B. w procesie w sprawie zbrodni w Miłoszycach odpowiadał z wolnej stopy. 25 września Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał B. oraz drugiego z oskarżonych – Ireneusza M. – na kary 25 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny. W dniu ogłoszenia wyroku przewodniczący składu sędziowskiego, sędzia Marek Poteralski, orzekł wobec B. tymczasowy areszt, a wobec M. przedłużenie tymczasowego aresztowania.

B. zaskarżył decyzję o tymczasowym aresztowaniu do sądu wyższej instancji. Rzeczniczka Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, sędzia Małgorzata Lamparska poinformowała PAP, że w poniedziałek sąd apelacyjny uchyli decyzję sądu pierwszej instancji o zastosowaniu wobec B. tymczasowego aresztowania. Sąd podjął decyzję na posiedzeniu niejawnym, a jej uzasadnienie odroczył do 15 października – powiedziała sędzia Lamparska.

Rzeczniczka poinformowała też, że sąd apelacyjny w poniedziałek podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i przedłużył tymczasowy areszt Ireneuszowi M.

25 września Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał B. i M. na 25 lat więzienia. Sąd uznał, że obaj oskarżeni są winni gwałtu ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego zmarła 15-letnia Małgosia. Wina i okoliczności popełnienia czynu przez oskarżonych nie budzą wątpliwości – powiedział wówczas przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Marek Poteralski.

Do zbrodni w Miłoszycach doszło w 1996 r. Zdaniem śledczych, obaj oskarżeni wyprowadzili 15-latkę z klubu, w którym odbywała się dyskoteka sylwestrowa. Obaj mężczyźni mieli ją brutalnie zgwałcić i – według prokuratury – użyć wobec Małgorzaty K. przemocy skutkującej licznymi obrażeniami, m.in. krwotokiem z narządów płciowych.

Ireneuszowi M. w sprawie zbrodni miłoszyckiej postawiono zarzuty w czerwcu 2018 r. Przebywał wtedy w więzieniu skazany za inne przestępstwo. Norbert B. natomiast został zatrzymany pod koniec września 2018 r. Przed sądem odpowiadał z wolnej stopu. Obaj oskarżeni nie przyznali się do zarzutów.

W noc sylwestrową 31 grudnia 1996 r. 15-latka bawiła się z koleżankami w dyskotece w Miłoszycach pod Wrocławiem. W pewnej chwili wyszła przed budynek. Kilkanaście godzin później znaleziono ją martwą na prywatnej posesji naprzeciwko dyskoteki. Zmarła wskutek wyziębienia organizmu i odniesionych ran.

Pierwotnie za zbrodnię w Miłoszycach skazano mieszkającego we Wrocławiu Tomasza Komendę, który spędził w więzieniu 18 lat. W maju 2018 r. Sąd Najwyższy – po wznowieniu postępowania – uniewinnił go.

Zbrodnia w Miłoszycach, za którą niesłusznie skazano Komendę. Jakie wyroki dla prawdziwych sprawców?
Zbrodnia w Miłoszycach, za którą niesłusznie skazano Komendę. Jakie wyroki dla prawdziwych sprawców?

1 września Sąd Okręgowy we Wrocławiu zakończył przewód sądowy i rozpoczęły się mowy końcowe stron w tym procesie. Zanim do tego doszło, sąd odrzucił wnioski dowodowe złożone przez obronę i oskarżonych, którzy domagali się powtórzenia badań genetycznych lub wykonania dodatkowych badań przez inny ośrodek badawczy.

Sąd ocenił, że brak podstaw do tego, by wykonać ponowne badania lub w innym ośrodku, a wnioski z opinii biegłych w tej kwestii są jasne. W tym postanowieniu ławnik będąca w składzie sądu miała odrębne zdanie.

W maju tego roku biegły z zakresu genetyki sądowej, który zeznawał w procesie Ireneusza M. i Norberta B., ocenił, że w próbkach biologicznych zabezpieczonych w śledztwie dot. zamordowania 15-latki znajdują się DNA należące do obu oskarżonych.

Jak mówił wówczas biegły, w ramach badań materiału zabezpieczonego w 1997 r. przeprowadzono m.in. identyfikację substancji w kierunku nasienia, badanie identyfikujące włosy do badań DNA. Z próbek wyizolowano materiał dowodowy i dokonano szacunkowej oceny ilości DNA, a następnie jego namnożenia. Badania były prowadzone współcześnie.

W badanych próbkach znajdowały się m.in. krew oraz składniki nasienia. „W badaniach uzyskano zestaw mieszaniny DNA Ireneusza M. i Norberta B.; uzyskano też czysty profil Norberta B.” – powiedział biegły. Dodał, że dowód z badań genetycznych jest „ekstremalnie mocny”.

Po odrzuceniu wniosków, dotyczących wykonania nowych badań genetycznych, jeden ze współoskarżonych Ireneusz M. złożył wniosek o wyłączenie ze składu sądu wszystkich sędziów i ławników. Argumentował, że sąd w tym składzie jest nieobiektywny. Zarządzono przerwę, po której wniosek rozpatrzył sąd w innym składzie. Sąd odrzucił ten wniosek.

Po przerwie wznowiono proces i sędzia Marek Poteralski udzielił głosu oskarżeniu – prokuratorowi oraz oskarżycielom posiłkowym, którymi są rodzice dziewczynki.

Prokurator Dariusz Sobieski w kilkugodzinnej mowie końcowej przypomniał wszystkie szczegóły aktu oskarżenia i dowody zgromadzone w tej sprawie. Podkreślał, że sprawstwo i wina obu oskarżonych została udowodniona, i nie ulega wątpliwości, że powinni odpowiedzieć za brutalny, okrutny gwałt zbiorowy i zabójstwo.

Pozostawiając Małgosię zgwałconą, krwawiącą, a wcześniej pobitą, upitą i będącą pod wpływem środka psychoaktywnego, który został jej podany i powodował otumanienie, obaj godzili się na to, że przy tej mroźnej, zimowej pogodzie ona nie przeżyje, będąc w takim stanie – mówił prokurator.

Prokurator zażądał kary dożywocia dla Ireneusza M. i kary 25 lat więzienia dla Norberta B. Jak argumentował, ich sytuacja jest inna. Ireneusz M. był później trzykrotnie skazywany za gwałty, spędził w więzieniu wiele lat i w ocenie biegłych psychiatrów oraz prokuratury jest osobą, którą należy izolować, ponieważ nie rokuje szans na resocjalizację. Natomiast Norbert B. jedynie utrudniał postępowanie w tej sprawie i przez wiele lat ukrywał swój udział w tej zbrodni.

Ireneusz M. odpowiada przed sądem przebywając w tymczasowym areszcie. W sierpniu sąd orzekł ten areszt, gdyż kończyła mu się kara więzienia za inne przestępstwo. Norbert B. z wolnej stopy, choć był aresztowany przez kilka miesięcy.

Pierwotnie za zbrodnię w Miłoszycach skazano mieszkającego we Wrocławiu Tomasza Komendę, który spędził w więzieniu 18 lat. W maju 2018 r. Sąd Najwyższy – po wznowieniu postępowania – uniewinnił go.