DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY
OGŁOSZENIA DROBNE BEZPŁATNE – GIEŁDA M-forum av live – KUP ! SPRZEDAJ

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk wpłać darowiznę poniżej :-)

miejsce-na-reklame.

Krzysztof Bosak: Poparcie ustawy STOP447 jest obowiązkiem każdego posła szanującego polską własność – SPRAWDZAMY JAK GŁOSUJE KONFEDERACJA ! ! {Autor Gabi}

The following two tabs change content below.
miejsce-na-reklame.

Gabi

Witam, nazywam się Gabriela Nowak, pracuję jako asystentka  zarządzania i obsługi Klienta w Kancelarii Prawnej,  niedawno w kwietniu 2019 r zostałam Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej w Radzie Miasta - gdzie czynnie reprezentuję interesy mieszkańców, którzy mi zaufali i mnie wybrali ! STOP CENZURZE   UWAŻASZ, ŻE CENZURA - ŁAMIE TWOJE PRAWA RP ?  WESPRZYJ MNIE - W TYM CO ROBIĘ - ♛  z dopiskiem - DAROWIZNA  ! Nest Bank Polska 75187010452078115029220001  Nest Bank zagranica IBAN PL75187010452078115029220001  Kod SWIFT Nest Bank: NESBPLPW   Dziękuję, $$$ Pozdrawiam i zapraszam do komentowania !   ♡♡♡ ZOBACZ TAKŻE POMAGAM ♡♡♡  https://miziaforum.com/2020/06/14/szanowni-panstwo-celem-zrzutki-jest-pomoc-dla-waclawa/

TAK WIĘC…

Krzysztof Bosak w Sejmie o obywatelskim projekcie ustawy STOP 447 !

Cała Konfederacja staje w obronie polskiego majątku przed bezpodstawnymi roszczeniami i brawami dziękuje 200 tysiącom obywateli, którzy podpisali się pod projektem!

„Ochrona polskiego majątku to nie jest antysemityzm. Poparcie ustawy STOP447 jest obowiązkiem każdego posła szanującego polską własność. Ani jako państwo, ani jako Naród nie jesteśmy nic nikomu winni! Polska była ofiarą niemieckiej okupacji. PiS i prezydent Duda nie reagowali, gdy w USA była uchwalana ustawa Just Act 447, prowadzą politykę na klęczkach. Oczekujemy przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy STOP447!”

 

banner-wizytowka-1580899038

Za: wykop.pl/Facebook

Grzegorz Braun – wniosek formalny w sprawie projektu STOP 447

wykop.pl

Parlamentarzyści zagłosowali ws. projektu ustawy „Stop447”. Są wyniki

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy nazywanej „Stop447” lub „Anty-447”. Podpisało się pod nim 200 tysięcy obywateli. Sprawozdawcą projektu był Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Dzisiaj o losach projektu zdecydował Sejm.

Za odrzuceniem projektu głosowało 179 polityków, przeciw było 259, 15 wstrzymało się od głosu. Za skierowaniem projektu do drugiego czytania bez konieczności skierowania do komisji sprawiedliwości głosowało 26 posłów, przeciw było 420, wstrzymało się 7 parlamentarzystów. Marszałek Witek poinformowała zatem, że projekt zostanie skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Dzień wcześniej w środę 15 kwietnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego „projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego”. Robert Bąkiewicz, sprawozdawca projektu powiedział, że „obecna dramatyczna sytuacja zagrożenia społecznego i ekonomicznego wywołana pandemią  pokazuje, że nawet nierealne scenariusze mogą się ziścić”. – Tymczasem nasz projekt dotyczy scenariusza bardzo realnego. Ewentualna realizacja przez polski rząd bezpodstawnych roszczeń oznaczałaby gospodarcze i społeczne trzęsienie ziemi – mówił Bąkiewicz.

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości przypomniał również, że w maju 2019 roku Jarosław Kaczyński powiedział, że tego typu roszczenia są „moralnie absurdalne” i że „nie ma na nie zgody” i „nikt nie będzie ich płacił”. – Niezależnie od pańskich intencji stanowisko to nie jest stanowiskiem państwa polskiego i nie ma skutków prawnych – podkreślił. – Domagamy się, aby państwo polskie przyjęło godne i jasne stanowisko w tej sprawie. Uważamy, że uchwalenie tej ustawy jest moralnym obowiązkiem przedstawicieli władz. Jako suwerenny naród nie musimy się nikomu tłumaczyć. Zbyt mało wsłuchujecie się w głosy Polaków a za dużo wsłuchujecie w głosy z zewnątrz. Ta ustawa nie jest skierowana przeciwko żadnej mniejszości – wyjaśnił Bąkiewicz.

„Straszenie Żydami, którzy rzekomo idą ograbić Polskę”

Arkadiusz Mularczyk tłumaczył w imieniu , że postawiony w projekcie problem mienia bezspadkowego „praktycznie nie istnieje”, a wobec Polski nie ma żadnych roszczeń. – Amerykańska ustawa 447 nie wiąże się z powstaniem roszczeń wobec jakiegokolwiek kraju – dodał. Robert Kropiwnicki z  tłumaczył, że projekt nie powinien być dalej procedowany, bo mienie bezdziedziczne w Polsce jest uregulowane, gdyż odziedziczył je w większości przypadków Skarb Państwa. – Robienie ustawy, bo Kongres USA podjął jakąś swoją wewnętrzną regulację, jest po prostu bez sensu. To działanie, które ma trochę skonfliktować nas zupełnie niepotrzebnie z różnymi środowiskami – mówił Kropiwnicki. Zaznaczył, że potrzebna jest duża ustawa reprywatyzacyjna, by skończyć z podobnymi głosami.

Maciej Konieczny w imieniu Lewicy zaznaczył, że kwestia roszczeń obywateli amerykańskich została rozstrzygnięta w 1960 roku w ramach umowy pomiędzy USA, a Polską Ludową. – Skrajna prawica chce rozpętać antysemicką kampanię. Nie powinno to dziwić. Jednym z inicjatorów projektu jest były szef ONR. To środowisko od ponad stu lat kultywuje antysemickie obsesje – wskazał. – Straszenie Żydami, którzy rzekomo idą ograbić Polskę, doskonale się w to wpisuje. Nacjonalistyczne szczucie już nie raz doprowadziło do zbrodni. Tak było, gdy po podłej nagonce nacjonalista zamordował prezydenta Narutowicza – dodał. Zarzucił też , że ta nie interesowała się problemem dzikiej reprywatyzacji. – Gdzie byliście, kiedy lewica społeczna i ruchy lokatorskie walczyły o prawo do dachu nad głową, o ludzką godność, o elementarną sprawiedliwość? Gdzie byliście, gdy blokowaliśmy eksmisje? Nie widziałem was tam – mówił.

Źródło: WPROST.pl / Sejm

Czy polski rząd zabierał głos w sprawie ustawy 447? 25.02.2020 godz. 20:27 WYPOWIEDŹ Krzysztof Bosak Sy­tu­acja taka, że np. w Kon­gre­sie trwa­ją prace nad usta­wą, która ma an­ty­pol­ski cha­rak­ter, a pol­ska dy­plo­ma­cja, pol­ski pre­zy­dent w tej spra­wie mil­czy, jest to sy­tu­acja zu­peł­nie nie­ak­cep­to­wal­na, a tak było w przy­pad­ku usta­wy 447. Radio WNET, 20.01.2020 r. PRAWDA UZASADNIENIE Krzysztof Bosak, udzielając wywiadu radiu WNET, wypowiedział się na temat tzw. ustawy 447 (JUST Act), która została podpisana przez Donalda Trumpa 9 maja 2018 roku.

Bosak: To zupełnie nieakceptowalne, żeby prezydent Andrzej Duda milczał w sprawie 447

Kandydat na prezydenta z ramienia Konfederacji stwierdził, że Polska powinna wyrażać jasno swoje zdanie na szczeblu międzynarodowym, i skrytykował polskie władze za to, że nie zrobiły tego w trakcie prac legislacyjnych parlamentu Stanów Zjednoczonych nad wspomnianym aktem. Czego dotyczy ustawa 447? 30 czerwca 2009 roku w trakcie konferencji poświęconej mieniu okresu holocaustu czterdzieści sześć państw (w tym Polska) podpisało tzw. Deklarację Terezińską (roboczy tekst polski tutaj). Jest to dokument, w którym sygnatariusze wyrażają pragnienie wsparcia ofiar holocaustu przede wszystkim poprzez restytucję mienia zagrabionego przez nazistów, ale także poprzez np. ochronę cmentarzy żydowskich, pomoc socjalną, odpowiednią edukację i upamiętnienie miejsc pamiątek. Deklaracja nie jest natomiast umową międzynarodową, zatem nie zobowiązuje prawnie państw do wypełniania jej postanowień i nie nakłada sankcji w razie braku realizacji postulatów w niej zawartych. 

Ustawa S.447 zobowiązuje Sekretarza Stanu USA do przedłożenia w terminie osiemnastu miesięcy odpowiednim jednostkom Kongresu raportu o tym, jak porządki prawne państw, które zawarły Deklarację Terezińską, realizują jej założenia dotyczące identyfikacji restytucji zagrabionego mienia.  Raport powinien koncentrować się na: zwrotach zagrabionego mienia prawowitym właścicielom; wynagrodzeniach finansowych, jeśli zwrot mienia nie jest możliwy; wsparciu materialnym ofiar holokaustu, które są w potrzebie, lub edukacji o holokauście przy wykorzystaniu środków z tzw. mienia bezspadkowego; stosowaniu prawa w praktyce; decyzjach w sprawie roszczeń ofiar holokaustu posiadających amerykańskie obywatelstwo. Wyrażona w wypowiedzi Krzysztofa Bosaka teza o „antypolskości” ustawy 447 jest jego subiektywną opinią i jako taka nie podlega kryterium weryfikowalności.

W naszej analizie skupimy się więc na sprawdzeniu oficjalnych stanowisk polskich władz wobec dokumentu. Czy polskie władze odniosły się do ustawy 447? Prace nad ustawą 447 rozpoczęły się 27 lutego 2017 roku, a zatem należy zbadać, czy od tego dnia do 9 maja 2018 roku, kiedy została ona podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa, polskie władze się do niej ustosunkowały. Stanowisko prezydenta Dudy Andrzej Duda wypowiadał się na temat ustawy już po jej uchwaleniu, m.in.: 18 maja 2018 roku w wywiadzie dla RMF FM, gdzie na pytanie czy martwi go ustawa 447, odpowiedział, że niezbyt, ponieważ nie jest jasne, jak może ona być egzekwowana. Prezydent stwierdził, że nie dostrzega możliwości wprowadzenia prawa faworyzującego pewną grupę ze względu na przynależność narodową.  15 maja 2019 roku w Myślenicach, gdzie stwierdził już zdecydowanie bardziej jednoznacznie, że „jeżeli ktoś obawia się, że przyjdą tutaj i będą zgłaszali jakieś roszczenia do majątków, co do których nie było spadkobierców, w związku z II wojną światową, to powiem (…) wszystkim, którzy czują się zaniepokojeni: bądźcie Państwo spokojni. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał dochodzić w Polsce takich roszczeń, to – żeby mógł dojść ich skutecznie – najpierw musiałoby zostać zmienione polskie prawo, bo dzisiaj nie ma na to miejsca. A ja, jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dopóki nim jestem, nie zgodzę się, żeby prawo w Polsce zostało tak zmienione”. Nie udało nam się odnaleźć publicznych wypowiedzi Andrzeja Dudy na temat ustawy 447  z okresu prac legislacyjnych nad nią. Stanowisko polskiej dyplomacji 5 stycznia 2018 roku w odpowiedzi na interpelację Roberta Winnickiego podsekretarz Stanu Bartosz Cichocki poinformował, że „Regulacja S. 447 Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017 będąca przedmiotem interpelacji jest obiektem pogłębionego zainteresowania polskich służb dyplomatycznych i podlega analizie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych”. Zaznaczył także, że na ówczesnym etapie procesu legislacyjnego nie jest pewne, jakie mogą być ostateczne skutki ustawy. Powiedział wreszcie, że „problematyka reprywatyzacyjna pojawia się na agendzie polsko-amerykańskiego i polsko-izraelskiego dialogu politycznego (z różną częstotliwością) od dłuższego czasu. (…) Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż Polska jest ostatnim państwem Europy Środkowej i Wschodniej, w którym po 1989 r. nie uchwalono ustawy reprywatyzacyjnej.

W tym kontekście wskazywano m.in. na negatywny wpływ nie uregulowania powyższej kwestii dla szeroko rozumianego wizerunku Polski na świecie”, oraz że „wszelkie przypadki roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego formułowane przez inne państwa, ich obywateli oraz organizacje/środowiska funkcjonujące za granicą podlegają stałemu monitoringowi polskich służb dyplomatycznych na świecie”. Oficjalne stanowisko polskiej dyplomacji wyrażone w odpowiedzi na interpelację posła Winnickiego było więc ogólnikowe i sprowadzało się do tego, że strona polska nie będzie komentować ewentualnych skutków ustawy z uwagi na brak pewności co do jej finalnego kształtu. Komentarz do ustawy 447 sformułował także minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Jego słowa cytowała Polska Agencja Prasowa 24 kwietnia 2018 roku, a więc w dniu, w którym Izba Reprezentantów przyjęła ostatecznie ustawę 447 i skierowała ją do podpisu przez prezydenta Donalda Trumpa.

Prace nad jej treścią były już wtedy zamknięte. Minister Czaputowicz, komentując akt, stwierdził, że „Polska nie jest wymieniona w ustawie”. Poza tym – jak mówił – „każdy suwerenny kraj może przyjąć takie rozwiązania prawne, jakie uzna za priorytetowe”. Zalecał również, żeby „nie przywiązywać do tego (kwestii ustawy – przyp. Demagog) zbyt dużej wagi”. Minister zaznaczył też, że przy rekompensowaniu strat II Wojny Światowej żadna grupa nie może być faworyzowana i gdyby wyłącznie Żydzi mieli otrzymać utracone mienie, to byłoby to niesprawiedliwe i sprzeczne z prawem. Stwierdził ponadto, że strona polska na pewno będzie prezentować w tej kwestii swoje racje.  Ocenił jednak, że „w tym sensie ta ustawa nie jest dobra, bo chce postawić jakąś grupę Polaków żydowskiego pochodzenia, która opuściła kraj, przed resztę Polaków. To nie jest dobre, bo budzi w Polsce złe skojarzenia”. Minister udzielił także wywiadu redakcji portalu wPolityce.pl. Opublikowano go dzień po podpisaniu ustawy, tj. 10 maja 2018 roku. W wywiadzie czytamy, że – zdaniem ministra – ustawa budzi niepokój i dzieli Polaków, jednak nie stwarza bezpośredniego zagrożenia ze względu na podpisane w 1960 roku porozumienie pomiędzy rządem PRL a USA, które zobowiązywało Polskę do zapłaty Stanom Zjednoczonym 40 mln USD na uregulowanie wszelkich roszczeń obywateli USA.  Jednocześnie minister zasugerował, że gdy Polska zostanie poproszona o udostępnienie informacji w sprawie realizacji założeń Deklaracji Terezińskiej, to zostaną one stronie amerykańskiej udzielone. 

Podobne stanowisko wyraził w wywiadzie dla PAP 17 maja 2019 roku, w którym stwierdził, że „Polska nie podnosi tematu restytucji mienia w kontaktach z innymi państwami z własnej inicjatywy”. Stwierdził jednak, że strona polska „negatywnie” ocenia ustawę JUST, chociaż nie rodzi ona żadnych skutków prawnych. W świetle przytoczonych oficjalnych stanowisk polskiego prezydenta, a także przedstawicieli polskiej dyplomacji, wypowiedź Krzysztofa Bosaka oceniamy jako prawdziwą. Prezydent Andrzej Duda nie wypowiedział się w sprawie ustawy 447 do momentu jej uchwalenia. Polska dyplomacja, przedstawiając oficjalne stanowisko ws. trwających wówczas prac legislacyjnych nad dokumentem, w odpowiedzi na interpelację posła Winnickiego odniosła się do całej sprawy ogólnikowo i nie ustosunkowała się wówczas do treści merytorycznej tego projektu. Jedyną wypowiedzią mogącą być uznaną za zabranie konkretnego stanowiska w tej sprawie w toku prac legislacyjnych nad ustawą 447, była wypowiedź Jacka Czaputowicza z 24 kwietnia 2018 roku. Minister stwierdził, że „ustawa nie jest dobra, bo chce postawić jakąś grupę Polaków żydowskiego pochodzenia, która opuściła kraj, przed resztę Polaków”.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że treść ustawy była w momencie wygłaszania tej wypowiedzi już ostatecznie ustalona. Z kolei wypowiedzi potępiające treść ustawy 447 padały z ust polskich władz dopiero po jej zatwierdzeniu przez Donalda Trumpa.

https://demagog.org.pl/wypowiedzi/czy-polski-rzad-zabieral-glos-w-sprawie-ustawy-447/

Amerykanie potwierdzają rozmowy z Polską na temat roszczeń żydowskich

W specjalnym raporcie dotyczącego wolności religijnej na świcie zanotowano, że Waszyngton prowadzi rozmowy z polskim rządem w sprawie roszczeń żydowskich. Udział w nich brali przedstawiciele amerykańskiej ambasady, loży żydowskiej, którzy omawiali kwestię uregulowania ustawy 447.

W punkcie dotyczącym wolności religijnej w Polsce autorzy raportu w szczególności zatroszczyli się o jedno wyznanie funkcjonujące w naszym kraju. Już we wstępie poruszono temat bez spadkowych roszczeń żydowskich – „Ambasador Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele ambasady i odwiedzający Polskę amerykańscy urzędnicy państwowi rozmawiali z przedstawicielami rządu ostanie postępowań dotyczących zwrotu mienia oraz o zwalczaniu antysemityzmu”.

„W lutym sekretarz stanu publicznie wezwał władze do przyjęcia kompleksowych przepisów dotyczących zwrotu własności prywatnej osobom, które utraciły mienie podczas Holokaustu. W maju i wrześniu specjalny pełnomocnik Departamentu Stanu USA ds. monitoringu i walki z antysemityzmem rozmawiał z przedstawicielami władz i liderami społeczności żydowskich na temat walki z antysemityzmem” – opisuje raport zamieszczony na stronie amerykańskiej ambasady w Polsce.

Warto dodać, że nad restytucją mienia religijnego dla różnych grup wyznaniowych w Polsce pracują cztery komisje, choć sprawa głównie dotyczy się kwestii tzw. żydowskich kamienic o które starają się osoby prywatne.

„Krytycy nadal wskazywali, że przepisy regulujące restytucję mienia związków wyznaniowych nie rozwiązują kwestii spornych nieruchomości będących obecnie własnością prywatną. Kilka kontrowersyjnych, skomplikowanych spraw pozostało nierozstrzygniętych. Obejmowały one szereg przypadków, w których budynki i osiedla zbudowano na gruntach, na których pierwotnie położone były cmentarze żydowskie zniszczone podczas lub po II wojnie światowej. Społeczność żydowska nadal wskazywała, że tempo restytucji mienia wspólnot żydowskich było powolne, związane z nim koszty obsługi prawnej wysokie a zgłaszający roszczenia często nie odzyskiwali mienia ani nie uzyskiwali rekompensat. Przykładem może być rozpoczęty 19 lat temu proces zwrotu starego cmentarza żydowskiego w Kaliszu, który do końca roku nie został rozstrzygnięty” – wskazują amerykanie.

Przypomniano także, że 20 maja 2020 roku żydowska loża B’nai B’rith International skrytykowała polski rząd za odmowę zwrotu majątku ofiarom Holokaustu. Przytoczono również słowa Premiera Morawieckiego, które skrytykował przewodniczący Światowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Żydowskiego (WJRO) uznający je za brak wrażliwości w stosunku do ofiar Holokaustu oraz za wypaczające wspólną polsko-żydowską historię. Wezwał on również do wypełnienia przez Polskę Deklaracji Terezińskiej.

Przytoczono również krytyczne głosy polskich polityków wobec bezprawnych roszczeń żydowskich w tym byłego wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki z Kukiz’15, polityków PiS czy też Grzegorza Brauna z Konfederacji przytaczając jego wypowiedź z majowej konferencji – „Imperium amerykańskie jest tu politycznym, a także militarnym narzędziem żydowskiego szantażu przeciwko Polsce” – należy zaznaczyć, że rząd amerykański bacznie śledzi informacje na temat roszczeń żydowskich na każdym portalu informacyjnym.

Pełny raport:

Click to access irfr_pl.pdf

n.czas.com/medianarodowe.com

Dziennikowy
Czy prawdą jest, że są to słowa p. K. Bosaka?
 „W ŚWIETLE PRAWA międzynarodowego Polska żartem Strona Deklaracji Terezińskiej w ktorej Polska sama zobowiązała SIĘ czynić zadośćuczynienia za mienie pożydowskie, że aktualny rząd nie nie wypowiedział Tej konwencji” twitter.com/krzysztofbosak

Ten tweet jest niedostępny.

Twitter

SPRAWDZAMY !

Halo pobudka !!! Ewa Rzeuska osoba, która w konfederacji zadawała trudne pytania w bardzo nietypowy sposób dowiaduje się o swoim wykluczeniu z partii !! Jest też mowa o głosowaniu w sprawie złóż i Hubercie Czerniaku. Pytajcie Posłów, !!!

MEC. EWA RZEUSKA 

SZOKUJĄCE CZYNY KRZYSZTOFA BOSAKA – LIVE BEZ CENZURY !

Polecam całość mat. na: Mforum

https://miziaforum.com

Pozdrawiam, posłuchaj, udostępnij !

miejsce-na-reklame.

One thought on “Krzysztof Bosak: Poparcie ustawy STOP447 jest obowiązkiem każdego posła szanującego polską własność – SPRAWDZAMY JAK GŁOSUJE KONFEDERACJA ! ! {Autor Gabi}

  1. przeciez konfederacja to noga zydowskiej stonogi, o czym ja wiedzialem i pisalem komentarze na youtube, od poczatku jak tylko podieli pomyl zalozenia ,,konfderacji”. konfederacja = dziecinnie prosty podwojny blef. zydy robia polakow w huja jak dziecko robi mame, a mama udaje ze tego nie wdzi.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: