Szczepienie
Autor: Shutterstock

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy dotyczący utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Jeśli ustawa wejdzie w życie, o odszkodowanie będą mogły ubiegać się osoby, u których wystąpią niepożądane działania wynikające z przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Jak tłumaczy Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, odszkodowania za powikłania określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, do której odnosi się ustawa, będą wypłacane bez względu na termin szczepienia.

Rzecznik Praw Pacjenta podkreślił w rozmowie z PAP, że projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym zostanie skierowany do konsultacji, ale trudno jeszcze przewidzieć, kiedy faktycznie przepisy zaczną obowiązywać. Ważne jest to, że skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego będą mogły osoby zaszczepione jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. – Oznacza to, że o przyznanie świadczenia będą mogły starać się wszystkie osoby, które zaszczepiły się przeciw COVID-19 i u których wystąpiły działania niepożądane podanej szczepionki określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, do której odnosi się ustawa. Działanie niepożądane będzie musiało także wiązać się z pobytem pacjenta w szpitalu przez określony czas – wyjaśnia Bartłomiej Chmielowiec.

Zgodnie z projektem, o rekompensatę za działanie niepożądane szczepionki przeciw COVID-19 będą mogły ubiegać się osoby, u których wystąpiły określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego działania niepożądane i przebywały one z tego powodu co najmniej przez 14 dni w szpitalu lub też wystąpił u nich wstrząs anafilaktyczny, który spowodował konieczność obserwacji na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym bądź Izbie Przyjęć lub też hospitalizację nie dłuższą niż 14 dni.

Świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od długości okresu hospitalizacji. Dolny limit świadczenia kompensacyjnego wyniesie 10 tys. zł w przypadku hospitalizacji wynoszącej od 14 do 30 dni. Górny limit to 100 tys. zł w przypadku hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, który będzie wymagał obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub w izbie przyjęć, albo też hospitalizacji do 14 dni, świadczenie wyniesie 3 tys. zł.

Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień przeciwko COVID-19 wykonanych po dniu 26 grudnia 2020 r., ale jeszcze przed wejściem w życie przepisów ustawy. Ponadto, zgodnie z projektem, w przyszłości, tj. od 2022 r., fundusz kompensacyjny będzie obejmował również inne szczepienia.

Co jest niezbędne, aby otrzymać odszkodowanie za działanie niepożądane szczepionki przeciw COVID-19? Po wyjściu ze szpitala pacjent otrzymuje kartę informacyjną z leczenia szpitalnego. To pierwszy wymagany dokument potwierdzający leczenie i określający czas pobytu w szpitalu. Należy ponadto mieć dokumentację, która była gromadzona w czasie leczenia szpitalnego. Jeśli pacjent występuje o kopię dokumentów po raz pierwszy, placówka medyczna ma obowiązek wydać mu ją bezpłatnie. Decyzja w sprawie rekompensaty wydawana będzie w ciągu 60 dni.

se.pl

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że ruszyły konsultacje społeczne projektu ustawy o odszkodowaniach za niepożądane skutki szczepień.

Minster zdrowia Adam Niedzielski poinformował w ubiegłym tygodniu, że w przypadku wystąpienia powikłań poszczepiennych u osób, które zaszczepią się na koronawirusa, poszkodowani będą mogli liczyć nawet na 100 tys. zł świadczenia kompensacyjnego.

Dziś rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu ustawy, dotyczącej odszkodowań.

Zgodnie z projektem, ustawa ma „zapewnić pacjentom środki prawne umożliwiające szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki”.

Projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych zakłada, że w przypadku wystąpienia niepożądanych działań po szczepieniu, decyzja o przyznaniu świadczenia kompensacyjnego będzie podejmowana przez Rzecznika Praw Pacjenta, który będzie miał 60 dni na wydanie takiej decyzji.Kwota odszkodowania może się wahać od 3 tys. zł za wstrząs anafilaktyczny, który był powodem hospitalizacji, do nawet 100 tys. za poważniejsze skutki. Suma odszkodowania ma przede wszystkim zależeć od długości hospitalizacji.

sputniknews