma być kontratypem, czyli okolicznością wyłączającą bezprawność karną czynu. Wyłączenie odpowiedzialności ma być związane z podwyższonym ryzykiem pomyłki osób zaangażowanych w wykonywanie świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii. Czym jest w praktyce?

Treść tzw. klauzuli dobrego Samarytanina
Zgodnie z art. 24 nieobowiązującej (jeszcze) ustawy z 28 października 2020 r.:

„Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 155, art. 156 § 2, art. 157 § 3 lub art. 160 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), ten, kto w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, udzielając świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514, 567, 1291 i 1493), ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz.U. z 2018 r. poz. 2150 oraz z 2020 r. poz. 1291), ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493), ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 882) albo ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w ramach rozpoznawania lub leczenia COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba że spowodowany skutek był wynikiem rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach”.

Wyliczenie ustaw utrudnia interpretację regulacji o wyłączeniu odpowiedzialności karnej medyków walczących z COVID-19
Wielokrotnie na łamach „Pulsu Medycyny”, posiłkując się treścią art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020, poz. 295) wskazywałem, że świadczenie zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Definicja ta jest dość szeroka, jednak ustawodawca w analizowanej klauzuli nie decyduje się na pozostawienie jej bez ograniczenia. Wskazuje bowiem, że muszą to być świadczenia na podstawie ustaw:

o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
o zawodzie felczera,
o zawodach pielęgniarki i położnej,
o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Trudno zrozumieć logiczny sens takiego wyliczenia ustaw, na podstawie których osoba popełniająca czyn zabroniony działa, zwłaszcza pod kątem zasad prawidłowej techniki legislacyjnej. Wypada bowiem zadać pytanie: co w przypadku błędu diagnostycznego, który można zakwalifikować pod przepisy prawa karnego, popełnionego przez diagnostę laboratoryjnego? Warto przypomnieć, że zawodem medycznym jest również zawód diagnosty laboratoryjnego, dla którego główną ustawą regulującą jest ta z 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 849).

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego

Oczywiście, można wskazać, że wymieniona na końcu ustawa „o zakażeniach” reguluje także niektóre czynności diagnostów, ale jest to zdecydowanie zbyt mały zakres. Zwłaszcza że mówimy o odpowiedzialności karnej, czyli takiej, która dotyka zawody medyczne najboleśniej, bo osobiście.

Popełnienie przestępstwa wiąże się nie tylko z groźbą poniesienia kary, ale także ze znacznym stresem związanym z czynnościami postępowania, jego rygorami. Dlatego też zawsze założeniem klauzuli wyłączającej odpowiedzialność jest ochrona wyższego dobra w sytuacjach trudnych, niezależnych od woli człowieka. Poza tym regulacja wymienionych ustaw nie odnosi się tylko do udzielania świadczeń zdrowotnych. Stąd wyliczenie to rozmywa sens przepisu, utrudniając jego interpretację w praktyce.

Wyłączenie odpowiedzialności karnej tylko w ramach rozpoznawania lub leczenia COVID-19
Kolejno trzeba wyjaśnić, że wymienione w art. 24 ustawy przepisy kodeksu karnego dotyczą odpowiednio:

przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci (art. 155 k.k.),
przestępstw spowodowania uszczerbku na zdrowiu (art. 156 i 157 k.k.),
przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo przez osoby szczególnie zobowiązane do opieki nad osobą narażoną (art. 160 § 3).
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy jednak tylko przypadków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach rozpoznawania lub leczenia COVID-19. Takie uregulowanie wyłącza z grona „chronionych” wszystkie inne czynności diagnostyczne i terapeutyczne, które nie są związane z zakażeniem pacjenta SARS-CoV-2.

Na koniec ustawodawca decyduje się na dodanie potworka słownego, w którym przewiduje się, że kontratyp można zastosować do osoby „działającej w szczególnych okolicznościach”. W żaden sposób nie tłumaczy się w tekście ustawy, czym są owe okoliczności. Jak słusznie podnoszą przedstawiciele zawodów medycznych, szczególne okoliczności związane z działaniem na skraju wydolności systemu ochrony zdrowia utrzymują się w Polsce od co najmniej miesiąca. Czy jednak stosujące w praktyce przepis organy ścigania i sądy przyjęłyby taką interpretację? Tego nie wiemy. A pozostawienie tak istotnej kwestii do interpretacji rodzi uzasadnione ryzyko po stronie pracowników systemu opieki zdrowotnej.

Betonowe koło ratunkowe
Do ostatniego wyrażenia, czyli przewidzianego przez ustawodawcę wyłączenia możliwości zastosowania art. 24 w przypadku „rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach”, mam najmniej wątpliwości. Prawo karne ma na celu przede wszystkim ochronę wartości wyższych, takich jak zdrowie i życie. Ograniczenie przewidziane w ostatniej frazie przepisu ma, jak sądzę, zapobiegać patologiom czy totalnej bezkarności osób, które ze złą wolą podchodziłyby do swoich obowiązków w dobie epidemii.

Nie ulega jednak wątpliwości, że klauzula w tej formie nie spełnia swojej funkcji. Pozostaje, niestety, niczym innym jak dość nieudolną i niepełną próbą pomocy osobom zaangażowanym w wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Jest swoistym betonowym kołem ratunkowym dla osób przeciążonych pracą na rzecz zdrowia i życia pacjentów.

Źródło: Puls Medycyny


Radca prawny Marcin Andrzejewicz specjalizuje się w zagadnieniach prawa medycznego i prawa procesowego. W swojej praktyce skupia się przede wszystkim na reprezentacji stron w procesach karnych, cywilnych i dyscyplinarnyc

Od Autora

Proste, logiczne przejżyste – cymbały wykiwali WAS to fikcja!

Nie umiecie czytać przepisow prawnych – bo jesteście za tępi!

Myślicie, że dali WAM betonową ochronę – a ubrali WAS w  betonowe buty !

Jak je założycie to już z nich tak łatwo,  nie wyjdziecie, ale co tam dla WAS – ważny LANS I KASA  !!

Tylko UWAŻAJCIE, ŻEBY WAM  KIEDYŚ TEJ KASY – NIE BRAKŁO !!

Autor Gabi 

Narodowy Program Szczepień nielegalny?

Polacy jak króliki doświadczalne? Mec Katarzyna  Tarnawa-Gwóźdź

szczepionki dokumenty p mec

LINK OD PRZYTOMNYCH MEDYKÓW PONIŻEJ 

https://izba-lekarska.pl/monitor-lekarski/dobry-samarytanin/

Click to access WPL.681.2020.ŁP.pdf

Za W Realu24 oraz gość Grzegorz Płaczek

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
miejsce-na-reklame.
CZERWONE

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: