Nienawidzimy się. Wszyscy. Chcemy się pozagryzać nawzajem jak wściekłe psy. Nie widzimy w człowieku brata tylko obiekt nienawiści. Po co? Pracując razem zdobędziemy więcej jako ogół, ale zabijając się stracimy wszyscy poza nielicznymi agresywnymi jednostkami żerującymi na tych pobitych.

Spójrzcie na Polskę.

Gospodarka pada, nie tylko przez pandemię. Budżet Skarbu Państwa jest w ruinie – nie spłacimy długów ukrytych kreatywną księgowością, tylko w tym roku zadłużenie i dodruk pustego pieniądza to setki miliardów zł. Służby wywiadowcze mające chronić Polskę nie istnieją – jest policja partyjna niemogąca konkurować z Rosją, Chinami czy nawet Białorusinami i Francuzami.

Wojsko?

Bez żartów! WOT zmierza w kierunku Powstania Warszawskiego, zrzesza wielu patriotów ale daje im ułudę możliwości zwycięstwa w konwencjonalnej wojnie, w razie godziny „W” idą na pewną śmierć jak inteligencja z Woli czy Śródmieścia. Najlepsi oficerowie zostali wyrzuceni z czynnej służby i mogą tylko na smutno przy wódce bezsilnie patrzeć na ten bałagan. Ośmieszono nas na arenie międzynarodowej, pierwszy raz od stanu wojennego Polacy dostają za granicą azyle polityczne, a Polska uznawana jest za operetkowy reżim ze średniowiecza gnębiący nawet gejów. Mimo NATO mamy już tylko jednego sojusznika, który publicznie beszta nas za łamanie prawa a niedługo też nas opuści. Naród jest podzielony, kipimy nienawiścią, prędzej grupy społeczne by się nawzajem pomordowały niż wspierały. To pełny wewnętrzny rozkład państwa – jak przed rozbiorami.

KTO TAK ROBI Z WŁASNĄ OJCZYZNĄ?

Tak czy inaczej niedługo to wszystko się zawali, nie ma innego wyjścia – spierać można się jedynie o tego skutki. Osoby dzisiaj dokładające w imię „wyższej idei” cegiełki do budowy mrocznej i słabej IV RP muszą sobie zadać pytanie, czy tak robi patriota, czy może… KOLABORANT? W tym drugim przypadku niezbyt trudnym pytaniem jest, KTO BĘDZIE BENEFICJENTEM DOPROWADZONEJ DO RUINY POLSKI? Bo jak kończą kolaboranci przypominać chyba nie trzeba.

Po wojnie ani w powstaniu długotrwałe procesy były rzadkością.

Tak jak kolaborant i szmalcownik nie szanował cudzych praw – do wolności, własności i do życia – tak samo nikt nie pochylał się nad jego prawami. Każdy pamiętał ich twarze. Za to co zrobili był szybki strzał w bramie lub lesie. Dlatego dzisiaj wszyscy pseudo-patrioci powinni zadać sobie poważne pytanie, czy na pewno nie pomylili służby politykom ze służbą Ojczyźnie? MIĘDZY TYMI OPCJAMI JEST GIGANTYCZNA RÓŻNICA, a konsekwencje dla Polski mogą być katastrofalne…

Czy ich sumienie to uniesie? Bo rozgrzeszenie z konfesjonału może nie wystarczyć.

Autor: Kazimierz Turaliński – polski dziennikarz śledczy, politolog, ekonomista, specjalista ds. windykacji i bezpieczeństwa gospodarczego. Autor książek o przestępczości zorganizowanej i służbach specjalnych. W 2016 roku pełnił funkcję eksperta Biura Analiz Sejmowych skierowanego do obsługi Sejmowej Komisji Śledczej ds. Amber Gold. Odpowiadał m.in. za analizę kryminalną tej sprawy.

Specjalizuję się w materii bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego oraz w sprawach karnych – kryminalnych, gospodarczych i skarbowych. Swoją drogę z wykonywanym zawodem rozpocząłem studiując prawo, nauki polityczne oraz ekonomię w specjalizacji podatkowej. Przeszedłem szkolenia prowadzone przez specjalistów służb cywilnych i wojskowych: polskich, amerykańskich, izraelskich i rosyjskich. Posiadam należne „z urzędu” uprawnienia do licencji II stopnia ochrony osób i mienia. W międzyczasie pracuję nad rozprawą doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego i karnego.

Z komercyjnym sektorem bezpieczeństwa gospodarczego jestem związany od 2000 roku. Od tego czasu zrealizowałem ponad 900 zleceń, w tym rozwiązywałem problemy osób z listy najbogatszych Polaków, spółek giełdowych oraz działaczy politycznych, a także nagłaśniałem sprawy bulwersujących zbrodni i afer gospodarczych. Nie zliczę, ile razy konfrontowałem się z zawodowymi oszustami, brutalnymi kryminalistami, czy działającymi na ich rzecz prawnikami oraz skorumpowanymi funkcjonariuszami. Organizowałem obsługę prawno-detektywistyczną oraz ochronę fizyczną w państwach takich jak Rosja, Ukraina, Włochy, Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Pełniąc funkcje dyrektorskie zbudowałem w minionej dekadzie dwa duże piony realizacyjne w sieciach polskich kancelarii prawno-finansowych, a jako ekspert ds. karno-gospodarczych pełniłem funkcję partnera kancelarii JanSzed. Świadczyłem również usługi doradcze w sprawach przestępczości gospodarczej na rzecz komisji sejmowej w ramach działalności Biura Analiz Sejmowych. Następnie, wraz z moim zespołem zrzeszającym profesjonalistów z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz detektywistyki, w większości składającym się z byłych oficerów służb państwowych, świadczyłem usługi na rzecz indywidualnych klientów, podmiotów gospodarczych, agencji detektywistycznych i kancelarii prawnych.

Jestem autorem ponad stu reportaży publikowanych w prasie polskiej, brytyjskiej i niemieckiej, autorskich programów szkoleniowych, szeregu publikacji książkowych z zakresu przestępczości zorganizowanej oraz aspektów prawno-ekonomicznych międzynarodowej przestępczości gospodarczej i bezpieczeństwa, a także podręczników branżowych. Część z nich zyskała uznanie uczelni wyższych i trafiła na listy literatury podstawowej studiów z zakresu detektywistyki, wywiadu gospodarczego oraz typologii przestępcówm.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, czy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Miałem też zaszczyt poprowadzić prelekcje podczas polskich sympozjów globalnej organizacji Strategic and Competitive Intelligence Professionals – SCIP zrzeszającej międzynarodowych ekspertów ds. wywiadu konkurencyjnego. Od 2014 roku prowadzę wykłady na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku studiów Strategiczny wywiad biznesowy. Wprowadzam studentów w tematykę „przestępstw gospodarczych” oraz „granic prawnych wywiadu biznesowego„, czyli prawa karnego i cywilnego. Od 2016 roku wykładam na tej samej uczelni zagadnienia „kontrwywiadu biznesowego” na kierunku Bezpieczeństwo biznesu, obejmujące metodykę ukrywania tajemnic przedsiębiorstwa i przeciwdziałania szpiegostwu przemysłowemu. We wcześniejszych latach miałem przyjemność również poprowadzić wykłady otwarte m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Obrony Narodowej oraz w Szkole Głównej Handlowej. Zapraszam także na zamknięte szkolenia z zakresu bezpieczeństwa biznesu, organizowane przez ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o..

Aktualnie ograniczam świadczenie opisanych wyżej usług i koncentruję się na aktywności publicystycznej i dydaktycznej.

pressmania