DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY
KONTA AUTORÓW WPISÓW I FILMÓW
    UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-)

miejsce-na-reklame.

Samobójstwa..Problem XXI wieku

10.00 avg. rating (93% score) - 1 vote
The following two tabs change content below.
miejsce-na-reklame.

Ewunia2711

 

Samobójstwa

Samobójstwo jest sytuacją która ma na celu odebrania sobie życia. Najczęstszymi przyczynami są czynniki: socjologiczne, psychologiczne oraz biologiczne. Przy pojawieniu się myśli lub chociażby fantazji na ten temat, należy od razu skontaktować się z lekarzem psychiatrą. Podczas rozmowy ze specjalistą  można spodziewać się konkretnych pytań na temat chorób psychicznych, które są bezpośrednio związane z ryzykiem samobójstwa. Zjawiska odebrania sobie życia bądź próby na całym świecie stanowią poważny problem zdrowia publicznego. Według danych statystycznych WHO codziennie ginie około 1 300 osób w wyniku zamachu samobójczego. Można więc stwierdzić, że mniej więcej co trzy sekundy dochodzi do chociażby próby . Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o popełnianie samobójstw wśród naszego społeczeństwa. Statystyki są przerażające, ponieważ wskaźnik tego zjawiska wciąż rośnie. Szacuje się, że w Polsce średnio dochodzi do około 5 tysięcy prób samobójczych rocznie. Można więc stwierdzić, że na jeden dzień przypada 15.  Samobójstwa są najpoważniejszą przyczyną zgonów wśród chorych z zaburzeniami psychicznymi. Postęp cywilizacyjny, przemiany dokonujące się w życiu politycznym i gospodarczym, coraz szybsze tempo naszego życia negatywnie wpływają na każdego z nas, powodując obudzenie się w człowieku zachowań autodestrukcyjnych. Samobójstwo jest złożonym, uwarunkowanym wieloczynnikowo zachowaniem ludzkim. Podłożem takich zachowań może być tak naprawdę wszystko co w niespodziewanym momencie naszego życia zachwieje spokój, bezpieczeństwo bądź naszą stabilność emocjonalną. Próby samobójcze mogą być również wynikiem dezintegracji życia społecznego, wyrażające się w postaci osłabienia więzi międzyludzkich oraz zmniejszenia kontaktów społecznych. W takim momencie człowiek czuje się osamotniony, odrzucony bądź całkowicie wykluczony z życia społecznego. Samobójstwa powodują poważne konsekwencje emocjonalne szczególnie dla osób bliskich. Rodziny, w których dochodzi chociażby do próby samobójczej, stają się bezradne, przerażone oraz zagrożone bowiem obawiają się ponownego ich wystąpienia. Niestety żaden człowiek nie jest przygotowany na bezpośrednią konfrontację z tak poważnym problemem. Zachowanie rodzin lub przyjaciół  jest przepełnione niepokojem i lękiem, ponieważ nie wiedzą jak mają postępować. Dlatego też nigdy nie warto walczyć z wyżej wymienionym problemem samemu o czym ludzie niestety zapominają.

Samobójstwo jest ogromnym problemem medycznym, psychologicznym  jak i społecznym. Chociaż tak naprawdę nie można dokładnie przewidzieć czyjegoś samobójstwa, istnieje wiele zachowań, które mogą pomóc rodzicom i przyjaciołom samobójców zauważyć, że coś dzieję się z ich bliskimi. Jest rozbieżność pomiędzy myślami samobójczymi, próbą samobójczą a bezpośrednio z dokonaniem samobójstwa. Niektórzy ludzie myślą o odebraniu sobie życia, ale nigdy nie próbują swoich myśli realizować. Inni w ciągu życia mają wiele prób samobójczych, niezakończonych śmiercią (niedokonanych bądź nieudanych), każda z nich mogła być śmiertelna. Jeszcze inni ludzie dokonują samobójstwa w sposób nieprzewidziany w związku z impulsem emocjonalnym w danej chwili (bez uprzedniego zaplanowania zdarzenia), albo może być także poprzedzone dniami, miesiącami, a nawet latami planowania. Każdy człowiek jest inny dlatego nie można przewidzieć czy była to próba planowana czy impulsywna.

 

Można wyszczególnić lub inaczej mówiąc podzielić próby samobójcze na :

 

  • Samookaleczeniejest to dobrowolne okaleczanie własnego ciała, często w sposób powtarzający się regularnie. Samookaleczenie niekoniecznie wiąże się z próbą samobójczą. Bardzo często jest to sposób zwrócenia na siebie uwagi innych, ludzie okaleczający się szukają w ten sposób chwilowej ucieczki od problemów. Niektórzy psychologowie mówią, że jest to wołanie o pomoc.
  • Samobójstwo poprzedzone morderstwem – w takim przypadku samobójstwo człowieka uważane jest za sposób do uniknięcia kary za popełnione przestępstwo. Może też być aktem ułatwiającym morderstwo na innej osobie.
  • Samobójstwo zbiorowe – jest to zorganizowane samobójstwo większej grupy ludzi, popełniane z tych samych powodów- na przykład jako nakaz religijny lub protest polityczny. Jest to zjawisko doskonale zaplanowane co do miesiąca dnia a nawet godziny oraz nie jest dokonane w przypadkowym miejscu.
  • Atak samobójczy – akt agresji mający na celu uśmiercenie większej grupy ludzi, w wyniku którego atakujący zamierza także umrzeć. Najczęściej spotyka się te zjawisko na tle religijnym. Potocznie nazywając je zamachem.

Łatwo o psychiczne załamanie, a w konsekwencji o myślenie o samobójstwie tam, gdzie człowieka lub jego bliskich dotyka poważny kryzys – bankructwo firmy, utrata pracy, nagła ciężka choroba. Nieprzewidziane zdarzenia losowe dotykają Polaków i ich rodziny tym silniej, odbierając im poczucie bezpieczeństwa, że blisko połowa z nas (45 procent) nie ma choćby najmniejszych oszczędności.

10.00 avg. rating (93% score) - 1 vote
miejsce-na-reklame.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: