List został podpisany przez Prezesa Zarządu Portu Morskiego SA „Gdańsk” Łukasza Greinke i p.o. dyrektora firmy „Administracja Portów Morskich Ukrainy Ołeksandra Hołodnickiego. Porozumienie zawarto w obecności prezydentów Polski i Ukrainy Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego.

Jak podkreślono, celem współpracy jest „nawiązanie i utrwalanie kontaktów w zakresie tworzenia obszarów współpracy i promocji, przede wszystkim na zasadzie wzajemnych korzyści, wsparcia wszelkich inicjatyw podmiotów działających w projektach dotyczących korytarzy transportowych między +Administracją Portów Morskich Ukrainy+ i Zarządem Portu Morskiego SA +Gdańsk+”.

„Strony, bazując na swoich planach, będą dążyły do stworzenia wzajemnych relacji partnerskich” – podkreślono.

Zaznaczono, że „strony dążą do ustanawiania i dalszego promowania wzajemnych powiązań transportowych między administracjami portów morskich Ukrainy a Zarządem Morskiego Portu Gdańsk, aby wspierać rynek transportowy oraz zwiększać wymianę handlową między Ukrainą i Polską”.

Jak dodano, będą też zbadane możliwości współpracy w zakresie rozwoju i eksploatacji portów, nowoczesnych usług logistycznych, transportu intermodalnego, inteligentnego konstruowania portu, tzw. rozwiązań zielonych i niskoemisyjnych czy szkoleń pracowników.

Strony zbadają też możliwości współpracy na zasadzie wymiany doświadczeń, dotyczącej specjalistycznej wiedzy morskiej, w tym bezpieczeństwa morskiego, ładu korporacyjnego, wykorzystywania funduszy i pomocy technicznej Unii Europejskiej – wskazano.

Ustalono, że do końca bieżącego roku ma być powołany Zespół Roboczy ds. Korytarza Transportowego Gdańsk–Morze Czarne.

Szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski podkreślał wcześniej, że zawarte w czasie wizyty na Ukrainie porozumienia są elementem strategii prezydenta Dudy dotyczącej budowania spójności infrastrukturalnej na osi Północ-Południe w naszej części Europy.