DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY
KONTA AUTORÓW WPISÓW I FILMÓW
    UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-)

miejsce-na-reklame.

Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

10.00 avg. rating (93% score) - 1 vote
The following two tabs change content below.
miejsce-na-reklame.

Ewunia2711

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich została wprowadzona w życie przez Sejm PRL w dniu 26.10.1982 r. Reguluje ona wszystkie kwestie prawne dotyczące osób nieletnich w naszym kraju. Przestępczość młodzieży biorąc pod uwagę prawo karne dotyczy konkretnie osób , które w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyły jeszcze 17 roku życia, ale także młodzieży w wieku do lat 18 (​art. 1 §1 pkt.1 i art.2 u.p.s.n.)​ , ​osób, które ukończyły 13 lat ale jeszcze nie mają ukończonych lat 17 (art. 1 §1 pkt.2 u.p.s.n.), oraz osoby w wieku do lat 21, wobec których zostały już orzeczone konkretne środki wychowawcze lub poprawcze zgodnie z art.1 §1 pkt 3 u.p.s.n. Zjawisko przestępczości wśród osób nieletnich to niestety jeden z ważniejszych tematów dla psychologów, pedagogów czy też przedstawicieli prawa polskiego. Gwałtowny przyrost w ostatnim czasie czynów zabronionych, popełnionych przez młodzież motywuje większe grono ludzi do ciągłej pracy. Jest to niestety bardzo negatywne zjawisko, ponieważ ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Dlaczego ustawa z dnia 26.10.1982 r. jest tak ważna dla wszystkich ludzi a nie tylko dla młodzieży ? Jak ma ona pomóc nieletnim którzy weszli w konflikt z prawem?
Przestępczość młodzieży prowadzi do poważnego zachwiania równowagi w społeczeństwie naruszając mocno jego strukturę, poczucie bezpieczeństwa ludzi oraz zaburzenie prawidłowego funkcjonowania prawa i porządku publicznego. Dlatego też jest to poważny problem społeczny nie tylko dla osób nieletnich, których bezpośrednio to dotyczy, ale także wszystkich ludzi. Wykwalifikowane kadry zajmują się codziennie pomocą dla młodzieży, ponieważ to te właśnie młode osoby w przyszłości będą kształtowały i tworzyły nasze całe społeczeństwo. Ustawa , która została wprowadzona 26.10.1982 r. ma konkretne cele, a są nimi wychowanie nieletnich, zapobieganie oraz skuteczne zwalczanie demoralizacji. Podstawową i najważniejszą dyrektywą ustawy dla społeczeństwa jest fakt, że ma ona za zadanie prawidłowe ukierunkowanie młodego człowieka w życiu tak aby był w stanie samodzielnie oraz zgodnie z prawem funkcjonować w społeczeństwie. Ustawa konkretnie określa:
● sposób zapobiegania i zwalczania ​demoralizacji​ i przestępczości nieletnich ● ogólny tryb postępowania ● tryb postępowania wykonawczego oraz odwoławczego w sądzie
● konkretne zasady stosowania środków poprawczych, użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich którzy zostali umieszczeni​ w ​zakładach poprawcz​ych, ​schroniskach dla nieletnich​, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych ● pomaga także w sposobie zatrudnienia nieletniego w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Generalnie sąd rodzinny w sprawach nieletnich ma do dyspozycji trzy rodzaje środków: poprawcze, wychowawcze oraz leczniczo-wychowawcze. Środek wychowawczy ma na celu wychowanie osoby na co sama nazwa wskazuje, środek poprawczy ma za zadanie resocjalizację osób po ukończeniu 13 roku życia a środek leczniczo-wychowawczy jest narzędziem w rękach władzy służącym zatrzymaniu dalszej demoralizacji. Wszystkie te środki możemy podzielić na trzy główne kategorie:
● nieletniego pozostawia się w jego środowisku, udzielając upomnienia. Zostaje także pod specjalnym nadzorem rodziców, organizacji albo kuratora. ● kieruje się nieletniego do specjalnej placówki w której część obowiązków wychowawczych zostaje przejęta przez pracowników tam pracujących. Są to specjalne miejsca, które zajmują się pracą z młodzieżą mające na celu wychowanie, terapię oraz szkolenia. Osoba nieletnia jest zobowiązana do przebywania na terenie placówki w konkretnych godzin dnia. ● ostatnią kategorią jest całkowite zmienienie młodej osobie środowiska, czyli np. umieszczenie jej w rodzinie zastępczej, młodzieżowym ośrodku socjoterapii albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
Po środki wychowawcze sąd może sięgnąć w konkretnych sytuacjach jakimi są np.: demoralizacja nieletniego, popełnienie czynu karalnego oraz popełnienie przestępstwa po ukończeniu 13 roku życia. Należy zwrócić szczególną uwagę na to , że w polskim prawie odpowiedzialność nieletniego za czyn zabroniony została uregulowana dwutorowo. Oznacza to bowiem , iż w wyjątkowych sytuacjach osoba nieletnia może także odpowiadać za swoje czyny względem odpowiedzialności karnej. Sąd zawsze musi więc wziąć pod uwagę i Kodeks karny i Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Możemy zatem rozróżnić 3 główne sytuacje:
1. Kiedy osoba , która nie ukończyła 13 lat dopuszcza się czynu zabronionego sąd ma za zadanie traktować to jako przejaw demoralizacji i korzysta z Ustawy z dnia 26.10.1982 r. 2. Jeśli osoba nieletnia, która ukończyła lat 13 ale nie ukończyła lat 17- co do zasady używa się wtedy także Ustawy z dnia 26.10.1982 r. chyba ,że nieletni ukończył już lat
15 a dopuścił się czynu zabronionego z art. 134; art. 148​§ 1, 2 lub 3; art. 156​ ​ § 1 lub 3; art. 163§ 1 lub 3; art. 166; art. 173§ 1 lub 3; art. 197§ 3 lub 4; art. 223§ 2; art. 252 § 1 lub 2 oraz art. 280 ​może on także odpowiadać na podstawie Kodeksu karnego, oczywiście o ile sam sąd uzna, że wszystko za tym przemawia. 3. Jeżeli osoba dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia co do zasady wykorzystuje się przepisy zawarte w Kodeksie karnym dlatego,że sprawa ukończył już 17 lat czyli nie jest osobą nieletnią względem prawa. Wyjątkiem są sytuacje kiedy sprawca popełnia czyn zwany występkiem.
Sąd ma prawo skazać osobę nieletnią nie przekraczającą dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia, w niektórych sytuacjach może także skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary. Podsumowując nieletni ponosi odpowiedzialność karną tylko w wyjątkowych sytuacjach a decyzyjny jest sąd rodzinny. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich jest tak ważna i pomocna w dalszym wychowaniu młodego człowieka, ponieważ osoby nieletnie dopiero poznają świat, panujące w nim zasady społeczne czy też prawne. Dostają ogromną szansę na poprawę, resocjalizację oraz rozwój osobisty. Daje ona także szansę każdemu człowiekowi na powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Można więc stwierdzić, że ustawa z dnia 26.10.1982 r. ma głównie na celu kierowanie się dobrem młodzieży pomoc nieletniemu w obraniu prawidłowej drogi życiowej a nie karanie go.

Autor: Ewa K……

10.00 avg. rating (93% score) - 1 vote
miejsce-na-reklame.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: