<img class="i-amphtml-intrinsic-sizer" role="presentation" src="data:;base64,” alt=”” aria-hidden=”true” />

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na środki dezynfekcyjne niezbędne w zwalczaniu epidemii koronawirusa prokuratura podjęła współpracę z Krajową Administracją Skarbową w celu pilnego przekazania instytucjom państwowym alkoholu etylowego zabezpieczonego w toku prowadzonych postępowań karnych. Szacunkowa ilość tego środka wynosi co najmniej 430 tysięcy litrów.

Będący w dyspozycji organów ścigania alkohol zabezpieczony jako dowód rzeczowy lub co do którego orzeczono przepadek znajduje się w postaciach spirytusu i wódki, zarówno w stanie skażonym, jak i nieskażonym. Zostanie on wykorzystany do dezynfekcji budynków, pomieszczeń i środków transportu.

Na polecenie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro prokuratura wspólnie z KAS podejmują działania w celu przekazania alkoholu etylowego instytucjom, które ze względu na specyfikę działania potrzebują w dużych ilościach środków dezynfekujących. Będą to przede wszystkim zakłady opieki zdrowotnej, ale także straż pożarna, policja, straż graniczna oraz jednostki administracji publicznej.

Proces przekazywania instytucjom alkoholu rozpoczął się już w środę, a do chwili obecnej przekazano 4200 litrów spirytusu szpitalom oraz 750 litrów spirytusu Straży Pożarnej. Przygotowane do przekazania w najbliższych dniach jest ponad 3000 litrów spirytusu do szpitali i około 5000 litrów dla Straży Pożarnej.

Foto: Nadbużański Oddział Straży Granicznej