KONTA AUTORÓW KLIKNIJ W WYBRANY BANER
KLIKNIJ W WYBRANY BANER
BLOGI I STRONY INTERNETOWE POLECANE PRZEZ M-FORUM

M-forum A.V Live.

TU ZNAJDZIESZ CODZIENNIE PONAD 150 INFORMACJI NIUS BEZ CENZURY !! ORAZ TRANSMISJE LIVE STREAM I MATERIAŁY AUDIO I WIDEO W ORYGINALE DOŁACZ SWOJĄ STRONĘ LUB BLOGA DO PROMOWANYCH I POLECANYCH STRON PRZEZ M-FORUM

The following two tabs change content below.

Gabi

Witam, nazywam się Gabriela Nowak, pracuję jako asystentka  zarządzania i obsługi Klienta w Kancelarii Prawnej,  niedawno w kwietniu 2019 r zostałam Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej w Radzie Miasta - gdzie czynnie reprezentuję interesy mieszkańców, którzy mi zaufali i mnie wybrali ! STOP CENZURZE   UWAŻASZ, ŻE CENZURA - ŁAMIE TWOJE PRAWA RP ?  WESPRZYJ MNIE - W TYM CO ROBIĘ - ♛  z dopiskiem - DAROWIZNA  ! Nest Bank Polska 75187010452078115029220001  Nest Bank zagranica IBAN PL75187010452078115029220001  Kod SWIFT Nest Bank: NESBPLPW   Dziękuję, -  $$$ Pozdrawiam i zapraszam do komentowania ! ♡♡♡  ZOBACZ TAKŻE Nature’s Sunshine 50 lat na rynku! VIDEO - https://youtu.be/MYPR5UHSQvw

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec porozumiało się z Ministerstwami Spraw Wewnętrznych poszczególnych krajów związkowych co do „rozporządzenia w sprawie obowiązkowej kwarantanny dla osób wjeżdżających na teren Niemiec lub powracających do kraju, w celu zwalczania koronaawirusa” (pisaliśmy o tym tutaj).

Od 10 kwietnia 2020 obowiązuje w Niemczech kwarantanna dla osób wjeżdżających do Niemiec

Jest to równoznaczne z wejściem w życie zalecenia gabinetu kryzysowego niemieckiego rządu ds. koronawirusa z poniedziałku 6 kwietnia 2020 roku, które to przewiduje dwutygodniową kwarantannę domową dla osób wjeżdżających lub powracających do Niemiec po kilkudniowym pobycie za granicą.

Kraje związkowe odpowiedzialne za koordynację i wprowadzenie regulacji dotyczących kwarantanny na swoim terenie zobowiązały się do ich ujednolicenia. Główną odpowiedzialność za opracowanie tychże regulacji powierzono Federalnemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Przepisy te nabierają mocy prawnej od 10 kwietnia 2020 roku.

Gdzie się zgłosić po przekroczeniu granicy z Niemcami?

Za Amabsadą Polski w Niemczech w Berlinie: Należy niezwłocznie i bezpośrednio udać się do swojego mieszkania lub miejsca zakwaterowania zapewnionego na pobyt w Niemczech w celu odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Ponadto należy niezwłocznie skontaktować się z właściwym urzędem zdrowia (wydziałem zdrowia, niem. Gesundheitsamt) i poinformować go o przybyciu.

Urząd zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania w Niemczech znajdziecie na stronie: https://tools.rki.de/plztool/. Należy tam wpisać kod pocztowy lub nazwę miejscowości.

WAŻNE! Należy mieć przy sobie odpowiednie dokumenty potwierdzające powód wjazdu/przejazdu przez Niemcy.

NIE ma regularnych kontroli granicznych na granicy z Polską. Zadanie kontrolowania pozostaje w gestii niemieckiej policji.

Podczas podróży samochodem przez Niemcy w aucie powinien znajdować się tylko kierowca lub członkowie jednego gospodarstwa domowego. W przypadku publicznych środków transportu – należy zachować odstęp min. 1,5 m i mieć maseczkę.

Gdzie należy przebywać podczas kwarantanny w Niemczech?

Podczas odbywania kwarantanny należy przebywać w mieszkaniu i postępować według zaleceń policji oraz lokalnych urzędów ds. zdrowia. Nie można np. przyjmować odwiedzin osób spoza gospodarstwa domowego. W miarę możliwości osoba podlegająca kwarantannie powinna przebywać w osobnym pokoju i być oddzielona od reszty domowników.

Do kiedy obowiązuje kwarantanna w Niemczech?

Dwa kraje związkowe w Niemczech zniosły już oficjalnie kwarantannę (patrz niżej).

Ponadto szefowie poszczególnych krajów związkowych i rząd federalny Niemiec porozumiały się co do zniesienia kwarantanny dla obywateli Unii Europejskiej. W związku z tym, najprawdopodobniej kwestią czasu jest zniesienie kwarantanny w pozostałych krajach związkowych (z naszych informacji wynika, że Bawaria nie przedłuży obowiązującej do 17.05. kwarantanny – więcej na stronie głównej). Jak tylko zostanie to oficjalnie potwierdzone przez poszczególne kraje związkowe, na pewno będziemy Was o tym informowali na bieżąco!

W pozostałych krajach związkowych kwarantanna obowiązuje na ten moment jak poniżej:

Należy liczyć się z kolejnymi przedłużeniami. Za wprowadzenie szczegółowych przepisów dotyczących kwarantanny odpowiedzialne są kraje związkowe. Dlatego termin, jak i zakres obowiązywania przepisów mogą się od siebie różnić.

Szczegółowych informacji udzielają lokalne urzędy ds. zdrowia (niem. Gesundheitsamt).

Czy mogę jechać do Holandii albo Belgii?

Generalnie odradza się wyjazdy zagraniczne. Wyjazdy takie nie są jednak zabronione. Po powrocie będzie się jednak trzeba udać na kwarantannę. Jeśli mieszkacie przykładowo na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii, to w przypadku wyjazdów zagranicznych nie przekraczających 72 godzin, jest się zwolnionym z obowiązku kwarantanny:

„Und es gilt: Wer länger als 72 Stunden für eine Freizeitreise im Ausland war, muss sich nach seiner Rückkehr für 14 Tage in seine Wohnung begeben. Bei Verstößen können empfindliche Bußgelder verhängt werden.”

źródło: www.land.nrw

Kraj związkowy Dolna Saksonia wymaga kwarantanny po 48 godzinach, czyli 2 dniach, za granicą. Niektóre inne kraje związkowe również stosują zasadę 48 godzin.

Oto kto nie podlega obowiązkowi kwarantanny w Niemczech!

Obowiązkowi kwarantanny w Niemczech nie podlegają:

 • osoby przekraczające granicę w celach zawodowych, które odpowiadają za transport towarów drogą lądową, morską oraz powietrzną,

 • osoby pracujące w następujących sektorach:

  • w służbie zdrowia,

  • sektorze bezpieczeństwa i ochrony,

  • urzędnicy i dyplomaci,

  • osoby zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu prawnego,

  • przedstawiciele rządu, władz lokalnych oraz unii europejskiej.

 • osoby zatrudnione w firmach świadczących usługi transportu powietrznego, wodnego, kolejowego lub autobusowego, które jako załoga opuściły terytorium Niemiec,

 • osoby które codziennie lub do 5 dni bezwzględniez powodów zawodowych lub medycznych muszą wjechać na teren Niemiec,

 • osoby, które przebywały poza granicami Niemiec nie dłużej niż 48 godzin,

W sytuacjach wyjątkowych można uzyskać zwolnienie z obowiązku przebycia kwarantanny. Wniosek należy złożyć w odpowiedniej dla danego regionu placówce urzędu zdrowia.

Z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnieni również pracownicy sezonowi (niem. Saisonarbeitskräfte), którzy przyjeżdżają do Niemiec na okres minimum trzech tygodni do pracy, jeśli tylko w miejscu zakwaterowania zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. Tacy pracownicy w pierwszych 14 dniach swojego pobytu muszą stosować się do zasad higieny, unikać kontaktu z osobami spoza grupy w której pracują oraz nie mogą opuszczać miejsca zakwaterowania w celu innym, niż świadczenie pracy.

Czy muszę przejść w Niemczech kwarantannę?

Mówiąc prościej kwarantanny w Niemczech nie muszą przechodzić (za ambasadą Polski w Niemczech):

 • osoby, które przekraczają granicę z Niemcami codziennie (niem. „Pendler”) lub podróżują do/z Niemiec na kilka dni (np. osoby w podróży służbowej, serwisanci) i nie wykazują symptomów choroby, a ich podróże są konieczne i nie mogą zostać odroczone w czasie

 • kierowcy, którzy zawodowo przewożą przez granicę osoby, towary i rzeczy w ruchu drogowym, statkami lub statkami powietrznymi, w związku z czym przekraczają granicę do/z Niemiec

 • osoby, które podróżują w tranzycie w drodze do kraju swojego stałego pobytu (np. obywatel Polski przejeżdżający z Francji przez Niemcy w drodze do Polski)

 • pracownicy sezonowi, którzy przyjeżdżają do Niemiec na minimum trzy tygodnie, jednak tylko przy zachowaniu odpowiednich zasad higieny pracy

 • podwykonawcy (niem. Subunternehmer), którzy przekraczają granicę codziennie lub wjeżdżają do RFN na pięć dni celem świadczenia pracy, która jest bezwzględnie konieczna oraz niemożliwa do odłożenia w czasie. Ci muszą jednak przedłożyć odpowiednie dokumenty, które to poświadczają

Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny w Niemczech?

Oprócz tego donosiliśmy już również o wysokości kar, które są przewidziane za nieprzestrzeganie zasad: Kwarantanna w Niemczech? Nawet do 25.000 euro kary za złamanie przepisów!.

źródło: www.bmi.bund.dePolnische Botschaft in Deutschland Ambasada Polski w Niemczech

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: