Ppłk. Cezary Pawlak – Zidentyfikowane prognozy i trendy w geopolityce wg. wybranych dokumentów NATO

Wykład ppłk Cezarego Pawlaka podczas seminarium w ramach kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa

NUP 2X35 pt. „Zidentyfikowane prognozy i trendy w geopolityce wg. wybranych dokumentów NATO” w dniu 24 października 2019 roku.

Jego organizatorem było Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Seminarium odbyło się pt. „prognozy, trendy i implikacje w geopolityce w perspektywie do 2035”.

Za You Tube