DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY
    UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-)

miejsce-na-reklame.

PILNE !! WAŻNA KWESTIA !! MHRA PRZEWIDUJE DUŻĄ ILOŚĆ NIEPOŻĄDANYCH REAKCJI PO SZCZEPIENIU NA COWID19 ☀Autor Gabi☀

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
The following two tabs change content below.
miejsce-na-reklame.

Gabi

Witam, nazywam się Gabriela Nowak, pracuję jako asystentka  zarządzania i obsługi Klienta w Kancelarii Prawnej,  niedawno w kwietniu 2019 r zostałam Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej w Radzie Miasta - gdzie czynnie reprezentuję interesy mieszkańców, którzy mi zaufali i mnie wybrali ! STOP CENZURZE   UWAŻASZ, ŻE CENZURA - ŁAMIE TWOJE PRAWA RP ?  WESPRZYJ MNIE - W TYM CO ROBIĘ - ♛  z dopiskiem - DAROWIZNA  ! Nest Bank Polska 75187010452078115029220001  Nest Bank zagranica IBAN PL75187010452078115029220001  Kod SWIFT Nest Bank: NESBPLPW   Dziękuję, $$$ Pozdrawiam i zapraszam do komentowania !   ♡♡♡ ZOBACZ TAKŻE POMAGAM ♡♡♡  https://zrzutka.pl/gc97mb

 

Materiały eksploatacyjne – 506291-2020

23/10/2020    S207

Wielka Brytania-Londyn: Pakiet oprogramowania i systemy informacyjne

2020 / S 207-506291

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia

Kieszonkowe dzieci

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24 / UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwisko i adresy

Oficjalna nazwa: MHRA Kupujący Organizacja
Miasto: Londyn
Kod NUTS UK WIELKA BRYTANIA
Kod pocztowy: E14 4PU
Kraj: Wielka Brytania
e-mail: purchasing@mhra.gov.uk
Telefon: +44 2030806000
Adresy internetowe (ES):
Główny adres: https : //www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub jakikolwiek inny organ krajowy lub federalny, w tym ich jednostki regionalne lub lokalne
I.5)Główna aktywność

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Zakres zamówienia
II.1.1)Tytuł:

SafetyConnect – AI

II.1.2)Główny kod CPV

48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informacyjne
II.1.3)typ kontraktu

Kieszonkowe dzieci
II.1.4)Krótki opis:

MHRA pilnie poszukuje narzędzia programowego sztucznej inteligencji (AI) do przetwarzania spodziewanych dużych ilości niepożądanych reakcji lekowych (ADR) szczepionki Covid-19 i zapewnienia, że ​​żadne szczegóły z tekstu reakcji ADR nie zostaną pominięte.

II.1.6)Informacje o partiach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 1 500 000,00 GBP
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowe kody CPV

48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informacyjne
II.2.3)Miejsce wykonania

Kod NUTS: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Opis zamówienia:

MHRA pilnie poszukuje narzędzia programowego sztucznej inteligencji (AI) do przetwarzania spodziewanych dużych ilości niepożądanych reakcji lekowych (ADR) szczepionki Covid-19 i zapewnienia, że ​​żadne szczegóły z tekstu reakcji ADR nie zostaną pominięte.

II.2.5)Kryteria nagradzania

Cena £
II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Dodatkowe informacje

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:

Ze względu na pilną potrzebę na mocy art. 32 ust. 2 lit. c), związaną z wypuszczeniem szczepionki Covid-19, firma MHRA przyspieszyła pozyskiwanie i wdrożenie narzędzia AI specyficznego dla szczepionki.

Absolutnie konieczne – nie jest możliwe zmodernizowanie starszych systemów MHRA w celu obsługi ilości ADR, które będą generowane przez szczepionkę Covid-19. Dlatego, jeśli MHRA nie wdroży narzędzia AI, nie będzie w stanie skutecznie przetwarzać tych ADR. Utrudni to jego zdolność do szybkiego zidentyfikowania wszelkich potencjalnych problemów dotyczących bezpieczeństwa szczepionki Covid-19 i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjentów i zdrowia publicznego.

Powody, dla których jest to wyjątkowo pilne – MHRA przyznaje, że planowany proces zakupu programu SafetyConnect, w tym narzędzia AI, nie zostałby zakończony wprowadzeniem szczepionki. Prowadzi do niemożności skutecznego monitorowania niepożądanych reakcji na szczepionkę Covid-19.

Wydarzenia nieprzewidywalne – kryzys Covid-19 jest nowością, a postęp w poszukiwaniu szczepionki Covid-19 nie przebiega dotychczas według żadnego przewidywalnego schematu.

IV.1.3)Informacje o umowie ramowej lub dynamicznym systemie zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacja o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacja o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w formie wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Udzielono zamówienia / części: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:

14/09/2020
V.2.2)Informacje o przetargach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Genpact (UK) Ltd
Miejscowość: Londyn
Kod NUTS: UK ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje o wartości zamówienia / partii (bez VAT)

Całkowita wartość zamówienia / części: 1 500 000,00 GBP
V.2.5)Informacje o podwykonawstwie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Dodatkowe informacje:
VI.4)Procedury przeglądu
VI.4.1)Przejrzyj treść

Oficjalna nazwa: Agencja ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej
Miasto: Londyn
Kraj: Wielka Brytania
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
miejsce-na-reklame.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: