DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY
KONTA AUTORÓW WPISÓW I FILMÓW
    UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-)

miejsce-na-reklame.

Kasa fiskalna może być niedługo dla ciebie całkowicie zbędna. Wielkie zmiany w ewidencji ☀Autor Gabi☀

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
The following two tabs change content below.
miejsce-na-reklame.

Gabi

Witam, nazywam się Gabriela Nowak, pracuję jako asystentka  zarządzania i obsługi Klienta w Kancelarii Prawnej,  niedawno w kwietniu 2019 r zostałam Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej w Radzie Miasta - gdzie czynnie reprezentuję interesy mieszkańców, którzy mi zaufali i mnie wybrali ! STOP CENZURZE   UWAŻASZ, ŻE CENZURA - ŁAMIE TWOJE PRAWA RP ?  WESPRZYJ MNIE - W TYM CO ROBIĘ - ♛  z dopiskiem - DAROWIZNA  ! Nest Bank Polska 75187010452078115029220001  Nest Bank zagranica IBAN PL75187010452078115029220001  Kod SWIFT Nest Bank: NESBPLPW   Dziękuję, $$$ Pozdrawiam i zapraszam do komentowania !   ♡♡♡ ZOBACZ TAKŻE POMAGAM ♡♡♡  https://zrzutka.pl/gc97mb

 

Niektórzy nie muszą korzystać z kas fiskalnych

Pixabay/PhotoMIX-Company
14 Listopada 2020

Kasa fiskalna może być niedługo dla ciebie całkowicie zbędna. Wielkie zmiany w ewidencji

Już niedługo wejdą w życie nowe przepisy, na mocy których wielu Polaków na dobre pożegna się z kasą fiskalną. Zmiany są konieczne, by dostosować obowiązujące rozporządzenie do nowej unijnej Nomenklatury scalonej – podstawowego elementu Wspólnej Taryfy Celnej, która ma pozwolić na klasyfikowanie towarów w obrocie międzynarodowym.

Kto pożegna kasy fiskalne?

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług w obecnej formie będzie stosowana tylko do 31 grudnia 2020 roku. Wynika to z faktu, że polskie prawo wymaga zmian, które mają na celu dostosować aktualną nomenklaturę do nomenklatury Unii Europejskiej.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował już projekt rozporządzenia, w którym uwzględniono przepisy obowiązujące w UE.

W związku z powyższymi w rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany:

 1. lit. b-g przełożono PKWiU 2008 na kody CN, w tym w lit. c oraz g dostosowano nazwy towarów do grupowania CN, w związku tym uległy one niewielkim modyfikacjom;
 2. lit. i dostosowano do brzmienia art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f tiret drugie ustawy; w ustawie o VAT towary te nie zostały przełożone na CN, w związku z tym w rozporządzeniu również pozostawiono je wg PKWiU;
 3. lit. n oraz lit. o przełożono PKWiU 2008 na kody CN.
NBP przekazało świetne wiadomości. Koronakryzys nie aż taki straszny?

Ponadto w projekcie zaplanowano uchylenie § 6 i § 7 rozporządzenia.

Rozporządzenia Ministra Finansów reguluje także zasady dotyczące zwalniania podatników ze stosowania kas fiskalnych.

Do 31 grudnia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży (obrotu) przy użyciu kas fiskalnych będą zwolnione:

  • usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych. Wyjątkiem mają być tu usługi związane z podkuwaniem koni,
  • czynności związane z energią elektryczną, paliwami gazowymi, parą wodną, gorącą wodą i powietrzem do układów klimatyzacyjnych,
  • czynności z użyciem wody w naturalnej postaci: usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, a także czynności związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
  • usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu,
  • usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne, usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych,
  • usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu,
  • usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia,
  • usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych,
  • usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów)
  • usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów)
 • transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski – dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny;
 • pozostały transport lądowy (dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę),
 • transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany – dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę
 • usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie,
 • usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe (jedynie w przypadku usług przeznaczonych dla dzieci),
 • niektóre usługi telekomunikacyjne,
 • usługi finansowe i ubezpieczniowe,
 • usługi notarialne.

Oprócz tego rozporządzenie zwalnia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych: podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł, a także podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania.

Zwolnienie dotyczy także podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych oraz niektóre jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne.

biznesinfo

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
miejsce-na-reklame.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: