Jak przewiduje projekt nowelizacji, Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV), Federalna Służba Wywiadowcza (BND) i zajmująca się kontrwywiadem Wojskowa Służba Ochronna (MAD) mają zyskać możliwość nie tylko podsłuchiwania rozmów odbywanych za pośrednictwem komunikatorów, ale także odczytywania przesyłanych za ich pomocą wiadomości tekstowych.

Psycholog: W czasie pandemii uodparniamy się na nadmiar złych informacji
Psycholog: W czasie pandemii uodparniamy się na nadmiar złych informacji

Projekt autorstwa ministerstwa spraw wewnętrznych przewiduje również rozszerzoną wymianę informacji między MAD a organami ochrony porządku konstytucyjnego. Zmniejszone zostaną także utrudnienia w prowadzeniu obserwacji jednostek przez BfV.

Rząd federalny wyciąga zatem wnioski z prawicowych ekstremistycznych ataków terrorystycznych w Halle i Hanau. Obydwa zostały przeprowadzone przez sprawców, którzy według dotychczasowej wiedzy nie należeli do żadnej grupy – ocenia Zeit Online.

W każdym przypadku musi zostać wydana odpowiednia zgoda na prowadzenie obserwacji. Liczba członków komisji G10 w Bundestagu, która jest odpowiedzialna za wydawanie takich pozwoleń, zostanie w związku z tym zwiększona, aby lepiej kontrolować działania monitorujące. Ponadto komisja ma otrzymać doradcę technicznego.