DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY
KONTA AUTORÓW WPISÓW I FILMÓW
    UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-)

miejsce-na-reklame.

PILNE I WAŻNE !! Do inspektora Piotra Kuleszy – KGP/PRAWO jest po stronie NARODU POLSKIEGO cz. 1,2, 3 ☀Autor Gabi☀

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
The following two tabs change content below.
miejsce-na-reklame.

Gabi

Witam, nazywam się Gabriela Nowak, pracuję jako asystentka  zarządzania i obsługi Klienta w Kancelarii Prawnej,  niedawno w kwietniu 2019 r zostałam Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej w Radzie Miasta - gdzie czynnie reprezentuję interesy mieszkańców, którzy mi zaufali i mnie wybrali ! STOP CENZURZE   UWAŻASZ, ŻE CENZURA - ŁAMIE TWOJE PRAWA RP ?  WESPRZYJ MNIE - W TYM CO ROBIĘ - ♛  z dopiskiem - DAROWIZNA  ! Nest Bank Polska 75187010452078115029220001  Nest Bank zagranica IBAN PL75187010452078115029220001  Kod SWIFT Nest Bank: NESBPLPW   Dziękuję, $$$ Pozdrawiam i zapraszam do komentowania !   ♡♡♡ ZOBACZ TAKŻE POMAGAM ♡♡♡  https://zrzutka.pl/gc97mb

Do inspektora Piotra Kuleszy – Komenda Główna Policji.PRAWO jest po stronie NARODU POLSKIEGO cz. 1 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczących stanu epidemii karanie Polaków jest przestępstwem . BRAK w rozporządzeniach ART 48a ustawy z 5 grudnia 2008 r jednoznacznie i definitywnie wyklucza kary pieniężne !!! BRAK w rozporządzeniach ART. 49 wyklucza stosowanie przepisów karnych !!! link do korespondencji

https://www.facebook.com/photo?fbid=373811023942817&set=pcb.373811340609452

Poprawki i uzupełnienia.Brak w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w art 46 punktu 3 wyklucza obowiązkowe szczepienia , brak punktu 5f wyklucza kwarantannę ludzi zdrowych czyli wyklucza kwarantannę narodową zapowiadaną przez premiera Morawieckiego. Kwarantanna zgodnie z art 46 ust 2 i 4 oraz 46a i 46b pkt 1-6 i 8-12 dotyczy TYLKO ludzi podejrzanych o zachorowanie i chorych przebadanych klinicznie.

Wiarygodne testy stosowane od lat też na SARS to Western Blot . PCR to reakcja i słuzy do namnażania wirusów .

Kwarantanna narodowa to łamanie przepisów prawa czyli jest PRZESTĘPSTWEM.

——-

Na art 46 pkt 2 i 4 Ustawy z 5 grudnia 2008 r oparte jest Rozp Min. Zdrowia z 20 marca 2020 r o ogłoszeniu stanu pandemii .

Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

Art. 46. 1. Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

2. Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

3. wyłaczony

4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić: 1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, 2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, 3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, 4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,

6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami

7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych

– uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

5. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są: 1) niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, zgodnie z przepisami o ogłaszaniu aktów normatywnych; 2) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 6. Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1–4, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Do inspektora Piotra Kuleszy -Komenda Główna Policji w Warszawie i Całego społeczeństwa cz.2

Poprawka do nagrania min 4.12. Ustawa z 5 grudnia 2008 r , o której mowa przewiduje kary, ale ustawodawca nie umieścił ich w wydawanych rozporządzeniach. Każdy Suweren mam prawo żądać przestrzegania zapisanego w Konstytucji i ustawach Prawa.

Art. 40 Konstytucji Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu , nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych. Zmuszanie bezprawne zdrowych ludzi – policjantów , wojskowych i społeczeństwa polskiego – do noszenia masek jest nieludzkim , poniżającym traktowaniem zakazanym przez Konstytucję. Zmuszanie bezprawnie zdrowych ludzi do noszenia masek jest karą cielesną zakazaną Konstytucją. Karanie mandatami ,grzywną , aresztem z art 54 k.k – powołując się na rozporządzenia – za brak masek na twarzy , za niezachowanie odległości ma brak podstaw prawnych !!!

Art 54 k.k – naruszenie przepisów porządkowych dotyczy PRAWA MIEJSCOWEGO Dz U 1990 nr 16 poz 95 Ustawa z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym art 40.

Do Insp. Piotra Kuleszy Komendy Głównej Policji – Jak się bronić przed policją ….

Za You Tube /Sławomir Archacki

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
miejsce-na-reklame.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: