TRANSLATOR CHANGE NAVIGATION CONTENT AND PAGE TO ANY LANGUAGE FROM 160 AVAILABLE// Tłumacz/ zmień język strony nawigacji i chat na dowolny jezyk z 160 dostępnych.
LISTA - KANAŁY - AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH FILMY I ARTYKUŁY NA STRONIE M-FORUM -WYBIERZ Z LISTY KANAŁ Z WSZYSTKIMI PUBLIKACJAMI AUTORA
Kategorie
archiwum bloga wpisy od 2009 roku
WIELKI BUNT SPOŁECZNY W POLSCE WYWOŁANY GŁODEM26 kwietnia 2020
-2000789 sekund temu.

M-forum A.V Live.

╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝

CZERWONE

Jak Żydzi (Rotszyldowie) przejęli Wielką Brytanię – Nathanael Kapner

Wszystko zaczęło się od edyktu wydalenia w 1290 r. Żydzi chcieliby nam wmówić, że ich wydalenie z Anglii przez Edwarda I (panował w 1272-1307) było wynikiem ich starań o pożyczanie pieniędzy. Prawdziwym powodem wydalenia były rytualne mordy odprawiane przez Żydów.

ŻYDOWSCY BANKERZY  Z AMSTERDAMU   przy pomocy żydowskiego finansisty oraz dostawcy sprzętu i usług dla wojska, Fernandez Carvajal oraz portugalskiego ambasadora De Souza Marano bankierzy wykorzystali niepokoje społeczne wywołane  przez Olivera Cromwella w 1643.

Stabilne społeczeństwo chrześcijańskie o starożytnych tradycjach wiążących monarchię, Kościół, państwo, szlachtę i lud  zostało skłócone przez protestanckie powstania Kalwina. Żydzi z Amsterdamu wykorzystali  te niepokoje społeczne i nawiązali kontakt z  Oliverem Cromwellem w serii listów:

Cromwell do Ebenezer Pratt z Amsterdamu,

16 czerwca 1647:

„W zamian za wsparcie finansowe będę opowiadać się za wpuszczeniem Żydów do Anglii: To jednak niemożliwe gdy żyje Karol. Karol nie może być stracony bez procesu, odpowiedniej podstawy, której w chwili obecnej nie ma. Dlatego radzimy, aby Karol  został zamordowany, lecz nie możemy mieć nic wspólnego z załatwianiem zabójcy, choć chętnie pomożemy w jego ucieczce

Do Olivera Cromwella Od Ebenezer Pratt, 12 lipca 1647:

„Przyznanie pomocy finansowej, będzie  jak tylko Karol zostanie usunięty. Zabójstwo jest  zbyt niebezpieczne. Karol powinien otrzymać możliwość ucieczki: jego ponowne ujęcie umożliwi rozprawę i stracenie”

Cromwell zrealizował żądania żydowskich finansistów i uciął głowę króla Karola 30 stycznia 1649.

Począwszy od roku 1655, Cromwell, przez jego sojusz z żydowskimi  bankierami w Amsterdamie, a w szczególności z Manassesa Ben z Izraela i jego brata  David Abravanel Dormido, zainicjowali przesiedlenie Żydów do Anglii.

WILLIAM STADHOLDER, Holenderski wojskowy, był człowiekiem z problemami finansowymi. Żydzi zobaczyli  kolejną szansę i przez ich wpływy awansowali Williama do Kapitana Generalnego Sił Holenderskich. Następnym krokiem po drabinie Williama było jego wyniesienie przez Żydów do arystokratycznego tytułu Wilhelma, księcia Orańskiego.

Żydzi następnie zorganizowali spotkanie Williama i Mary, najstarszej córki księcia Yorku. W 1677 księżniczka Mary poślubiła Williama księcia Orańskiego.

Aby umieścić Williama na tronie Anglii trzeba było pozbyć się zarówno Karola II jak i księcia Yorku, którym był Jakub II Stuart. Ważne jest, aby pamiętać, że żaden ze Stuartów nie nadał statusu prawnego Angielskiemu Bankowi Narodowemu. Dlatego morderstwa, wojna domowa,  konflikty religijne i nękanie było codziennością podczas panowanie żydowskich bankierów.

W 1685 roku król Karol II zmarł, a książę Yorku Jakub II Stuart został nowym królem. W 1688 Żydzi nakazali księciu Williamowi Orańskiemu osiedlić się w Anglii w Torbay. Z powodu trwającej kampanii L’Infamie wobec króla Jakuba II, Król abdykował i uciekł do Francji. Wilhelm Orański i księżniczka Mary zostali obwołani królem i królową Anglii.

Nowy król Wilhelm III szybko zaangażował Anglię w kosztowną wojnę z katolicką Francją, która spowodowała że Anglia popadła w  długi. To była szansa dla żydowskich bankierów, aby dobrze zarobić. Król Wilhelm, na rozkaz Mędrców Syjonu z Amsterdamu, zaproponował zadłużyć skarb państwa na kwotę 1.250.000 funtów, biorąc kredyt od żydowskich bankierów, którzy pomogli mu trafić na tron.

Ponieważ zadłużenie państwa wzrosło dramatycznie, rząd nie miał innego wyboru, jak tylko zaakceptować propozycję . Ale były pewne warunki : Nazwy kredytodawców miały być utrzymywane w tajemnicy,  i dana im będzie możliwość utworzenia Centralnego Banku Anglii. Parlament przyjął żydowskich bankierów i umieścił ich macki w Wielkiej Brytanii.

Wejście Rothschildów

Mayer Amschel BAUER otworzył działalność kredytową we Frankfurcie w Niemczech w 1750 r. na Judenstrasse (Żydowska Ulica) następnie zmienił nazwisko na Rothschild. Mayer Rothschild miał pięciu synów.

Najmądrzejszy z jego synów, Nathan, został wysłany do Londynu, gdzie otworzył swój bank w 1806 roku. Znaczna część źródła finansowania dla nowego banku pochodziła z brytyjskiej Kompanii Wschodnio-Indyjskiej, nad którą Mayer Rothschild miał znaczącą kontrolę. Mayer Rothschild umieścił  pozostałych czterech synów w Frankfurcie, Paryżu, Neapolu, i Wiedniu.

W 1814 roku, Natanael Rothschild zauważył szansę w bitwie pod Waterloo. Na początku bitwy Napoleon wydawał się ją wygrywać i pierwszy raport wojskowy wysłany do Londynu potwierdzał ten fakt. Ale sytuacja odwróciła się  na korzyść Wellingtona.

Kurier Nathana Rothschilda przyniósł mu wiadomość do Londynu w dniu 20 czerwca, to było 24 godziny przed przybyciem do Londynu kuriera Wellingtona z wiadomością o zwycięstwie Wellingtona. Widząc to przypadkowe zdarzenie, Nathan Rothschild rozpoczął szerzenie pogłoski, że Wielka Brytania została pokonana.

Każdemu ufającemu, że Wellington został pokonany, Nathan Rothschild proponował  sprzedaż wszystkich swoich aktywów  na angielskiej giełdzie. Wszyscy wpadli w panikę i zaczęli sprzedawać akcje powodując że ich ceny gwałtownie spadły praktycznie do zera. W ostatniej chwili, Nathan Rothschild rozpoczął wykupywanie aktywów w najniższych cenach.

To dało rodzinie Rothschild  pełną kontrolę nad brytyjską gospodarką, rodzina stała się centrum finansowym świata i zmusiła Anglię do powołania  Banku Anglii,  w pełni kontrolowanego  przez  Nathana Rothschilda.

Bankierzy Watykanu i Brytyjskiej Monarchii 

PRYWATNA korporacja finansowa  istnieje do dziś, w Anglii znana jako „The City”. Jest znana także jako „Żydzi Watykanu”,  znajduje się ona w samym sercu Londynu.

Komitet składający się z 12 mężczyzn rządzi finansami Watykanu. Są oni znani jako „THE CROWN – KORONA”. Miasto i jego władcy, The Crown, nie podlegają Parlamentowi, jest  to suwerenne państwo w państwie.

„The City” jest finansowym  centrum świata. To tutaj, Rothschildowie mają swoją bazę operacyjną i centralę:

* Central Bank of England (kontrolowana przez Rothschildów) znajduje się w „The City”

* Wszystkie główne brytyjskie banki mają swoje główne siedziby w „The City”

* 385 banków zagranicznych znajduje się w „The City”

* 70 banków z USA znajdują się w mieście „The City” Giełda papierów wartościowych londyńska

* Londyńska Giełda papierów wartościowych znajduje się w „The City”

* Lloyds of London znajduje się w „The City”

* Baltic Exchange (kontrakty wysyłkowe) znajdują się w „The City”

* Fleet Street (gazety i wydawnictwa) znajdują  się w „The City”

* London Metal Exchange znajduje się w „The City”

* Londyńska Giełda Towarowa ( wełna, cukier, kawa) znajduje się w „The City”

Co roku burmistrz wybierany jest jako monarcha „The City”. Parlament brytyjski nie wykona ruchu bez konsultacji z Panem Prezydentem „The City”. W samym sercu Londynu są zgrupowane brytyjskie instytucje finansowe zdominowane przez Rothschildów kontrolujących Centralny Bank Anglii.

Rothschildowie tradycyjnie  od 1820 roku wybierają burmistrz miasta.  Kto jest burmistrzem The City  wiedzą tylko Rothschildowie „…

Źródło: http://www.realjewnews.com/?p=86

Tłumaczenie/Opracowanie: Michał KK

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: