Pismo od wojewody Konstantego Radziwiłła ma datę 5 listopada. Informuje w nim prezydentów i burmistrzów miast oraz starostów powiatów, że w związku z epidemią koronawirusa wszystkie placówki publicznej sieci szpitali włączono do strategii walki z COVID-19. I przypomina o stopniowym przekształcaniu w covidowe kolejnych oddziałów lub wręcz całych szpitali.

Niejako mimochodem wojewoda Radziwiłł stwierdza: „Ponadto pragnę nadmienić, że w celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji COVID-19, ale także zapewnienia miejsca w szpitalach dla pacjentów zakażonych koronawirusem, wymagających pełnej hospitalizacji, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zalecenie czasowego zawieszenia udzielania planowych świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczy to m.in. zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych (wyjątkiem jest diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych)”.

wyborcza.pl