imigranci_nczas
Źródło: Seawatch. org

Grecy zamierzają ograniczyć prawo azylowe i zbudować pływającą barierę mającą zatrzymywać łodzie z nielegalnymi imigrantami. Kilkadziesiąt tysięcy imigrantów sparaliżowało życie na kilku greckich wyspach.

Notis Mitarachi minister ds. imigracji zapowiedział ograniczenia prawa azylowego w Grecji. Przybysze będą mogli otrzymywać status uchodźcy najwyżej na trzy lata. Jeśli sytuacja w kraju ich pochodzenia unormuje się, status uchodźcy nie będzie im przedłużany. Nirachi uważa, że proces integracji imigrantów przebiega źle.

Od 2015 roku Grecja przyznała azyl 40 tysiącom przybyszów. Obecnie o status uchodźcy ubiega się 36 tysięcy imigrantów. Mieszkają oni w obozach na pięciu greckich wyspach. Tymczasem ich „oficjalna” pojemność wynosi zaledwie 6,2 tysiąca osób.

Przeludnienie w obozach dla migrantów na Lesbos i innych wyspach w pobliżu Turcji doprowadziło w ostatnich dniach do zamieszek wśród mieszkańców wyspy i osób ubiegających się o azyl. Wobec kolejnych 78 tysięcy imigrantów procedura przyznawania azylu została zawieszona.

Oprócz zaostrzenia prawa azylowego władze Grecji chcą stworzyć na Morzu Egejskim pływającą barierę. Miałaby ona zatrzymywać łodzie z nielegalnymi imigrantami. Bariera miałaby długość 2,7 km i byłaby rodzajem sieci, albo połączonych ze sobą boj. Barier miałyby używać statki greckiej marynarki wojennej.

Na razie przygotowywany jest projekt takiego „wodnego muru”. Jeśli próby się powiodą i bariera okaże się skuteczna rząd planuje stworzenie kliku takich „sieci”.

n.czas.com