W sobotę 6 stycznia obchodzimy Święto Trzech Króli, czyli jedno z pierwszych świąt ustanowionych przez kościół. Teolodzy przypominają, że jest to dzień Objawienia Pańskiego.

„Tego dnia Bóg pojawia się w historii człowieka. Tak jak pojawił się w czasie symbolicznej podróży trzech symbolicznych mędrców.

Trafili do Betlejem i tam pod postacią małego dziecka rozpoznali wielkiego, nieogarnionego Boga” – tłumaczy franciszkanin, ojciec Eryk Hoppe. Tego dnia sprawdzamy, jakie jest znaczenie najważniejszych symboli związanych ze świętem.

Złoto, mirra i kadzidło – co symbolizują?

Zgodnie z Ewangelią według świętego Mateusza, za panowania króla Heroda w Judei do miejsca narodzin Jezusa przybyli ze Wschodu mędrcy, którzy złożyli mu dary. Jeden z nich, nazywany Kacprem, ofiarował kadzidło, Melchior – złoto, a Baltazar – mirrę.

Złoto to symbol bogactwa, czyli tego, co jest wielkie, co pokazuje, że jesteśmy gotowi temu poświęcić większą uwagę, trud i staranie. Nasze modlitwy mają się wznosić przed Bogiem jak dym kadzidła. Prawdziwe kadzidło jest bardzo kosztowne. Mirra, czyli mieszanina ziół była używana w czasie uroczystości pogrzebowych Pana Jezusa, dlatego jest traktowana dziś jako proroctwo. Wskazuje też na śmiertelność jego człowieczeństwa – tłumaczy franciszkanin w rozmowie z RMF FM.

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

(Mt 2,1-11)

– tak ewangelista Mateusz opisał odwiedziny w stajence betlejemskiej.W czasie Święta Trzech Króli zwracamy uwagę na trzech króli, którzy zechcieli podjąć wysiłek poznania Boga nieznanego. Zaczęli szukać w swojej kulturze tego, co było sygnałem i zapowiedzią przychodzącego Boga. Znaleźli podstawowe informacje, podjęli trud dalekiej podróży i trafili ze swoimi darami do Betlejem – dodaje ojciec Eryk Hoppe.

Królowie czy mędrcy?

W samym Piśmie Świętym pojawia się słowo „maggoi”, które można tłumaczyć jako „mędrcy” lub „magowie”. Jednak w związku z tym, że ofiarowali królewskie dary, mówimy o królach. Tym bardziej, że jest taka zapowiedź Starego Testamentu, czytana w kościele 6 stycznia, że królowie złożą daninę. Jest to próba odpowiedzi na pytanie: kim oni byli? To wypełnienie zapowiedzi z psalmów Starego Testamentu. Dlatego mówimy o królach – wyjaśnia ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.

Czy królów było na pewno trzech? W Piśmie Świętym nie ma wymienionych imion trzech króli, nie ma wzmianki o tym, ilu ich było, ale jest mowa o trzech darach: złoto, kadzidło i mirra. Dlatego przyjmuje się, że było ich trzech. Pojawia się tam liczba mnoga. Dlatego przyjmuje się, że to było kilka osób – dodaje ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.

Święcenie kredy i napis na drzwiach

Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiązany jest też zwyczaj święcenia kredy, kadzidła i wody. Dzięki poświęconej kredzie na naszych drzwiach powstaje ważny napis – podkreśla ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.

Niektórzy piszą „Kacper Melchior Baltazar”. Niektórzy piszą „C +  M + B”. Na znak łacińskich słów: Christus mansionem benedicat – Niech Chrystus błogosławi ten dom. Chodzi o to, żeby był to wyraz naszej wiary, znak bożego błogosławieństwa na ten rok. Między literami można, ale nie trzeba, wpisywać krzyżyki. Co ważne, to nie są plusy, to symbole krzyża – dodaje ksiądz Rytel-Andrianik.