Ksiądz z diecezji tarnowskiej oskarżony o pedofilię. Jest reakcja biskupa tarnowskiego!
Autor: Adrian Teliszewski Tarnowska kuria wydała oświadczenie w sprawie księdza Mariana W.

Trzy dni temu (19 lutego) sąd w Nowym Targu rozpoczął proces księdza Mariana W., który jest oskarżony o popełnienie 12 przestępstw seksualnych, w tym na nieletnich chłopcach. Swoje oświadczenie odnoszące się do zarzutów wobec kapłana diecezji tarnowskiej wydała miejscowa kuria diecezjalna. Kościelne władze podkreślają, że w tej sprawie zrobiły wszystko to, co do nich należało.

Według prokuratury w Nowym Sączu ksiądz Marian W. w latach 2003-12 popełnił dwanaście przestępstw seksualnych wobec jedenastu chłopców.

 Istnieje podejrzenie, że w latach wcześniejszych kapłan diecezji tarnowskiej również mógł krzywdzić dzieci, lecz tamte czyny nie mogą być sądzone ze względu na ich przedawnienie. Marian W. w dalszym ciągu jest księdzem, ale biskup tarnowski zawiesił go w wypełnianiu obowiązków duszpasterskich, zakazał mu kontaktów z dziećmi i młodzieżą oraz skierował go na leczenie. 

Na polecenie Kongregacji Nauki Wiary zostało również wszczęte postępowanie kanoniczne, które może doprowadzić do wydalenia Mariana W. ze stanu duchownego.

W sprawie procesu księdza Mariana W. głos zabrała tarnowska kuria diecezjalna, która w oświadczeniu wystosowanym przez jej rzecznika, księdza Ryszarda Stanisława Nowaka opisuje swoją reakcję na zgłoszenia dotyczące możliwości popełniania przestępstw przez kapłana miejscowej diecezji. Kościelne władze bronią swojego postępowania twierdząc, że właściwie zareagowały na zarzuty skierowane pod adresem księdza Mariana W.

Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy informacje o skali zarzutów postawionych ks. Marianowi W., którego proces sądowy rozpoczął się 19 lutego br.

W związku z tą sprawą pragnę przypomnieć, że ks. Marian W. został odsunięty od pracy duszpasterskiej w roku 2013, niezwłocznie gdy kuria tarnowska otrzymała zgłoszenie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa na tle seksualnym. Osoba zgłaszająca – wówczas już pełnoletnia – została poinformowana o prawie do zgłoszenia sprawy na policję, odmówiła jednak złożenia doniesienia. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że w 2013 r. był to jeden, jedyny zgłoszony przypadek w stosunku do ks. Mariana W., który kuria potraktowała niezwykle poważnie, działając zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Przypadek ten dotyczył czynu na tle seksualnym. Dlatego też kuria tarnowska niezwłocznie rozpoczęła proces kanoniczny informując o wszystkim watykańską Kongregację Nauki Wiary. Proces zakończył się wyrokiem skazującym, a ks. Marian W. został pozbawiony pełnionych urzędów kościelnych, otrzymał zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą, został odsunięty od pracy duszpasterskiej, został oddany pod kuratelę diecezjalnego kuratora, a także został skierowany na leczenie.

Kiedy w maju 2018 roku do kurii tarnowskiej złożono kolejne zgłoszenie w sprawie ks. Mariana W., – dotyczące innego przypadku – wówczas delegat Biskupa Tarnowskiego ds. wykorzystywania seksualnego osób małoletnich ks. dr hab. Robert Kantor zgłosił sprawę na policję, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa państwowego. Obecnie toczy się w sądzie powszechnym postępowanie karne. Oczekujemy na zakończenie toczącego się postępowania karnego i wyrok.

Przypadek ten został również zgłoszony do Kongregacji Nauki Wiary. Kongregacja nakazała przeprowadzenie kanonicznego procesu karno-administracyjnego. Taki proces jest obecnie prowadzony przez Sąd Diecezjalny w Tarnowie w oczekiwaniu na ostateczny wyrok powszechnego sądu karnego, który dysponuje całym materiałem dowodowym w tej sprawie – czytamy w oświadczeniu kurii diecezjalnej w Tarnowie.

Po wydaniu wyroku przez sąd państwowy będzie mógł zakończyć się także proces kościelny. Taka jest obowiązująca obecnie kolejność podejmowanych działań: najpierw wyrok sądu państwowego, a później zakończenie procesu i wyrok sądu kościelnego. Pragnę podkreślić, iż kuria tarnowska w sprawie ks. Mariana W. podjęła wszelkie kroki wymagane zarówno przez prawo państwowe jak i kościelne.

Tarnów