– Zebrano 200 tys. podpisów poparcia pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą “STOP 447”, która ma zabezpieczyć Polskę przed roszczeniami żydowskimi dotyczącymi mienia bezspadkowego oraz penalizować działania zmierzające do ich zaspokojenia – poinformował na wczorajszej konferencji prasowej prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz Rot Niepodległości Robert Bąkiewicz.

– Posługując się nomenklaturą pokerową możemy powiedzieć: “sprawdzamy”, panie Jarosławie Kaczyński. Chcemy wiedzieć, na kogo Polacy, patrioci, mają głosować w drugiej turze wyborów prezydenckich, czy faktycznie na “dobrą zmianę”, lepszą zmianę, która ma nam dać pięknie rozwijającą się Polskę, wspaniały kraj, który dba o własne interesy – kontynuował prezes Bąkiewicz.

Projekt ustawy w pierwszym miejscu wprowadza definicję tego typu roszczeń, jako „wszelkie żądania wysuwane wobec Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, kościołów i związków wyznaniowych, innych polskich osób prawnych prawa publicznego w rozumieniu właściwych przepisów praw a także wobec osób fizycznych przez podmioty prawa międzynarodowego, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne dotyczące mienia bezdziedzicznego, w tym dotyczące zwrotu mienia bezdziedzicznego w naturze lub uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty lub zadośćuczynienia związanego z tym mieniem”.

W dalszej kolejności ustawa wprowadza penalizację wszelkiego typu działań zmierzających do wprowadzenie w życie lub też usankcjonowanie prawne tego typu roszczeń. Ustawa w sposób bezpośredni zakazuje podejmowania jakichkolwiek czynności, zmierzających do zaspokojenia roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego na każdym jego stadium, tj. prowadzenia negocjacji, zawierania ugód, uznawania roszczeń i powództw, a także wyrażania zgody
na mediację, kierowania stron sporu do mediacji. Karze podlega w końcu sama wypłata roszczeń pieniężnych oraz zaliczania na ich poczet świadczeń rzeczowych. Zakazane też jest w myśl projektu inicjowanie jakichkolwiek postępowań, mających na celu ominięcie zakazów wyżej wymienionych oraz inicjowanie tworzenia podstaw prawnych dla roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego.

Tymczasem partia rządząca, ustami swojej rzeczniczki torpeduje ten wielki patriotyczny wysiłek.

– Zgłaszanie obecnie jakichś projektów “anty-447” jest bezsensowne. Tylko większość parlamentarna i rząd PiS są gwarantem, że jakiekolwiek próby działań na szkodę Polski i polskich obywateli będą nieskuteczne  – stwierdziła wczoraj Anita Czerwińska.  – Sprawa zwrotu mienia obywatelom amerykańskim pochodzenia żydowskiego jest całkowicie uregulowana. Od blisko 60 lat mamy podpisaną w tej sprawie z Amerykanami umowę. Polska jest pod tym względem całkowicie bezpieczna.

– Różne środowiska starają się wykorzystać cynicznie tę sprawę i wprowadzają opinię publiczną w błąd. Jest prowadzona gra wokół problematyki dotyczącej restytucji mienia. To próba sztucznego rozdmuchiwania nieistniejącego problemu oraz dawanie możliwości atakowania Polski – dodała rzeczniczka PiS.

dzienniknarodowy