DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY
OGŁOSZENIA DROBNE BEZPŁATNE – GIEŁDA M-forum av live – KUP ! SPRZEDAJ

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk wpłać darowiznę poniżej :-)

miejsce-na-reklame.

OD JUTRA W POLSCE ŻADEN POLAK NIE JEST CHRONIONY PRAWEM – PRAWO PRZESTAJE DZIAŁAC

16.WRZEŚNIA 2020 – GŁOSOWANIE USTAWY O BEZKARNOŚCI SŁUŻB I FUNKCJONARIUSZY KTÓRZY POPEŁNIAĆ BĘDĄ MOGLI WSZYSTKIEGO RODZAJU PRZESTĘPSTWA W TYM KRYMINALNE NA OBYWATELACH POLSKICH

banner-wizytowka-1580899038

 

TREŚĆ USTAWY 

USTAWA
z dnia …
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
po art. 10c dodaje się art. 10d w brzmieniu:
Art. 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione.”;
w art. 36:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przepisy art. 4-5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10-10c, art. 11-11c, art. 12, art. 12b, art. 13, art. 14-14b i art. 14h tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis art. 3 traci moc po upływie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ŹRÓDŁO

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=539

miejsce-na-reklame.

3 thoughts on “OD JUTRA W POLSCE ŻADEN POLAK NIE JEST CHRONIONY PRAWEM – PRAWO PRZESTAJE DZIAŁAC

 1. „aby móc przewidzieć każdy aspekt walki o zdrowie i życie
  zakażonych”.

  O to chodzi.
  To jest pies ich „pies” pogrzebany.
  Jeżeli oni nadużyją władzy wobec zdrowych, walczcie o odszkodowania „zadość uczynienie”.
  „Tu jest dziura w prawie”. Puki nie ma „zweryfikowania czy ktoś jest zdrowy czy chory, a miałoby miejsce przed weryfikacją przekroczenie uprawnień , prawa, macie prawo ich wysłać wszystkich do więzienia”
  Mowa jest o „walce z covidem i zakażeniem”.

  1. „bo niby skąd mogą wiedzieć czy ktoś jest zakażony i nie odpowiadał by prawnie za nadużycia”
   Oni po prostu dali wszystkich do „jednego wora” „są pewni na 100% że wszyscy są zakażeni i mogą podejmować działania po za prawem”
   To jest dziura w prawie.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: