Jacek Międlar. Fot. ilustracyjne. Foto: cda.pl/Jacek_Miedlar

Jacek Międlar wydał książkę „Polska w cieniu żydostwa. Wielcy Polacy o Żydach”. Przytacza w niej wypowiedzi różnych postaci, w tym także Władysława Bartoszewskiego o Żydach właśnie. W rozmowie z Dominikiem Cwikłą Jacek Międlar przybliżył treść swojej książki i opowiedział o zwolnieniu go z celibatu przez Watykan.

„Polska to ewenement, wszystkie liczące się siły polityczne w naszym kraju są życzliwe Izraelowi” – twierdził Władysław Bartoszewski.

Jacek Międlar wyjaśnił, że w książce skorzystał z „mądrości wielkich Polaków o Żydach, z mądrości i autorytetu tych, których nazwiskami środowiska postkomusze, wrogie naszej ojczyźnie, wycierają sobie gęby”.

Jako przykład podał wypowiedzi Wincentego Witosa, „który powiedział jasno, że patrząc na szowinizm żydowski oraz ukraiński, staje się nacjonalistą”.

– To napisał Wincenty Witos w swoich pamiętnikach, czego się nie mówi, albo nie pisze w podręcznikach od historii, ponieważ jego sylwetka, tak jak sylwetka Kolbego, jest zakłamywana, ponieważ ich działalność publicystyczna nie wpisuje się w tę narrację III RP. Z wykorzystaniem ich autorytetu niepodważalnego opisałem relacje polsko-żydowskie na przestrzeni dziejów, idąc aż do roku 2020, czyli do czasów współczesnych – wskazał.

Zdaniem Międlara, „stanowisko środowisk żydowskich, zwłaszcza od XIV w. wzwyż jest pokryte wielką niechęcią do polskiej państwowości, niechęcią do łacińskiej cywilizacji, niechęcia do prawdy”.

Autor wspomniał w tym kontekście o „judeo-fakenewsach”. Jak mówił, „społeczność żydowska przez lata obsmarowywała państwo polskie, które walczyło o to, by uzyskać państwową niepodległość, by podnieść się w zakresie państwowym z kolan, ponieważ naród nigdy nie był na kolanach, i by być silnym państwem”.

Wskazał również na zjawisko przywłaszczania sobie postaci wielkich Polaków przez Żydów.

– Mickiewicza próbuje się pośmiertnie obrzezać, tak aby wskazać społeczeństwu, że jeżeli możemy mówić o jakichś wybitnych jednostkach, intelektualistach, pisarzach, to muszą mieć jakiś pierwiastek żydostwa w sobie. Próbuje się Adama Mickiewicza obrzezać pośmiertnie, aczkolwiek ten wątek po 1834 roku – zmiana jego stanowiska względem Żydów – jest istotny, jest przeze mnie opisany – mówił.

– Bartoszewski miał rację, mówiąc: „Proszę wskazać inny kraj w Europie, w którym w ostatnim 20-leciu trzech szefów dyplomacji – Meller, Rotfeld i Geremek – było żydowskiego pochodzenia. Jeden ma honorowe obywatelstwo Izraela, a obecny ma żonę Żydówkę”. Bartoszewski w krótkim zdaniu, które wypowiedział w 2011 roku wskazał na to, co także udowadniam w mojej publikacji – że ten resort polityki międzynarodowej, a także i resort edukacji, są niestety okupowane przez tych, którzy środowiskom żydowskim sprzyjają, są powiązani z Żydami, albo sami Żydami są. Dlaczego? Ponieważ od tych resortów zależy status quo umysłu polskiego społeczeństwa – podkreślał.

Jacek Międlar zwolniony przez Watykan z celibatu! Zgadza się też ze ś.p. Władysławem Bartoszewskim

Rozmowa z Jackiem Międlarem. Pierwsza część dotyczy wydania decyzji przez Watykan o zwolnieniu go z celibatu i uregulowania jego statusu w Kościele. Może zarówno wziąć ślub, ale w sytuacjach zagrożenia życia ma prawo udzielić też rozgrzeszenia. W drugiej części rozmawiamy o jego najnowszej książce. Jak silne są powiązania polskich czołowych polityków ze środowiskami żydowskimi czy też z państwem położonym w Palestynie? Czy ś.p. Władysław Bartoszewski, który zwrócił na to uwagę, jest antysemitą? Co znajdziemy w książce Międlara i z myślą o kim ją napisał? Zapraszam do odsłuchania całej rozmowy.

 

Źródło: YouTube/nczas.com