Premier Mateusz Morawiecki chce by Unia ingerowała w wewnętrzne sprawy Białorusi . / foto: PAP
Premier Mateusz Morawiecki/ foto: PAP

Polskie banki skarżą się na decyzje szefa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego. Bankowcy podpisali się pod mocnym listem skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego.

Chodzi o kary nakładane przez UOKiK na banki, za (według UOKiK) wprowadzanie klientów w błąd, dokonywanie zmian w regulaminach i jednostronne zmiany klauzul umownych. Kary nałożono już m.in. na Idea Bank i Gettin Bank. „Puls Biznesu” informuje, że postępowania wszczęto wobec większości banków w Polsce.

„Puls Biznesu” pisze, że stanowisko prezesa urzędu „wprawiło środowisko bankowe w osłupienie”. Bankowcy zwołali m.in. w tej sprawie wideokonferencję.

Po niej prezes Związku Banków Polskich (ZBP) wysłał w imieniu innych bankowców ostry i stanowczy list do premiera Mateusza Morawieckiego.

W liście bankowcy piszą, że UOKiK wszystkie klauzule uznaje za abuzywne i kwestionuje klauzule modyfikacyjne (zmiany regulaminów w celu dostosowania do nowych przepisów prawa, zmiany dostosowujące regulaminy do decyzji, rekomendacji, zaleceń nadzoru, zmiany wprowadzające do regulaminów nowe usługi, zmiany będące konsekwencją zmian w infrastrukturze informatycznej banku i zmiany tabeli opłat i prowizji wynikające np. ze zmiany stóp procentowych).

Ostro skrytykowany został również sam prezes Tomasz Chróstny. Bankowcy zarzucają mu, że jego działania wprowadzają chaos prawny.

„Uznanie klauzul modyfikacyjnych za abuzywne oznaczać będzie bezskuteczność nie tylko kwestionowanych postanowień, ale także wszystkich zmian, jakie zostały na ich podstawie wprowadzone w życie” – piszą.

„Puls Biznesu” wymienia w punktach wnioski bankowców:

  • ocena klauzul abuzywnych przez UOKiK jest „błędna, wewnętrznie sprzeczna“,
  • odmawianie bankom prawa do jednostronnej zmiany zapisów (przez UOKiK) jest oderwane od prawa,
  • „Prezes UOKiK nie ma kompetencji do ograniczania praw podmiotów gospodarczych przysługujących im na podstawie konstytucji i przepisów ustaw, zaś wywoływanie takich skutków pośrednio, poprzez prowadzenie postępowań w ten sposób, wydaje się nadużyciem uprawnień i kompetencji organu”,
  • decyzje prezesa UOKiK „zagrażają stabilności sektora [bankowego] i pewności obrotu gospodarczego”.

W liście proszą ponadto Mateusza Morawieckiego o „podjęcie działań zapobiegających ryzyku powstania chaosu prawnego, szkodzącego interesom klientów i banków oraz rozważenie kroków legislacyjnych, które pozwolą na bezpieczną zmianę zapisów umów”.

Źródło: „Puls Biznesu”/nczas.com