Szef MON zabrał głos po odprawie z dyrektorami szpitali wojskowych oraz przedstawicielami wojskowych placówek higieny i epidemiologii. Meldunki złożył też Dowódca Operacyjny SZ, przedstawiciel Dowództwa Generalnego SZ, oraz szef Inspektoratu Wsparcia SZ.

Screenshot_9

„W Polsce nie stwierdzono obecności koronawirusa, ale Wojsko Polskie jest przygotowane, żeby zareagować. Gdyby do tego doszło, mamy przećwiczone procedury. Przećwiczyliśmy te procedury, kiedy niespełna miesiąc temu obywatele polscy zostali przetransportowani najpierw z Chin do Francji, a następnie z Francji do Polski. Odbyli kwarantannę w szpitalu wojskowym we Wrocławiu, nie stwierdzono, że ktoś z tych państwa był nosicielem wirusa” – podkreślił Błaszczak.

„Jesteśmy przygotowani do tego, żeby przede wszystkim wspierać cywilną służbę zdrowia. Wsparcie polega na transporcie – karetki wojskowe są do dyspozycji, wtedy kiedy oczywiście byłaby taka potrzeba, lotniczy transport wojskowy też jest do dyspozycji, wtedy kiedy taka potrzeba by była” – zadeklarował szef MON. Dodał, że wszystkie 14 szpitali wojskowych w Polsce jest gotowe na taką ewentualność, pozostały sprzęt wojskowy będzie używany stosownie do pojawiających się potrzeb.

Minister podkreślił, że w kontyngentach wojskowych też nie stwierdzono żadnego przypadku, który uzasadniałby konieczność kwarantanny. „Nasi żołnierze pod tym względem są bezpieczni, służący w kontyngentach poza granicami kraju” – zapewnił szef MON. Jak dodał, nie stwierdzono obecności koronawirusa u polskich żołnierzy stacjonujących na Sycylii i w Estonii, w polskich bazach wdrożono procedury na wypadek pojawiania się koronawirusa.

Mówiąc o rozpoczynającym się w piątek ćwiczeniu Defender-Europe 2020 – w ramach których do Polski przyjadą żołnierze amerykańscy, w tym stacjonujący na co dzień w Niemczech, a także żołnierze innych armii sojuszniczych – Błaszczak zapewnił, że strona polska jest w kontakcie z dowództwem amerykańskim i NATO-wskim. „Żołnierze, którzy przyjadą na ćwiczenia przeszli odpowiednie procedury związane z zagorzeniem koronawirusem. Nie identyfikujemy żadnych zagrożeń w związku ćwiczeniami rozpoczynającymi się w Polsce” – ocenił szef MON.

Dodał, że procedury, o których mówił, zostały wobec żołnierzy amerykańskich zastosowane już w Niemczech, przed przyjazdem do Polski. Jak wyjaśnił, na terenie Polski wszyscy żołnierze biorący udział w ćwiczeniu „będą mieli zabezpieczanie zdrowotne”.

(PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk, Karol Kostrzewa

Screenshot_10

Konstytucyjne i ustawowe zadania Prezydenta Rzeczyspospolitej Polskiej

 • – wydaje, na wniosek Premiera, w drodze postanowienia, Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną RP;

 • – zatwierdza, na wniosek Premiera, plany krajowych ćwiczeń systemu obronnego i kieruje ich przebiegiem;

 • – postanawia, na wniosek Premiera, o wprowadzeniu albo zmianie określonego stanu gotowości obronnej państwa;

 • – może zwracać się do wszystkich organów państwa, przedsiębiorców i organizacji społecznych o informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

 • – inicjuje i patronuje przedsięwzięciom ukierunkowanym na kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych w społeczeństwie;

 • – na wniosek Ministra Obrony Narodowej, określa główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa;

 • – może uczestniczyć w odprawach kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP.

Screenshot_11

Zadania Ministra Obrony Narodowej

 • – kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności sił zbrojnych;

 • – przygotowywanie założeń obronnych państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury sił zbrojnych;

 • – realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony państwa;

 • – sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, podmioty gospodarcze itp.;

 • – sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony;

 • – zawieranie umów międzynarodowych, wynikających z decyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi

 • – przekazanie na wniosek wojewody pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Screenshot_12

Sztab Generalny Wojska Polskiego

gen. Rajmund T. Andrzejczak

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Obrony Armii Czeskiej, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Królewskiej Akademii Obrony w Londynie.

Służbę wojskową rozpoczął w 2 pułku piechoty w Giżycku, gdzie objął pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu. W latach 1993-1996 dowodził kompanią czołgów w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 1996-1998 pełnił służbę w sekcjach rozpoznania i operacyjnej w 4 Suwalskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej.

W latach 1998-1999 służył na stanowisku szefa sztabu, a 2001-2003 zastępcy dowódcy Polsko-Litewskiego Batalionu Sił Pokojowych (LITPOLBAT). W latach 2003-2005 dowodził 1 batalionem pancernym Ułanów Krechowieckich w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 2003-2006 służył jako zastępca szefa Oddziału Operacyjnego G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. Przez kolejne 4 lata był: szefem Oddziału Operacyjnego w Iraku i dowódcą Polskich Sił Zadaniowych/PKW IV i V zmiany w Afganistanie.

Między misjami w latach 2008-2010 służył jako zastępca dowódcy 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Lata 2010-2012 to służba w 2 Korpusie Zmechanizowanym w Krakowie na stanowisku asystenta szefa sztabu korpusu.

W 2011 r. odebrał nominację na stopień generała brygady, a w 2012 r. objął dowodzenie 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Od 8 grudnia 2014 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy – szefa sztabu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, a od 2 maja 2016 roku został wyznaczony na dowódcę 12 Dywizji. 15 sierpnia 2016 r. otrzymał nominację na generała dywizji.

2 lipca 2018 roku prezydent Andrzej Duda wręczył gen. dyw. Rajmundowi Andrzejczakowi akt mianowania na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz nominację na kolejny stopień wojskowy – generała broni.

12 listopada 2019 roku prezydent Andrzej Duda wręczył gen. broni Rajmundowi Andrzejczakowi nominację na najwyższy stopień generalski.

Za służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych odznaczony został Orderem Krzyża Wojskowego II klasyKrzyż Komandorski, „Gwiazdą Iraku” i „Gwiazdą Afganistanu”, a za długoletnią służbę w wojsku i bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych odznaczony został także srebrnymi medalami „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

wojskopolskie.pl