W ankiecie dostępnej na Medexpress.pl w dniach 14–20 stycznia 2021 roku wzięło udział 236 osób.

Zdecydowana większość (82,6%) uczestników ankiety chciałaby, aby szczepieni przeciwko SARS-CoV-2 mieli możliwość wyboru preparatu, który otrzymają.

Inaczej wyglądał rozkład odpowiedzi w przypadku pytania o możliwość odpłatnego skrócenia sobie kolejki do szczepienia. Za taką możliwością opowiedziało się 57,2% ankietowanych.

Kto (oprócz lekarzy i pielęgniarek) powinien szczepić? Tutaj większość uczestników ankiety wskazała ratowników medycznych (86,4%). Najmniej (26,7%) respondentów chciałoby, aby szczepienia wykonywali technicy farmaceutyczni.

medexpress.pl