Gender LGBT Zdj. ilustracyjne. Źródło: kilokartofli.pl
Zdj. ilustracyjne. Źródło: kilokartofli.pl

Bulwersujące przypadki zrywania umów o partnerskich związkach miast czy regionów przez francuskie samorządy z polskimi odpowiednikami opierają się na propagandzie i dezinformacji lobbystów LGTB. Pewien aspekt takich nadużyć pokazali eksperci Ordo Iuris.

Według ich oceny umieszczenie samorządów, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin w tzw. „Atlasie Nienawiści” nastąpiło na podstawie fałszywych przesłanek i naruszyło dobre imię i reputację polskich samorządów. Skojarzenie „stref wolnych od LGBT” z miastami, gdzie przyjęto Samorządową Kartę Praw Rodzin jest nieuprawnione.

Dokument ten w ogóle nie podejmuje tematu skłonności seksualnych. Pierwsze ze zniesławionych samorządów zdecydowały się z pomocą Ordo Iuris wstąpić na drogę sądową przeciwko autorom materiału.

Już w listopadzie 2019 r. w budynku Parlamentu Europejskiego grupa działaczy ruchu politycznego LGBT zaprezentowała tzw. „Atlas Nienawiści”. Zawiera on mapę piętnującą blisko 100 polskich samorządów, w tym te, które uchwaliły Samorządową Kartę Praw Rodzin. Autorzy „atlasu” oznaczyli w nim je kolorem czerwonym jako „strefy wolne od LGBT”. Twierdzili, że obowiązują tam przepisy dyskryminujące osoby o skłonnościach homoseksualnych.

Tymczasem Samorządowa Karta Praw Rodzin jest deklaracją promującą konstytucyjne zasady ochrony rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa i macierzyństwa (art. 18 Konstytucji), ochrony życia rodzinnego (art. 47 Konstytucji) i ochrony dzieci przed demoralizacją (art. 72 Konstytucji).

Karta przewiduje także szczególną ochronę prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 48 Konstytucji). Na podstawie dokumentu samorządy powołują również Rzecznika Praw Rodziny.

Sygnatariusze

Sygnatariuszami Karty są takie organizacje jak Związek Podhalan, Fundacja Mamy i Taty, Centrum Życia i Rodziny, CitizenGo, Instytut Ona i On, Fundacja Dar Życia, Konfederacja Kobiet RP, , Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Stowarzyszenie Pedagogów Natan, Fundacja Życie i Rodzina, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Szczęśliwy Dom, Fundacja Ordo Caritatis, Klub Przyjazny Rodzinie, Projekt Tarcza Rodziny, Ruch 4 Marca, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej czy Chrześcijański Kongres Społeczny.

Kartę przyjmowano ponad podziałami politycznymi, z inicjatywy radnych PiS, PSL lub komitetów lokalnych, a nawet wskutek inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.

Prawnicy Ordo Iuris uważają, że zniesławiająca publikacja ma charakter celowego i świadomie zmanipulowanego ataku na reputację samorządów. Prezentacja owego „Atlasu Nienawiści” w budynku Parlamentu Europejskiego skutkowała krajowymi i zagranicznymi publikacjami cytującymi fałszywe informacje na temat samorządów napiętnowanych w atlasie jako miejsca nienawiści i dyskryminacji, czy „strefy wolne od LGBT”.

Autorzy „Atlasu Nienawiści” dopuszczają się manipulacji zestawiając uchwały o przyjęciu Samorządowej Karty Praw Rodzin z podejmowanymi przez inne samorządy stanowiskami przeciwko politycznym postulatom ideologii LGBT. Te zresztą też są manipulowane na użytek zagranicy i przedstawiane nie jako opór wobec ideologii, ale dyskryminacja lesbijek, gejów, biseksualistów i tarnsseksualistów.

Źródło: Ordo Iuris