Senackie komisje za specustawą ws. koronawirusa bez poprawek. I za natychmiastową jej nowelizacją

koronawirus

Senacka Komisja Zdrowia i Ustawodawcza zarekomendowały w czwartek wieczorem przyjęcie bez poprawek specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zastrzeżeniem jednak, że Senat w przyszłym tygodniu rozpocznie prace nad jej nowelizacją.

Zgłaszam wniosek o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek, ale z jednoczesną deklaracją moją oraz przewodniczącej Komisji Zdrowia, że od przyszłego tygodnia rozpoczynamy prace w Senacie nad projektem nowelizacji tych przepisów” – zaznaczył przed głosowaniem przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 14 senatorów, żaden senator nie był przeciwny, jeden się wstrzymał.

Kwiatkowski zaznaczył, że konieczność nowelizacji tej ustawy wynika z wielu uwag zgłaszanych w czasie czwartkowej dyskusji nad nią przez przedstawicieli m.in. środowiska lekarskiego, farmaceutycznego czy pracodawców. Dodał też, że ustawa nie jest „idealna legislacyjnie”, ale wyjątkowa sytuacja związana z COVID-19 wymusza jej przyjęcie.

„Dzisiejsza dyskusja pokazała w jak dużej liczbie artykułów one wywołują naturalne pytania, wątpliwości, a czasami wręcz przekonanie o potrzebie zmiany zapisu legislacyjnego, żeby osiągnąć efekt, który chcemy, czyli skutecznego narzędzia do walki z koronawirusem, a nie narzędzia, które wywołuje perturbacje, czy to w sferze gospodarczej, wolności politycznej, czy jakiejkolwiek innej” – tłumaczył Kwiatkowski.

Natomiast przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera zaznaczyła, że regulacje zawarte w ustawie dotyczące np. przedsiębiorców pozostawiają wiele do życzenia. „Nie ma dla nich zabezpieczenia, nie ma rekompensat” – powiedziała dziennikarzom. Jeden ze zgłaszanych przez pracodawców niepokojów dotyczy tego, że w przypadku rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, będą mieli problemy kadrowe. Podniesiono też kwestie wynagrodzeń w czasie pobytu pracownika na kwarantannie.

Jak mówił w czasie posiedzenia komisji prezes Business Centre Club Marek Goliszewski, trzeba ustalić zasady partnerstwa. Jego zdaniem, brakuje rozwiązań mówiących o rekompensatach za poniesione straty, nakłada się dodatkowe zadania bez zapewnienia przedsiębiorcom dodatkowego finansowania. Brak jest też ochrony przed roszczeniami osób trzecich, a premier, główny inspektor sanitarny, wojewoda mają prawo wydawać zalecenia przedsiębiorcom.