Powszechny spis rolny 2020
Autor: Pixabay/Free-PhotosRząd sprawdza nasz MAJĄTEK, DOCHODY i EMERYTURĘ. Nie powiesz? Grozi kara!

Do końca listopada 2020 rząd może zapukać do twoich drzwi, a urzędnik spyta, ile zarabiasz, jaką masz emeryturę, jakie są inne dochody, jakie masz mieszkanie i inne nieruchomości. W ten sposób sprawdzone zostaną wszystkie domostwa prowadzące działalność rolniczą. Jeżeli nie odpowiemy na pytania, możemy dostać karę. Powszechny spis rolny w Polsce jest obowiązkowy i trwa trzy miesiące. Sprawdź, o co spyta cię urzędnik, do czego może wykorzystać zebrane dane oraz kiedy odbędzie się powszechny spis rolny.

Od 1 września rząd sprawdza nasze dochody. Wtedy bowiem ruszył powszechny spis rolny 2020. Urzędnicy sprawdzą wszystkie gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne (spółdzielnie, spółki) oraz jednostki organizacyjne niemającej osobowości prawnej w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Udział w powszechnym spisie rolnym 2020 jest obowiązkowy. Dane rolników zbierane będą za pomocą:

– samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (każda gmina zapewni w siedzibie urzędu stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego);

– wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego;

– bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego podczas wizyty w gospodarstwie.

Jakie dane rolnicy będą musieli podać? Powszechny spis rolny pozwoli na zebranie takich informacji jak dane osobowe rolnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, etc.), udział działalności rolniczej w dochodach gospodarstwa, działalność pozarolnicza, dochody z rent, emerytury oraz innych świadczeń, dochody z pracy najemnej czy sprzedaż produktów rolnych wytworzonych w danym gospodarstwie.

Osoby użytkujące gospodarstwa rolne będą musiały także podać liczbę maszyn używanych w gospodarstwie, powierzchnię gruntów, łąk, pastwisk, szkółek drzew i krzewów, upraw stałych czy zasiewów. Spisane zostanie także pogłowie zwierząt gospodarskich (m.in. świń, knurów, loch, jałówek, byczków, warchlaków, jagniąt, kur niosek czy samic zwierząt futerkowych) informacje dotyczące hodowli ryb, zużycia nawozów oraz powierzchnia, kubatura i pojemność budynków gospodarskich. Rolnicy będą musieli poinformować o osobach pracujących w gospodarstwie.

se.pl