KONTA AUTORÓW KLIKNIJ W WYBRANY BANER
KLIKNIJ W WYBRANY BANER
BLOGI I STRONY INTERNETOWE POLECANE PRZEZ M-FORUM

M-forum A.V Live.

TU ZNAJDZIESZ CODZIENNIE PONAD 150 INFORMACJI NIUS BEZ CENZURY !! ORAZ TRANSMISJE LIVE STREAM I MATERIAŁY AUDIO I WIDEO W ORYGINALE DOŁACZ SWOJĄ STRONĘ LUB BLOGA DO PROMOWANYCH I POLECANYCH STRON PRZEZ M-FORUM

CZERWONE

Zarządzenie SND / 351/2020 z dnia 16 kwietnia upoważniające jednostki NBC sił zbrojnych i wojskowej jednostki ratunkowej do stosowania produktów biobójczych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia..

The following two tabs change content below.

Gabi

Witam, nazywam się Gabriela Nowak, pracuję jako asystentka  zarządzania i obsługi Klienta w Kancelarii Prawnej,  niedawno w kwietniu 2019 r zostałam Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej w Radzie Miasta - gdzie czynnie reprezentuję interesy mieszkańców, którzy mi zaufali i mnie wybrali ! STOP CENZURZE   UWAŻASZ, ŻE CENZURA - ŁAMIE TWOJE PRAWA RP ?  WESPRZYJ MNIE - W TYM CO ROBIĘ - ♛  z dopiskiem - DAROWIZNA  ! Nest Bank Polska 75187010452078115029220001  Nest Bank zagranica IBAN PL75187010452078115029220001  Kod SWIFT Nest Bank: NESBPLPW   Dziękuję, -  $$$ Pozdrawiam i zapraszam do komentowania ! ♡♡♡  ZOBACZ TAKŻE Nature’s Sunshine 50 lat na rynku! VIDEO - https://youtu.be/MYPR5UHSQvw

PILNE! Wojsko dezynfekuje powietrze środkami biobójczymi w celu ochrony przed wirusem

Dokument BOE-A-2020-4492

Zarządzenie SND / 351/2020 z dnia 16 kwietnia upoważniające jednostki NBC sił zbrojnych i wojskowej jednostki ratunkowej do stosowania produktów biobójczych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia w pracach dezynfekcyjnych do postępowania z kryzys zdrowotny spowodowany przez COVID-19.

Opublikowane w:
« BOE » nr. 107, 17 kwietnia 2020 r., Strony od 29198 do 29199 (2 strony )
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/16/snd351

ORYGINALNY TEKST

Dekret królewski 463/2020 z 14 marca, ogłaszający stan alarmowy w zarządzaniu sytuacją kryzysową spowodowaną przez COVID-19, przewiduje szereg środków mających na celu ochronę dobrobytu, zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli i powstrzymanie postępu choroby oraz wzmocnienie systemu zdrowia publicznego.

Artykuł 4.2.d) wyżej wymienionego dekretu królewskiego 463/2020 z dnia 14 marca stanowi, że w celu wykonywania przewidzianych w nim funkcji i pod najwyższym kierownictwem Prezydenta Rządu Minister Zdrowia będzie miał status delegowany właściwy organ, zarówno we własnym obszarze odpowiedzialności, jak i w innych obszarach, które nie wchodzą w zakres szczególnych kompetencji innych właścicieli departamentów wyznaczonych jako właściwe organy delegowane do celów wspomnianego wyżej dekretu królewskiego.

W szczególności, zgodnie z postanowieniami art. 4.3 dekretu królewskiego 463/2020 z dnia 14 marca, minister zdrowia jest uprawniony do wydawania zarządzeń, uchwał, przepisów i instrukcji interpretacyjnych, które w ramach swoich działań jako delegowane organy są niezbędne do zagwarantowania świadczenia wszystkich usług, zwykłych lub nadzwyczajnych, w celu ochrony ludzi, mienia i miejsc, przyjmując którykolwiek ze środków przewidzianych w art. 11 ustawy organicznej 4/1981 1 czerwca stanów alarmowych, wyjątkowych i oblężenia.

W celu skutecznego przestrzegania tych środków właściwe organy delegowane mogą wymagać działania sił zbrojnych, zgodnie z przepisami art. 15.3 ustawy organicznej 5/2005 z 17 listopada o obronie narodowej.

W obszarze ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia dezynfekujące, takie jak ośrodki opieki społecznej, szpitale i inne ośrodki zdrowia, zakłady penitencjarne, centra zarządzania ruchem i węzły transportowe, zadania, które Siły Zbrojne wykonują swoje zadanie priorytetowe.

Ministerstwo Zdrowia publikuje i aktualizuje listę produktów biobójczych, które mają być stosowane przeciwko nowemu koronawirusowi, zatwierdzonemu i zarejestrowanemu w Hiszpanii zgodnie ze standardem UNE-EN 14476, który ocenia zdolność wirusobójczą chemicznych środków antyseptycznych i dezynfekujących. W szczególności, ze względu na ich szczególną skuteczność, wyszczególniono niektóre biocydy ustanowione w głównej grupie 1 art. 1.1 dekretu królewskiego 830/2010 z 25 czerwca, który ustanawia regulacje prawne dotyczące szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów biobójczych.

Do najskuteczniejszych technik dezynfekcji należy stosowanie środków powietrznych, ponieważ dzięki nim, w przypadku technik nebulizacji, termonebulizacji i mikronebulizacji, wszystkie powierzchnie są osiągane szybko, unikając polegania na ręcznej aplikacji, która jest wolniejsza, a czasami nie osiąga wszystkich powierzchni, ponieważ istnieją przeszkody, które uniemożliwiają im dotarcie do nich.

Jednostki obrony NBC sił zbrojnych i wojskowej jednostki ratunkowej (UME) dysponują środkami osobistymi, materiałami, procedurami i wystarczającym przeszkoleniem do przeprowadzania dezynfekcji powietrza, ponieważ są to operacje, które przeprowadzają regularnie, z wyjątkiem tego, że w Zamiast używać produktów biobójczych, robią to z innymi chemikaliami odkażającymi. Właśnie dlatego, biorąc pod uwagę powyższe oraz efekt poprawy i przyspieszenia operacji dezynfekcji wszystkich rodzajów obiektów, które przeprowadzał personel sił zbrojnych, uznaje się za dogodne zezwolenie, w wyjątkowy sposób i na czas zaalarmować jednostki obronne NBC sił zbrojnych i UGW o stosowaniu środków dezynfekujących i biobójczych z głównej grupy 1, opisanych w art. 1.

Na mocy, zgodnie z uprawnieniami przyznanymi na mocy art. 4.3 dekretu królewskiego 463/2020 z dnia 14 marca, postanawiam:

Pierwszy. Upoważnienie jednostek NBC sił zbrojnych i wojskowej jednostki ratunkowej do stosowania produktów biobójczych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia.

Jednostki NBC Sił Zbrojnych i Wojskowej Jednostki Ratunkowej są upoważnione, w ramach ogólnych działań w celu dezynfekcji przestrzeni, zarówno publicznych, jak i prywatnych, które wyżej wymienione jednostki przeprowadzały przy okazji stanu alarmowego. biocydy z głównej grupy 1, opisane w art. 1.1 dekretu królewskiego 830/2010 z 25 czerwca, który ustanawia regulacje prawne dotyczące szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów biobójczych, które są dozwolone i powiązane przez Ministerstwo Zdrowie równie skuteczne w walce z COVID-19.

Podobnie jednostki wskazane w poprzednim akapicie są upoważnione do stosowania procedur dezynfekcji powietrza, poprzez techniki nebulizacji, termonebulizacji i mikronebulizacji, w celu wykonania wspomnianych zadań dezynfekcji.

Druga. Ważność.

Środki przewidziane w tej kolejności będą stosowane podczas obowiązywania stanu alarmowego ogłoszonego dekretem królewskim 463/2020 z 14 marca i jego ewentualnych przedłużeń.

Trzeci. Efekty.

Niniejsze zamówienie zacznie obowiązywać tego samego dnia po jego opublikowaniu w „Dzienniku Urzędowym”.

Pokój. System zasobów.

Od tego postanowienia można wnieść skargę administracyjno-sporną, która kończy postępowanie administracyjne w terminie dwóch miesięcy od następnego dnia po jego opublikowaniu, przed Izbą Sporów Administracyjnych Sądu Najwyższego, zgodnie z z przepisami art. 12 ustawy 29/1998 z 13 lipca, regulującej jurysdykcję sporną-administracyjną.

Madryt, 16 kwietnia 2020 r. – Minister zdrowia Salvador Illa Roca.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4492

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_siarki

https://www.flightradar24.com/46.98,-33.2/2

https://www.windy.com/fr/-Masse-SO2-so2sm?so2sm,26.772,14.590,3

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: