Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja

Aby ograniczyć epidemię, chińskie władze wdrożyły szereg nadzwyczajnych środków, takich jak odwołanie obchodów Nowego Roku Księżycowego oraz zamknięcie kin i parków rozrywki. Ponadto został zawieszony transport publiczny, lotnisko Wuhan Tianhe zostało zamknięte 23 stycznia, a rygorystyczne kontrole wyjazdowe zostały wprowadzone w wielu dużych miastach w prowincji Hubei. Na dzień 24 stycznia 2020 r. cały transport publiczny został zawieszony w co najmniej 10 miastach w pobliżu Wuhan, dotykając ponad 20,5 miliona ludzi. Chińscy touroperatorzy odwołali wszystkie wycieczki grupowe i czasowo wstrzymali sprzedaż biletów lotniczych i pakietów hotelowych. 26 stycznia władze zarządziły tymczasowy zakaz handlu dzikimi zwierzętami w całych Chinach.

W związku z ogniskami COVID-19 w północnych Włoszech, rząd włoski wydał dekret, na mocy, którego zakazano wstępu oraz opuszczania 10 gmin w Lombardii oraz jednej gminy w Wenecji Euganejskiej.
W niektórych miastach odwołano imprezy masowe, zamknięto miejsca spotkań publicznych oraz szkoły.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla podróżujących. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin, do odwołania.

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 1 marca 2020 r. odnotowano 87 024 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 2 979 zgonów (3,4 %) (Tab.1).

Według stanu na 1 marca 2020 r. zgłoszono 2 979 zgonów: z Chin (2 870), Hongkongu (2), Iranu (43), Korei Południowej (17), Włoch (29), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (6), Tajwanu (1), Filipin (1), Japonii (3), Francji (2), Australii (1), Tajlandii (1), Stanów Zjednoczonych Ameryki (1).

Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 1 marca 2020

Regions

Places reporting cases

Confirmed cases

Deaths 

Comments

Asia

China

79929

2872

Including 66907 cases from Hubei province

Asia

Republic of Korea

3526

17

Asia

Iran

593

43

Asia

Japan

239

5

Asia

Singapore

102

0

Asia

Kuwait

45

0

Asia

Thailand

42

1

Asia

Bahrain

41

0

Asia

Taiwan

40

1

Asia

Malaysia

25

0

Asia

United Arab Emirates

21

0

Asia

Vietnam

16

0

Asia

Iraq

13

0

Asia

Israel

7

0

Asia

Oman

6

0

Asia

Lebanon

4

0

Asia

Pakistan

4

0

Asia

India

3

0

Asia

Philippines

3

1

Asia

Sri Lanka

1

0

Asia

Afghanistan

1

0

Asia

Qatar

1

0

Asia

Nepal

1

0

Asia

Cambodia

1

0

Europe

Italy

1128

29

Europe

Germany

111

0

Europe

France

100

2

Europe

Spain

66

0

Europe

United Kingdom

23

0

Europe

Switzerland

18

0

Europe

Norway

15

0

Europe

Sweden

13

0

Europe

Austria

10

0

Europe

Greece

7

0

Europe

Netherlands

7

0

Europe

Croatia

5

0

Europe

Finland

3

0

Europe

Georgia

3

0

Europe

Denmark

3

0

Europe

Romania

3

0

Europe

Russia

2

0

Europe

Monaco

1

0

Europe

Azerbaijan

1

0

Europe

North Macedonia

1

0

Europe

Ireland

1

0

Europe

Estonia

1

0

Europe

Iceland

1

0

Europe

Lithuania

1

0

Europe

Armenia

1

0

Europe

Belarus

1

0

Europe

Luxembourg

1

0

Europe

Belgium

1

0

Europe

San Marino

1

0

Other

Cases on an international conveyance Japan

705

6

America

United States of America

69

1

America

Canada

20

0

America

Mexico

4

0

America

Brazil

2

0

America

Ecuador

1

0

Oceania

Australia

26

1

Oceania

New Zealand

1

0

Africa

Egypt

1

0

Africa

Nigeria

1

0

Africa

Algeria

1

0

Total

87024

2979

Ryc.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 1 marca 2020 r.

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO z dnia 12 lutego 2020, u 18 % potwierdzonych przypadków wystąpiła ciężka postać choroby. Wszystkie przypadki pochodziły z obszaru Chin.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć transmisji wirusa drogą fekalno-oralną.

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zarażeń

W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC uważa, iż obecnie istnieje wysokie prawdopodobieństwo zarażenia wirusem obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii zamieszkujących lub odwiedzających obszary, w których podejrzewa się utrzymującą się transmisję wirusa miedzy ludźmi.

Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach, Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2:

  • unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,

  • bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,

  • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,

  • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,

  • ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,

  • przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ

oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: http://www.who.int, http://www.ecdc.europa.eu, http://www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej, podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie, co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej

.