Zmiany w rządzie mają doprowadzić do usprawnienia jego działania. Ze względu na przekraczającą 100 osób liczbę członków rząd miał też zostać odchudzony. Liczba resortów ma być zmniejszona z 20 do 14, liczba członków rządu łącznie z premierem spadnie jednak tylko z 24 do 21. Co więcej, już dziś o połowę wzrosła liczba jego członków, urzędujących w Kancelarii Premiera.

Liczący łącznie z premierem 21 osób docelowy skład rządu przy 14 resortach będzie oznaczał, że co trzeci członek konstytucyjnego składu rządu będzie urzędnikiem bez teki. Poza premierem chodzi o kierującego tylko komitetem wewnątrz rządu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, dotychczasowych ministrów Michała Dworczyka, Łukasza Schreibera i Konrada Szymańskiego oraz dwóch powołanych w skład gabinetu ministrów, reprezentujących mniejszych koalicjantów – Michała Cieślaka z Porozumienia i Michała Wójcika z Solidarnej Polski.

Łącznie z premierem bez teki ma więc być 7 z 21 konstytucyjnych członków rządu.

Ministrowie bez teki (członkowie RM) urzędują w Kancelarii Premiera, podobnie jak grupa niższej rangi członków rządu – sekretarzy i podsekretarzy stanu. Tych było dotąd 8, od dziś jednak, kiedy premier powołał dwóch nowych (byłego ministra i b. wiceministra w docelowo przejętym przez Kancelarię Premiera ministerstwie cyfryzacji) jest ich już 10.

Zamiast więc dzisiejszych 11, w Kancelarii Premiera urzęduje już 16 członków rządu. Poniżej ich lista:

Jarosław Kaczyński – wicepremier bez teki,

Michał Dworczyk – członek RM wykonujący zadania szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą,

Krzysztof Kubów – Sekretarz Stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów,

Adam Lipiński – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, który jednak 4 listopada ma objąć funkcję wiceprezesa NBP,

Piotr Müller – Sekretarz Stanu, rzecznik prasowy rządu,

Piotr Naimski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

Łukasz Schreiber – członek RM, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, sekretarz Rady Ministrów, przewodniczący Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu,

Paweł Szrot – Sekretarz Stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Konrad Szymański – członek RM, minister do spraw Unii Europejskiej,

Jarosław Wenderlich – Podsekretarz stanu,

Piotr Mazurek – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej,

Michał Cieślak – członek RM o nieokreślonych dotąd oficjalnie kompetencjach,

Michał Wójcik – członek RM o także nieznanym jeszcze zakresie działania,

Marek Zagórski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Adam Andruszkiewicz – Sekretarz Stanu

Poza wymienionymi w 15 dziś ministerstwach poza ich szefami urzęduje jeszcze kilkudziesięciu innych wiceministrów, którzy także są członkami rządu.