Wielki Reset. Finałowe odliczanie

Źródło: Internet

W dniach 25-29 stycznia dojdzie do pierwszego od wybuchu pandemii spotkania elity w ramach Światowego Forum Ekonomicznego. To właśnie wtedy z dużą dozą pewności zostanie proklamowany „Nowy Porządek Świata”, zwany obecnie „Wielkim Resetem”. Podsumujmy co na ten moment wiemy o potencjalnych planach dla świata i ludzkości. 

Ujmując rzeczy chronologicznie, pierwszym elementem strategii wdrażania „Wielkiego Resetu”, może być rzekomy plan rozwoju nowej odmiany wirusa, zwanej COVID-21.

Informowały o tym alternatywne media kanadyjskie, francuskie i polskie. Główne serwisy informacyjne sklasyfikowały ten temat jako fake news.

Warto jednak przypomnieć jak miałby wyglądać proces implementacji COVID-21 w społeczeństwie.

Przewidywana mutacja COVID-19 i / lub koinfekcja wtórnym wirusem (określanym jako COVID-21) ma prowadzić do trzeciej fali o znacznie wyższej śmiertelności i wyższym wskaźniku zakażenia. Wiemy już o istnieniu kilku bardziej zaraźliwych mutacji COVID-19. To między innymi odmiana brytyjska, nigeryjska, południowoafrykańska (RPA) oraz amazońska.

Mamy już do czynienia z budową obiektów izolacyjnych dla chorych, ale i niepokornych łamiących koronarestrykcje. Takie „obozy koncentracyjne” powstały już między innymi w Niemczech i w Chinach.

W związku z tymi mutacjami, które składać się będą na COVID-21, ma dojść do jeszcze bardziej drastycznych ograniczeń gospodarczych i społecznych. Już teraz wiadomo, że lockdowny w wielu państwach potrwają co najmniej do kwietnia. Wielka Brytania rozważa ograniczenie wyjść obywateli z ich domów do jednego w ciągu tygodnia oraz zakaz rozmów na ulicy i w miejscach publicznych.

Może dojść do zablokowania podróżowania pomiędzy miastami.

Przypadki zakażeń i zgonów mutacją/mutacjami wirusa, mają przekroczyć możliwości placówek medycznych.

W związku z tym ma dojść do reformy i rozszerzenia programu dla bezrobotnych, który ma zostać przekształcony w program powszechnego dochodu podstawowego.

Przewidywana jest awaria łańcuchów dostaw i niedobory zapasów podstawowych produktów.

Kontrolą nad granicami miast oraz głównymi drogami, ma zająć się wojsko.

Wszystko to ma dziać się w pierwszych miesiącach 2021 roku.

Przecieki z „Banku Światowego” pokazują, że elity zaplanowały, że pandemia potrwa do 31 marca 2025 roku:

Jednak cele „Wielkiego Resetu” są bardziej długofalowe i pokrywają się z programem Agenda 2030. Firma konsultingowa McKinsey & Co przedstawiła prognozy dotyczące skali automatyzacji zawodów wykonywanych przez ludzi do 2030 roku:

Poniższe punkty mają być realizowane sukcesywnie w latach 2021-2030:

 • ustanowienie jednego rządu światowego
 • bezgotówkowa wspólna waluta światowa
 • bank centralny / zjednoczony bank światowy
 • zjednoczona armia światowa
 • zniesienie suwerenności narodowej
 • anulowanie własności prywatnej
 • zniesienie instytucji rodziny
 • redukcja światowej populacji
 • kontrola wzrostu i gęstości zaludnienia
 • obowiązkowe szczepienia wielokrotne
 • uniwersalny dochód podstawowy
 • anulowanie wynagrodzeń
 • wszczepienie mikroczipa do organizmu człowieka w celu umożliwienia robienia zakupów, płacenia, podróżowania i kontrolowania ruchu osoby
 • wprowadzenie systemu oceny społecznej (jak w Chinach)
 • niezliczone urządzenia elektroniczne zostaną podłączone do systemów 5G
 • rząd przejmie prawo do wychowywania dzieci
 • prywatne szkoły, uniwersytety i inne instytucje akademickie przejdą do Państwa
 • zniesienie prywatnego transportu samochodowego
 • zniesienie wszystkich prywatnych przedsiębiorstw
 • w transporcie lotniczym liczba pasażerów zostanie ograniczona do minimum
 • koncentracja ludzi w strefach specjalnych (przedmieścia)
 • anulowanie systemów nawadniających
 • zniesienie prywatnych przedsiębiorstw w sektorze rolnym, w tym zakaz posiadania zwierząt
 • anulowanie mieszkań prywatnych
 • ograniczenie użytkowania gruntów
 • zakaz wszystkich naturalnych (niesyntetycznych) zabiegów
 • zakaz wszelkich nietradycyjnych metod leczenia (naturopatia)
 • zakaz dla wszystkich rodzajów paliw kopalnych

Z kolei główni architekci ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos opublikowali raport pt: „The Global Risks Report 2021”.

Na 85 stronie tego raportu przedstawione są predykcje wydarzeń, które mogą mieć miejsce w ciągu kolejnych 10 lat:

1. Przypadkowa wojna – „Potyczka międzypaństwowa eskaluje do wojny, ponieważ rządy nie kontrolują działań w przypadku braku dokładnych informacji. Osłabiony multilateralizm prowadzi do braku opanowania”.

2. Powstanie anarchii (lub powstanie anarchistyczne) – „Młodzi aktywiści, mający dość korupcji, nierówności i cierpienia, mobilizują się przeciwko elitom. Media społecznościowe napędzane przez SI są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, podsycając chaos społeczny”.

3. Wykorzystany interfejs mózg-maszyna – „Firmy, rządy lub osoby fizyczne wykorzystują rozwijającą się technologię „czytania w myślach” do pozyskiwania danych od osób fizycznych w celach komercyjnych lub represyjnych”.

4. Upadek ugruntowanej demokracji – „Demokracja staje się autorytarna poprzez stopniowe wydrążanie się z korpusu prawa. Zamach stanu, raczej legalny niż brutalny, osłabia system, wywołując efekt domina w innych systemach demokratycznych”.

5. Zakłócenie geomagnetyczne – „Gwałtowne odwrócenie biegunów geomagnetycznych Ziemi powoduje destabilizujące konsekwencje dla biosfery i działalności człowieka”.

6. Edycja genów dla udoskonalania człowieka – „Rządy rozpoczynają klasyfikowane programy inżynierii genetycznej. Klasa ludzi rodzi się z genetycznymi możliwościami lepiej przystosowanymi do przetrwania w kosmosie, Arktyce lub na głębokim morzu, rozpoczynając genetyczny wyścig zbrojeń między geopolitycznymi rywalami o nieokreślonych konsekwencjach etycznych”.

7. Kontrola neurochemiczna – „Złośliwe stosowanie neurochemikaliów farmaceutycznych w celu kontrolowania przeciwników. Rządy zaczynają używać tych leków do nieśmiercionośnego egzekwowania prawa”.

8. Topnienie wiecznej zmarzliny uwalnia starożytne mikroorganizmy – „Ogrzewająca się planeta prowadzi do topnienia wiecznej zmarzliny w Arktyce. Starożytny wirus, nieznany we współczesnej nauce, jest uwalniany do powietrza, gleby i systemów wodnych”.

9. Wdrażanie broni jądrowej na małą skalę – „Nowa technologia pozwala na rozprzestrzenianie mało wydajnych głowic bojowych, rozmywających ramy odstraszania i prowadzących do światowej wojny jądrowej”.

Światowe Forum Ekonomiczne dzieli prognozy na 3 etapy.

Najwyższe ryzyko według horyzontu wydarzeń:

– krótkoterminowy (0-2 lata): „pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego”, „kryzysy życiowe” i „choroby zakaźne”;

– średnioterminowy (3-5 lat): „podział infrastruktury informatycznej”, „geopolityzacja zasobów”, „niestabilność cen” i „pęknięcie bańki cenowej”;

– długoterminowo (5-10 lat): „broń masowego rażenia”, „upadek multilateralizmu” i „upadek państwa”.

Widać więc wyraźnie, że nadciąga potężna zmiana. Zmiana, która jest oficjalnie zapowiadana przez najważniejsze postaci światowej polityki i biznesu.

Jak będzie wyglądało życie każdego z nas w tym nowym świecie?

Dopóki za proces wdrażania „Wielkiego Resetu” będą odpowiadać ci sami ludzie, których podejrzewa się chociażby o kradzież wyborów prezydenckich w USA czy o skandale pedofilskie oraz zdradę stanu, dopóty nie możemy czuć się bezpieczni.

Dlatego tak istotne było „osuszenie bagna”.

Wiele wskazuje na to, że plan jest już ustalony i będzie z premedytacją realizowany.

    
zmianynaziemi