Dużo tu przerzucania winy na poprzedników i chwalenia się sukcesami (rzeczywistymi lub nie – o tym za chwilę) z ostatnich czterech lat. Cały dokument podzielono na cztery rozdziały: 1/ Wartości i zasady, 2/ Diagnoza. Od postkomunizmu do polskiego modelu nowoczesnego państwa dobrobytu, 3/ Dokonania i plany, 4/ Wyzwania.

Program Prawa i Sprawiedliwości 2019
fragment

Ze względu na odpowiedzialność i szczególne zaufanie, jakim cieszy się profesja dziennikarza, należałoby również stworzyć zupełnie odrębną ustawę regulującą status zawodu (ustawa o statusie zawodowym dziennikarza). Wprowadzałaby ona rozwiązania podobne do tych, jakie mają inne zawody zaufania publicznego, np. prawnicy lub lekarze. Głównym celem zmiany powinno być utworzenie samorządu, który dbałby o standardy etyczne i zawodowe, dokonywał samoregulacji oraz odpowiadał za proces kształtowania adeptów dziennikarstwa.

Co to za stowarzyszenie ma zrzeszać dziennikarzy? Można rozumieć, że będzie ono jedno, koncesjonowane przez władzę. A gdy któryś z dziennikarzy tej władzy nie będzie odpowiadać? „Ustawa ta nie będzie jednak w żadnym stopniu ograniczać zasady otwartości zawodu dziennikarza” – pada zapewnienie.

Cały program PiS można przeczytać tutaj

http://pis.org.pl/dokumenty