Suwerenie kochany, cóż jam ci uczynił?

P.S. Nie byłem organizatorem tego spotkania po żadnej ze stron i nie miałem wpływu na jego przebieg.

Za Facebook