DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-)

miejsce-na-reklame.

VP Bank: dostrzega wzrost dochodów operacyjnych {Autor Gabi}

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
The following two tabs change content below.
miejsce-na-reklame.

Gabi

Witam, nazywam się Gabriela Nowak, pracuję jako asystentka  zarządzania i obsługi Klienta w Kancelarii Prawnej,  niedawno w kwietniu 2019 r zostałam Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej w Radzie Miasta - gdzie czynnie reprezentuję interesy mieszkańców, którzy mi zaufali i mnie wybrali ! STOP CENZURZE   UWAŻASZ, ŻE CENZURA - ŁAMIE TWOJE PRAWA RP ?  WESPRZYJ MNIE - W TYM CO ROBIĘ - ♛  z dopiskiem - DAROWIZNA  ! Nest Bank Polska 75187010452078115029220001  Nest Bank zagranica IBAN PL75187010452078115029220001  Kod SWIFT Nest Bank: NESBPLPW   Dziękuję, $$$ Pozdrawiam i zapraszam do komentowania !   ♡♡♡ ZOBACZ TAKŻE POMAGAM ♡♡♡  https://zrzutka.pl/gc97mb

VP Bank: dostrzega wzrost dochodów operacyjnych i znaczący napływ nowych pieniędzy netto w pierwszej połowie 2020 r

  • Kolejny silny napływ nowych pieniędzy netto w wysokości około 1,0 miliarda CHF

  • Zysk netto grupy w wysokości 14,4 mln CHF po uprzednio ogłoszonej jednorazowej korekcie wyceny

  • Zysk operacyjny wzrósł o 4,1 mln CHF do 166,8 mln

  • Stabilna struktura kosztów przy zmniejszonych kosztach osobowych, ogólnych i administracyjnych

  • Solidny bilans z wysokim współczynnikiem Tier 1 (współczynnik kapitału podstawowego) na poziomie 20,1%

  • Dalsze wzmocnienie zarządu i organizacji grupy

  • Prace przygotowawcze do nadchodzącego cyklu strategicznego postępują w odpowiednim tempie

  • Cele na kolejny cykl strategii zostały potwierdzone, ale przesunięte na 2026 rok w wyniku koronawirusa

Silny napływ nowych pieniędzy netto

VP Bank odnotował silny napływ nowych środków netto w wysokości około 1 miliarda CHF w pierwszej połowie 2020 r. Ten napływ nowych aktywów klientów został osiągnięty dzięki intensywnemu rozwojowi rynku i wzrostowi rankingów naszych doradców klientów. Aktywa klientów Grupy VP Bank pod zarządzaniem wyniosły 45,6 mld CHF na dzień 30 czerwca 2020 r., Co oznacza 4,2% spadek w stosunku do 47,6 mld CHF zarejestrowanych na dzień 31 grudnia 2019 r. (-2,0 mld CHF). Kwota ta odzwierciedla znaczny napływ nowych pieniędzy netto w wysokości około 1,0 miliarda CHF i niedobór w wysokości 2,9 miliarda CHF, spowodowany negatywnymi wynikami rynkowymi spowodowanymi kryzysem koronawirusa.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Aktywa powiernicze wyniosły 6,4 mld CHF, co stanowi spadek o 0,5 mld CHF w porównaniu z poziomem z 31 grudnia 2019 r. Na dzień 30 czerwca 2020 r. Aktywa klientów, w tym aktywa powiernicze, wyniosły 52,0 mld CHF (31 grudnia 2019 r .: 54,5 mld CHF).

Pozytywny rozwój na prawie wszystkich pozycjach dochodowych

Nawet Grupa VP Bank nie uniknęła skutków trudnego otoczenia rynkowego związanego z pandemią koronawirusa. Niemniej jednak VP Bank zdołał zwiększyć swoje dochody operacyjne o 4,1 mln CHF (2,5%) do 166,8 mln CHF (okres poprzedniego roku: 162,7 mln CHF). Wzrost ten wynika ze wzrostu przychodów z działalności prowizyjnej i usług (wzrost o 6,7% do 71,5 mln CHF) oraz działalności handlowej (wzrost o 11,1% do 32,5 mln CHF). Pomimo utrzymującego się okresu niskiego oprocentowania, wynik odsetkowy netto wzrósł o 2,8 mln CHF do 57,4 mln CHF (5,1%).

Poprawiona struktura kosztów operacyjnych

W pierwszej połowie 2020 roku VP Bank zdołał ustabilizować strukturę kosztów operacyjnych na dobrym poziomie. VP Bank osiągnął wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie 66,1% (68,6% w okresie ubiegłego roku), pozostając tym samym poniżej strategicznej wartości docelowej wynoszącej 70%. Koszty operacyjne wzrosły o 23,6 mln CHF ze 122,7 mln CHF w okresie ubiegłym do 146,2 mln CHF (wzrost o 19,2%). Wzrost ten związany jest przede wszystkim z ogłoszoną w marcu korektą wyceny pozycji kredytowej. Bez uwzględnienia korekt wyceny ryzyk kredytowych koszty operacyjne w analizowanym okresie byłyby o 0,9 mln CHF niższe niż w roku poprzednim (-0,7%).

Koszty osobowe spadły o 1,1 miliona CHF lub 1,3 procent w porównaniu z pierwszą połową poprzedniego roku do 81,3 miliona CHF. Na koniec czerwca 2020 roku Grupa VP Bank zatrudniała około 908 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, co oznacza wzrost zatrudnienia o 32 osoby w porównaniu z 30 czerwca 2019 roku (wzrost o 3,7 procent).

Koszty ogólnego zarządu spadły o 1,0% do 29,0 mln CHF (rok poprzedni: 29,3 mln CHF). Amortyzacja pozostała na stabilnym poziomie 14,2 mln CHF w okresie sprawozdawczym w porównaniu z rokiem poprzednim (14,3 mln CHF). Korekty wyceny, rezerwy i straty wyniosły 21,7 mln CHF w pierwszej połowie 2020 r. W porównaniu z odwróceniem wartości netto w wysokości 3,3 mln CHF w poprzednim roku.

Dochody netto i całkowite dochody grupy

Dochód netto Grupy za pierwsze półrocze 2020 roku wyniósł 14,4 mln CHF (rok poprzedni: 35,3 mln CHF). Spadek spowodowany korektą wyceny w I półroczu. Zysk netto grupy na akcję zarejestrowaną A wyniósł 2,39 CHF (pierwsza połowa 2019 r .: 5,89 CHF).

Solidny bilans i kapitał własny

W pierwszym półroczu 2020 r. Aktywa ogółem wzrosły o 0,2 mld CHF do 13,6 mld CHF w porównaniu z 31 grudnia 2019 r. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze wzrostu o 0,5 mld CHF Pozostałe zobowiązania wobec klientów oraz 1,1 mld CHF należności od banki przy jednoczesnej redukcji należności od klientów o 0,7 mld CHF.

Na dzień 30 czerwca 2020 r.VP Bank Group miała bardzo wygodną strukturę płynności z aktywami płynnymi stanowiącymi około 20 procent aktywów ogółem o wartości 2,8 miliarda CHF (2,9 miliarda CHF na 31 grudnia 2019).

Prace przygotowawcze do cyklu strategii 2025/26 postępują w odpowiednim tempie

Obecny cykl strategii (2020) ma się zakończyć pod koniec tego roku. Nowy cykl strategii VP Bank zainicjowany w ramach Strategii 2025/26 ma na celu osiągnięcie długoterminowego, zyskownego wzrostu w ramach Grupy VP Bank. Strategia koncentruje się na ciągłym rozwoju istniejącej działalności ( Evolve ), poprawie efektywności, skalowaniu i dyscyplinie kosztowej ( Scale ) oraz wykorzystywaniu nowych możliwości biznesowych w celu generowania dodatkowego dochodu ( Move ).

W pierwszej połowie 2020 r.z powodzeniem rozpoczęto i postępowano organizacyjno-strukturalnych prac przygotowawczych do cyklu strategii 2025. Działania strategiczne zostały jeszcze bardziej zintensyfikowane w pierwszej połowie roku i jeszcze ściślej dostosowane do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Szybko postępująca cyfryzacja naszej działalności finansowej jest jednym z kluczowych elementów strategii 2025/26. W pierwszej połowie roku VP Bank rozpoczął prace nad rozwojem przyszłościowej infrastruktury informatycznej, która będzie podstawą do ciągłej cyfryzacji usług i oferty oraz skalowania operacyjnych procesów biznesowych. Umożliwi to VP Bank oferowanie zindywidualizowanych, wspieranych danymi i dostosowanych rozwiązań finansowych dla pośredników i klientów prywatnych, a tym samym skorzystanie z nowych źródeł dochodu. Wprowadzenie doradztwa wideo, cyfrowych wydarzeń dla klientów online, konferencji internetowych, seminariów internetowych,

Ukierunkowane wzmocnienie organizacji

W trakcie prac przygotowawczych do Strategii 2025 w pierwszej połowie roku organizacja Grupy VP Bank przekształciła się w coś bardziej zwinnego i odpornego, zoptymalizowano istniejące procesy, a Zarząd Grupy został dodatkowo wzmocniony kluczowym kierownictwem i specjalistyczną wiedzą. Grupa Credit divisionwas zreorganizowana, a wyraźniejsze rozróżnienie powstał w organizacji kredytowej pomiędzy działaniami front-office i Zarządzania Ryzykiem (CRM).

W dniu 1 lipca 2020 r. Tobias Wehrli, wewnętrzny ekspert finansowy z wieloletnim doświadczeniem w sektorze zarządzania aktywami i pośrednikach, dołączył do Zarządu Grupy w dziale Pośredników i Bankowości Prywatnej VP Bank. Ponadto 1 września 2020 roku Thomas von Hohenhau został powołany do Zarządu Grupy i szefa nowo powstałego oddziału Client Solutions. Bazując na istniejącym centrum doskonałości funduszy VP Fund Solutions, zapewni on dostęp do nowych możliwości inwestycyjnych i wniesie ważne doświadczenie w dziedzinie digitalizacji i platform otwartej bankowości. Były szef działu Banków w Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) Patrick Bont został powitany na stanowisku dyrektora zarządzającego Grupy jako dyrektor ds. Ryzyka grupy na dzień 1 listopada 2020 r.

W pierwszej połowie roku rozpoczęto także prace nad opracowaniem strategii lokalizacyjnych . Celem tych strategii lokalizacyjnych jest zintensyfikowanie rozwoju lokalizacji VP Bank w przyszłości, zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności dla klientów na miejscu oraz wykorzystanie nowych możliwości rozwoju regionalnego. Jednym z kluczowych kroków było uzgodnione przejęcie oddziału bankowości prywatnej Öhman Bank SA w Luksemburgu, dzięki któremu Bank realizuje swoje międzynarodowe ambicje wzrostu w regionie skandynawskim.

Standard & Poor’s (S&P) potwierdza ocenę „A”

Agencja ratingowa Standard & Poor’s (S&P) ponownie potwierdziła ocenę „A” dla VP Bank w dniu 17 lipca 2020 r. W raporcie ratingowym jako główne powody nadania pozytywnego ratingu „A” wymieniono bardzo silną kapitalizację i solidną pozycję refinansową Banku. Jednocześnie jednak perspektywa została zmieniona ze „stabilnej” na „negatywną”. Zmiana jest bezpośrednią konsekwencją korekty wyceny w wysokości około 20 mln CHF dokonanej w marcu 2020 r.

To powiedziawszy, środki usprawniające zainicjowane przez VP Bank w zakresie procesów, obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności spotkały się z szerokim uznaniem i akceptacją w najnowszym raporcie z audytu przeprowadzonym przez S&P. Komitet ratingowy S&P był przekonany, że znacznie wzmocniło to zarządzanie ryzykiem w VP Bank. VP Bank jest przekonany, że pomoże mu to spełnić warunki niezbędne do szybkiego przywrócenia „stabilnej” perspektywy.

Perspektywy

W pierwszej połowie roku VP Bank odniósł sukces, szybko reagując na nadzwyczajne wyzwania związane z pandemią koronawirusa w zwinny, elastyczny i ukierunkowany sposób. Pozwoliło mu to działać na swoim zwykłym wysokim poziomie w 2020 roku, nawet w niezwykle trudnych warunkach ramowych.

Nowe cele strategiczne ustalone w odniesieniu do wzrostu (napływ nowych pieniędzy netto co najmniej 4%), rentowności (marża zysku powyżej 15 punktów bazowych i wskaźnik kosztów do dochodów 70%) i stabilności (wskaźnik poziomu 1 wyższy niż 20 procent) pozostaną na swoim miejscu pomimo zmiany otoczenia rynkowego. Podobnie, VP Bank zamierza trzymać się celu, jakim jest dochód netto Grupy w wysokości 100 mln CHF, chociaż zostanie to przełożone do końca 2026 r., Biorąc pod uwagę trudne warunki ramowe spowodowane sytuacją koronawirusa.

Z zapoczątkowanym nowym cyklem strategii, stałym współczynnikiem kapitału podstawowego na poziomie 20,1 procent i wysoką płynnością, Grupa VP Bank jest dobrze wyposażona i spogląda w przyszłość z ufnością, kryzysem lub bez.
Paul H. Arni, dyrektor generalny VP Bank Group, wydaje się być zadowolony z wyników półrocznych: „Pracowaliśmy wydajnie i osiągnęliśmy świetne wyniki operacyjne w wyjątkowym otoczeniu rynkowym. Jednorazowa korekta wyceny jest bardzo niefortunna, ale szybko i skutecznie zareagowaliśmy na trudną sytuację i z powodzeniem rozpoczęliśmy ważne prace przygotowawcze do nowego cyklu strategicznego. Wykorzystamy to jako podstawę do rozwijania i przyspieszania rozwoju i dalszej transformacji Grupy VP Bank ”.

„VP Bank jest dobrze przygotowany do wykorzystania wszystkich możliwości, jakie oferuje branża finansowa. Strategia 2025/26 to odpowiedź na obecne wyzwania i możliwości na rynku oraz kluczowy filar pomyślnego rozwoju VP Bank – mówi dr Thomas Meier, Prezes Zarządu, z ufnością spoglądając w przyszłość.

Zrzeczenie się

VP Bank AG opublikował te treści w dniu 18 sierpnia 2020 r. I ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawarte w nich informacje. Rozpowszechniane publicznie, niezmienione i niezmienione, 18 sierpnia 2020 r. O 04:52:04 UTC

https://www.marketscreener.com/quote/stock/VP-BANK-AG-27737194/news/VP-Bank-sees-boost-in-operating-income-and-significant-net-new-money-inflow-in-the-first-half-of-2-31135037/

Czytaj tez 

https://www.vpbank.com/en/about-us/portrait/vp-bank-singapore

https://swiss-banking-lawyers.com/vp-bank-ag-zurich-switzerland/

http://www.publicnow.com/view/955954BAC6698E81AB54910A1F0CC81FD40D5F52
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
miejsce-na-reklame.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

na pierwszych stronach
%d bloggers like this: