Sklep Biedronka/fot. ilustracyjne/fot. flickr.com
Sklep „Biedronka”/fot. ilustracyjne/fot. flickr.com

Biedronka po raz kolejny naruszyła przepisy ustawy o cenach. UOKiK podtrzymał kolejną decyzję Inspekcji Handlowej, która ukarała Jeronimo Martins Polska za naruszenia przepisów w zakresie uwidaczniania cen.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę, że spółka nie dopełniła obowiązków po raz trzynasty w ciągu 12 miesięcy.

Jeronimo Martins Polska odwołał się od decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z 10 grudnia 2019 r. Na jej podstawie na spółkę nałożono karę 24.600 zł. UOKiK rozpatrzył odwołanie i utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Kara dotyczy kolejnego naruszenia przez Biedronkę obowiązków wynikających z przepisów o uwidacznianiu cen.

Prezes UOKiK dokonując analizy sprawy zwrócił uwagę, że Jeronimo Martins Polska nie wykonał obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy o cenach. Naruszył przepisy po raz trzynasty w okresie 12 miesięcy.

W październiku 2019 r. UOKiK wszczął postępowanie przeciw spółce Jeronimo Martins Polska. Zarzuty dotyczyły podawania niższych cen przy produkcie, a następnie naliczania wyższej ceny w kasie Biedronki.

Od 18 listopada 2019 r. do 10 stycznia 2020 r. Urząd podtrzymał 13 decyzji Inspekcji Handlowej o nałożeniu na Jeronimo Martins Polska kar za niewłaściwe informowanie konsumentów o cenach. Łączna ich wartość to ok. 370 tys. tys. zł.

Źródło: dlahandlu.pl