W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

wezwała kraje Europy do zaostrzenia kontroli

z powodu nowego wariantu SARS-CoV-2, który

pojawił się w Wielkiej Brytanii.

Kolejne kraje posłusznie zamykają granice

i odwołują loty na Wyspy, w tym Polska.

Opinia publiczna jest straszona, że szczep,
znany jako VUI-202012/01, może być
nawet o 70 proc. bardziej zakaźny.

Ale uwaga:  ma nie wywoływać

ostrzejszych objawów

i nie być bardziej śmiertelny!

WHO jest skompromitowaną organizacją.

Skorumpowaną, zinfiltrowaną przez

Chińczyków a jego szef

za młodu brał udział w ludobójstwach.

czujny.pl