PGG

banner-wizytowka-1580899038
Polska Grupa Górnicza. Fot. BiznesAlert.pl

W siedzibie Polskiej Grupy Górniczej  doszło do spotkania  jej zarządu z przedstawicielami związków zawodowych w niej działających. W jego trakcie  zapadło postanowienie o powołaniu zespołów roboczych ds.: sprzedaży węgla, produkcji, organizacji pracy i spraw pracowniczych i finansowania działalności kopalń.

Cele zespołu

Uczestnicy spotkania ustalili, że pierwsze spotkanie zespołu mającego na celu przygotowanie programu naprawczego polskiego górnictwa odbędzie się w Warszawie, 11 sierpnia 2020 roku o godzinie 11.00, realizując postanowienia z posiedzenia w dniu 28 lipca 2020 roku. Zostaną na nie zaproszeni  przedstawiciele związków zawodowych i zarządów Polskiej Grupy Górniczej i Taurona Wydobycie oraz przedstawiciele rządu odpowiedzialni za temat posiedzenia zespołu. Do prac zespołu będą mogli zostać zaproszeniu eksperci o uznanym autorytecie w branży górniczej i energetycznej.

Celem zespołu będzie m.in. przedstawienie możliwości produkcji energii elektrycznej z węgla w perspektywie krótkoterminowej, inwestycji w energetyce i górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w wysokosprawną i niskoemisyjną energetykę, kwestii związanych z polityką klimatyczną, a także wyjaśnienie roli gazu ziemnego, odnawialnych źródeł energii i węgla kamiennego w miksie energetycznym.

Zespoły mają pracować w obszarach:

  • sprzedażowym na okoliczność możliwości lokowania produktu na rynku,
  • produkcyjnym na okoliczność kosztów udostępniania węgla,
  • pracowniczym na okoliczność wypracowania zasad organizacji pracy,
  • finansowo-rynkowym na okoliczność źródeł finansowania działalności.

Plan naprawczy do końca września

Powołany zespół ma do końca września wypracować plan naprawczy dla PGG i całego górnictwa. Przed tygodniem w Katowicach, podczas spotkania związkowców z zarządem PGG oraz wicepremierem, ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem miało dojść do prezentacji takiego planu autorstwa zarządu tej spółki. Zakładał on m.in. likwidację Kopalń Wujek i Ruda, osłony dla górników odchodzących z pracy, zawieszenie na trzy lata tzw. czternastej pensji oraz powiązanie 30 procent wynagrodzenia górników z efektywnością pracy, o czym pisał BiznesAlert.pl. Ostatecznie program nie został zaprezentowany ze względu na sprzeciw strony społecznej. Zapadła wówczas decyzja, że zostanie wypracowany nowy plan w dialogu ze związkami.

Ministerstwo Aktywów Państwowych/Bartłomiej Sawicki