Dotychczasowy Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz zrezygnował ze stanowiska w lipcu. W odpowiedzi na ogłoszony przez ministra zdrowia nabór na stanowisko wpłynęły oferty pięciu kandydatów.
Mogła przystąpić do niego osoba, która jest obywatelem polskim, lekarzem i uzyskała specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kandydat ma mieć też kompetencje kierownicze, co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym. Musi mieć także pełnię praw publicznych i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

banner-wizytowka-1580899038

Jarosław Pinkas, doktor nauk medycznych, był ostatnio Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności. Wcześniej, w latach 2015 – 2017 pełnił funkcję wiceministra zdrowia. Został jednak zwolniony ze stanowiska po zapowiedziach premiera Morawieckiego o redukcji liczby sekretarzy i podsekretarzy stanu o 20-25 procent. Wrócił jednak po zaledwie kilku tygodniach z misją utworzenia jednolitej instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywności.

Wiceministrem zdrowia był już wcześniej, w latach 2005-07. W 2008 r. został zatrzymany przez ABW pod zarzutem korupcji. Trafił do aresztu, skąd wyszedł za poręczeniem i kaucją ustanowioną na 200 tys. zł. Sąd miał sprawdzić, czy przyjął m.in. kilkadziesiąt tysięcy zł gotówki za sprzyjanie firmie diagnostycznej i czy przyjmował również drogie prezenty, np. wieczne pióro za 3 tys. zł. Za zarzuty korupcyjne groziło mu do 10 lat więzienia. Jednak w 2015 r. prokurator wycofał akt oskarżenia, a sąd prawomocnie uniewinnił Pinkasa od wszystkich zarzucanych mu czynów.

dziennik.pl