Każdy, kto nie jest pasażerem, który zarejestruje temperaturę powyżej 100,4 stopni, zostanie poproszony o opuszczenie budynku terminalu po przeprowadzeniu przez policję ograniczonego namierzania kontaktu z koronawirusem, aby dowiedzieć się, które obszary budynku mogły zostać narażone.