Strajk przedsiębiorców – zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara całkowity zakaz organizowania zgromadzeń publicznych w stanie epidemii budzi wątpliwości konstytucyjne. – Narusza istotę wolności zgromadzeń, co budzi wątpliwości konstytucyjne – czytamy w stanowisku RPO.

Wnioskodawca zawiadomił Prezydenta miasta o zaplanowanym Strajku Przedsiębiorców na 16 maja. Spotkał się jednak z decyzją odmowną.

– Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącego zakazu zgromadzeń Warszawa nie mogła wpisać zgromadzenia na pl. Zamkowym do rejestru – poinformowała rzeczniczka stołecznych władz Karolina Gałecka, odnosząc się do sytuacji na pl. Zamkowym.

Postępowanie przed sądem

Wnioskodawca odwołał się do sądu, powołując się ustawę o zgromadzeniach argumentował, że prawo nie przewiduje możliwości niezarejestrowania zgromadzenia. Co ciekawe sąd oddalił ten protest powołując się na rozporządzenie ministra zdrowia.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 2 maja wyłączają stosowanie ustawy o rozporządzeniach. Jest to bezprecedensowe orzeczenie sądu, bowiem to ustawa stoi wyżej w polskim porządku prawnym, a sama ustawa nie przewiduje możliwości wyłączenia jej stosowania przez rozporządzenie.

Wnioskodawca wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Ten 15 maja stwierdził, że niezarejestrowanie zgromadzenia nie oznacza zakazu jego zorganizowania.

Opinia RPO

O uchylenie decyzji wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Wskazał on na naruszenie dwóch punktów ustawy o zgromadzeniach:

– nieudostępnienie niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia ;

– niewydanie decyzji o zakazie zgromadzenia w sytuacji, gdy organ uznał, że zaistniały przesłanki do zakazania organizacji zgłoszonego zgromadzenia.

– Z rozporządzenia Rady Ministrów nie wynika wyłączenie do odwołania stosowania przepisów prawa o zgromadzeniach, a jedynie przesłanka do zakazu organizowania zgromadzeń – wskazuje RPO.

– Za nieuprawniony należy zatem uznać wniosek, że organy gminy nie są zobowiązane do działań określonych w prawie o zgromadzeniach – dodaje.

Adam Bodnar nie zgadza się z orzeczeniem sądu I instancji, według którego rozporządzenie ma zastosowanie do ustawy o zgromadzeniach.

Strajk przedsiębiorców 16 maja

Ostatecznie Strajk Przedsiębiorców odbył się, a policja dopuściła się wielu szokujących interwencji. Zatrzymano m.in. posiadającego immunitet senatora Koalicji Obywatelskiej Jacka Burego.

W sieci pojawiły się także nagrania tego, jak policja ściska tłum protestujących do ściany, a następnie używa wobec niego gazu. Na innych zdjęciach i materiałach wideo widzimy poszkodowanych tymi działaniami.

Przez cały czas zgromadzenia policja wzywa zebranych na miejscu do rozejścia się i informuje, że zgromadzenie jest niezgodne z prawem. Co z kolei nie zgadza się z orzeczeniem sądu. Misz-masz prawny, który w czasie epidemii zgotowali nam rządzący doprowadzi z pewnością do jeszcze wielu podobnych wątpliwości.

Źródło: rp.pl/nczas.com