DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY
OGŁOSZENIA DROBNE BEZPŁATNE – GIEŁDA M-forum av live – KUP ! SPRZEDAJ

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk wpłać darowiznę poniżej :-)

miejsce-na-reklame.

Plan trzech wojen światowych jest kluczem do zrozumienia działań religijnych, politycznych i socjalnych oraz rzeczywistej struktury władzy światowej.

Nieżyjący już dzisiaj słynny amerykański Mason – była głowa masonów USA – Albert Pike otrzymał szatańską wizję – precyzyjny plan wprowadzenia świata do Nowego Porządku Świata czyli Globalizacji. Jest to plan… Lucyfera, a także… Watykanu, który nawołuje do Globalizacji. Plan zapowiada trzy wojny o zasięgu światowym. Pike wysłał listownie plan innemu masonowi, Mazziniemu, ale ów ściśle tajny plan dostał się w niepowołane ręce i… został rozpowszechniony na cały świat.

banner-wizytowka-1580899038

PLAN TRZECH WOJEN ŚWIATOWYCH OPUBLIKOWANO W ROKU 1871

Jedna z kopii znajdowała się przez pewien okres w londyńskim muzeum. Sekrety owych knowań wyjawił w swojej książce kardynał Chile – Carlo Rodriguez – “The Mystery of Freemasonry unveiled” (“Sekrety masonów ujawnione”). Książka ta została wydana po raz pierwszy w roku 1925 i nadal jest dostępna w sprzedaży. Jest to przedruk z roku 1962 i nota wydawcy podaje, że oryginał był wydrukowany w roku 1925 czyli znacznie wcześniej niż wybuchła II wojna światowa.

Osobiście posiadam książkę Wiliama Guy Carra pt. “Satan Prince of This World” (“Szatan książę tego świata”) wydaną w roku 1953, czyli na wiele lat przez szansą wywołania trzeciej wojny. Jest to skan oryginalnej książki, który otrzymałem od jednego ze znajomych w roku 2009. Carr ujawnia książkę kardynała Rodrigueza, wydaną w roku 1925 i twierdzi, że według Rodrigueza ów plan był przechowywany w Brytyjskim Muzeum, które temu obecnie zaciekle zaprzecza. Dlatego jakiekolwiek wyjaśnienia owego planu, czy próba jego dyskredytacji jest obecnie niemożliwa. Data powstania planu, data powstania książki Rodrigueza – nadal dostępnej, data powstania drugiej książki, Carra oraz… treść i precyzyjna realizacja tego planu są oczywistym dowodem jego wiarygodności oraz rzeczywistego autora lub autorów.

Karol Marks wydał w roku 1848 “Manifest komunistyczny” ale rzeczywisty sukces tego dzieła nastąpił dopiero w roku… 1871. Do sukcesu przyczyniała się Paryska Komuna w roku 1871, działająca właśnie pod wpływem Marksa.

Zapoznajmy się więc z planem trzech wojen światowych.

CELE PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

“Pierwsza wojna światowa musi był wywołana w celu umożliwienia Iluminatom zdetronizowania mocy Carów w Rosji oraz uczynienia z tego państwa fortecy ateistycznego komunizmu. Różnice pomiędzy agenturami Iluminatów pośród brytyjskimi oraz niemieckimi imperiami będą użyte z celu wywołania tej wojny. Na koniec tej wojny wykreowany będzie komunizm. Zostanie on użyty do zniszczenia innych rządów w celach osłabienia religii.”

Cele te zostały precyzyjnie wypełnione. Po raz pierwszy na świecie powstał komunistyczny moloch – ZSRR, chrześcijańska rodzina carów została wymordowana, a ortodoksyjny kościół Wschodu – wróg Watykanu – został zdziesiątkowany. Dopiero po I wojnie światowej wielu zdało sobie sprawę z dokładności owego planu i w rezultacie zaczęto go rozpowszechniać analizując plan ze zwiększoną uwagą.

Obserwatorzy rządzących elit czekali na… II wojnę światową, której cele były także bardzo interesujące.

CELE II WOJNY ŚWIATOWEJ

“Druga wojna światowa zostanie podsycona różnicami pomiędzy faszystami i syjonistami politycznymi. Celem wojny jest zniszczenie nazizmu a polityczny syjonizm musi się wzmocnić na tyle, aby był w stanie ustanowić suwerenne państwo Izrael w Palestynie. W czasie II wojny światowej międzynarodowy komunizm musi się na tyle wzmocnić, aby zrównoważyć chrześcijaństwo, które będzie ograniczone i zachowane w tym stanie, do momentu. w którym będziemy je potrzebować do wywołania finałowego socjalnego kataklizmu.”

Celami II wojny światowej było zniszczenie faszyzmu, ustanowienie państwa Izrael oraz… utworzenie komunistycznego Bloku Wschodniego. Blok ten jest wielką próbą przez wprowadzeniem komunistycznego NWO! Co jest znamienne… faszyzm w momencie powstawania planu w roku 1871 nawet nie istniał. Twórca planu zapowiedział jego powstanie oraz jego zniszczenie, na korzyść syjonizmu. Mamy precyzyjny plan, doskonale udowodniony, który wskazuje nam jedną olbrzymią prawdę.

Powyższe plany i ich realizacja wskazuje na architekta owego planu, jako na osobę żyjącą znacznie dłużej niż żyje człowiek, a skuteczna i precyzyjna realizacja planu jeszcze bardziej potwierdza jej architekta, czyli szatana. Rządy ludzkie nie są w stanie się tak zorganizować oraz zjednoczyć w realizacji… czegokolwiek.

Założycielami Izraela w roku 1948 byli masoni wraz z samym Hitlerem (Operacja Haarvara). Izrael został powołany do życia rękami Churchilla i Hitlera za pieniądze rodziny Rothschildów, która sfinansowała całą II wojnę światową!

Ten fakt obnaża błąd religii bratającymi się z syjonistycznymi Żydami, wierząc w cudowne powstanie tego państwa. Jest to zupełnie fałszywy Izrael a jego mieszkańcy nie są Izraelitami, ale… Żydami. Wielka różnica. Oni sami nazywają siebie Izraelczykami, a nie Izraelitami!

Faszyzm w roku 1871 nie istniał! Żeby zniszczyć faszyzm, należało go najpierw stworzyć. Hitler, znany okultysta i wielbiciel Pani Bławackiej był doskonałym narzędziem. Hitler i Stalin zgodnie mordowali Żydów ortodoksyjnych a ocaleli z owych pogromów Żydzi otrzymywali pomoc oraz opiekę od Anglików w celu zamieszkania w… Palestynie. Hitler za pieniądze Rothschildów transportował Żydów tuż po wygraniu wyborów do Reichstagu. Stał się on współ ojcem współczesnego Izraela!

Akcja ta była wynikiem oświadczenia rządu brytyjskiego w roku 1917, znanego jako Balfour Declaration. Polska “Wikipedia” niewiele rzuca światła na ten dokument, ale angielska wersja podaje całkowity jej tekst, który został przesłany Lordowi Rothschildowi, który jest uważany za ojca współczesnego Izraela. Nie był to żaden dekret rządowy, ale prywatny list! Oto kopia oryginalnego listu.

Jakie były przyczyny utworzenia państwa Izrael? Izrael musiał objąć panowanie nad Palestyną, głównie nad Jerozolimą i ma odegrać kluczową rolę w wywołaniu III wojny światowej.

Wszystkie cele II wojny światowej zostały osiągnięte, poza całkowitą kontrolą Jerozolimy. Powstało państwo Izrael, powstał także komunistyczny Układ Warszawski, ale Jerozolima nie stała się stolicą Izraela, ale stolicą jest nadal Tel Awiw – światowa nieoficjalna stolica gejów! Nie bardzo to pasuje do ludzi rzekomo miłujących Boga Izraela.

Polskę oddano Sowietom w Jałcie a gen. Władysław Sikorski został zamordowany w katastrofie lotniczej, ponieważ stał na przeszkodzie włączenia Polski do Bloku Wschodniego. Z tych właśnie przyczyn armia radziecka czekała na wschodnim brzegu Wisły aż Niemcy zniszczą Powstanie Warszawskie, aby zapewnić sobie pewne zwycięstwo nad Polską i bez większych oporów włączyć nasz kraj do Układu Warszawskiego.

Znając plan II wojny światowej, wszystkie jej aspekty wydają się całkowicie sensowne. Wiele wojennych tajemnic jest w takim świetle zrozumiałych i wysoce logicznych. Musiał istnieć zły, despotyczny władca, który musiał mieć złego despotycznego przeciwnika – Stalina. Faszyzm powstał jako zły, niegodziwy system, który powinien być za wszelką cenę zniszczony. Hitler grał rolę obsesyjnego mordercy Żydów w sposób doskonały a Holokaust ma także do spełnienia olbrzymią rolę.

Hitler mógł tę wojnę całkowicie wygrać, ale wiedział on doskonale, że jego zadaniem nie jest wygrana wojna. Jego osobiste rozkazy zapobiegły zdobyciu tak Moskwy, jak i Stalingradu oraz innych kluczowych celów. Hitler był osobiście odpowiedzialny za klęski swych armii, ignorując rady niemieckich strategów wojskowych. To był główny powód 17 prób zamordowania Hitlera.

Planowana III wojna światowa to wojna religijna. Jej celem będzie zniszczenie wszystkich religii – głównie syjonizmu, chrześcijaństwa oraz islamu.

PLAN III WOJNY ŚWIATOWEJ

“Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury iluminatów pomiędzy politycznymi syjonistami oraz liderami świata islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, że islam (islamski świat arabski) oraz polityczny syjonizm wzajemnie się zniszczą. W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii, będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Wypuścimy nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie. Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok. To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.”

Tuż po II wojnie światowej umieszczono fałszywy Izrael w Palestynie na morzu krwi niewinnych Palestyńczyków. Nie zapłacono im żadnej rekompensaty za zagrabione ziemie czy za utratę najbliższych, wymordowanych przez Żydów, którzy za Holokaust wymusili na Niemcach olbrzymie odszkodowanie. Celem planu było i jest nadal utworzenie fali zbrodni, koniecznej do wywołania światowego potępienia państwa Izraela przez wszystkie państwa świata i wywołania w ten sposób III wojny światowej. W tym momencie zaczyna się akcja ujawniania zbrodni syjonistycznych.

6 grudnia 2017 Trump uznał Jerozolimę po raz pierwszy od 2500 lat stolicą fałszywego Izraela i to jest praktycznie wypowiedzeniem wojny światu Islamu – co najmniej 1,5 miliardom ludzi. Pierwsza część najwyraźniej się już zaczyna. Oczywistym celem jest zniszczenie islamu oraz syjonizmu. Ten perfidny plan realizuje rzekomy chrześcijanin, Donald Trump, jezuita i mason. Niewielu wie, że Izrael dąży do tzw. Wielkiego Izraela, czyli chce zająć wszystkie ziemie Bliskiego Wschodu z Syrią i Libanem włącznie. Co jest najciekawsze, cały ten teren jest wypełniony obecnie wieloma armiami tego świata.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Plan zakłada wielkie debaty, wymiany opinii w kwestii istnienia fałszywego Izraela oraz celu wojny wyniszczającej Izrael. Oczywiście syjoniści – rządy rasy białej – będą po stronie Izraela.

KONTROLA OBU STRON

Zwróćmy szczególną uwagę na kontrolę obu stron. Konflikty są fikcyjne i wojny są tłumaczone jako wynik rządów tyranów. Ujawnia to ten plan. Wszelkie działania rządów oraz opozycji to działania według własnych, wyznaczonych przez siebie celów. Stalin powiedział, że “najlepsza opozycja to ta, którą sami kontrolujemy”. Nie armie wygrywają na polu walki, ale wygrywa osoba kontrolująca obie strony, która decyduje kto wygra. Plany te nie byłoby możliwe, gdyby siły NWO nie kontrolowały wszystkich agencji terrorystycznych oraz WSZYSTKICH światowych polityków.

Weźmy pod uwagę rząd polski oraz jego opozycję, czyli ruch patriotyczny. Opozycja rządowa wraz ze wszystkimi religiami także jest kontrolowana i zawsze taką była. Bez opozycji nie byłoby wojny. Jest więc oczywiste, że aby wywołać wojnę trzeba zorganizować opozycję, uzbroić ją oraz wyszkolić przywódców w kwestiach ideologicznych i popularnych hasłach wolności i sprawiedliwości. Oznacza to także celową niesprawiedliwość rządów po to, aby patrioci walczyli o sprawiedliwość i uczciwość. Każda walka zbrojna jest ich celem.

Jak temu zaradzić? Nie dajmy się wciągnąć w jakikolwiek zorganizowany ruch oporu! To nie partyzantka czy pospolite ruszenie opozycji wygrywa i obala rząd (nieraz wykonując na nim wyrok).

Nie można powiedzieć, że wszyscy bohaterzy, którzy dokonali niezwykłych czynów, to masoni, sataniści, iluminaci i ludzie warci pogardy, ale można z przekonaniem powiedzieć, że to ludzi sprawiedliwi, patriotyczni a nawet wierzący. Obrona Westerplatte, powstanie warszawskie czy inne heroiczne przykłady męstwa i patriotyzmu Słowian – Polaków.

Autorstwo: Henry Kubik
Źródło: Zbawienie.com
Tekst zmodyfikowano i skrócono na potrzeby portalu WolneMedia.net

https://wolnemedia.net/plan-trzech-wojen-swiatowych/

miejsce-na-reklame.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: