UBG - Ewangelia Marka
Posted by grzegorz
441 views

Komunikat Kancelarii Prezydenta Ukrainy ze szczytu „czwórki normandzkiej” w Paryżu

Kancelaria Prezydenta Ukrainy opublikowała pełny tekst komunikatu z ustaleniami szczytu tzw. czwórki normandzkiej w Paryżu.

TYM PRZYCISKIEM POSTAW KAWĘ MOŻESZ ODBLOKOWAĆ TREŚCI PREMIUM I DOSTĘP DO STREAM LIVE

Postaw mi kawę na buycoffee.to

W dokumencie podkreślono szczere zaangażowanie uczestników spotkania w pełne wdrożenie porozumień mińskich. „Podkreślają oni [przywódcy Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy – red.] wspólne dążenie do stałej i kompleksowej architektury zaufania i bezpieczeństwa w Europie, opartej na zasadach OBWE, dla której rozstrzygnięcie konfliktu na Ukrainie jest jednym z wielu ważnych kroków” – czytamy w dokumencie.

Na tej podstawie przywódcy uczestniczący w szczycie w Paryżu zdecydowali, co następuje:

1.Podjęcie pilnych środków w celu ustabilizowania sytuacji w strefie konfliktu, a więc zobowiązania się do pełnego i kompleksowego wdrożenia zawieszenia broni, wzmocnionego przez przedsięwzięcie niezbędnych środków w celu utrzymania zawieszenia broni do końca 2019 r. Wspieranie opracowywania i wdrożenia zaktualizowanego planu działań w zakresie zawieszenia broni w oparciu o decyzję Trójstronnej Grupy Kontaktowej w sprawie działań przeciwminowych z 3 marca 2016 r. Będą wspierać porozumienie w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej w sprawie utworzenia do końca marca 2020 roku trzech dodatkowych miejsc wycofania oddziałów wojskowych i broni. Zachęcą Trójstronną Grupę Kontaktową do osiągnięcia porozumienia w sprawie zwolnienia i wymiany jeńców i więźniów do końca roku, na podstawie zasady „wszyscy za wszystkich”, poczynając od „wszystkich osób ustalonych po obu stronach”, przy założeniu, że organizacjom międzynarodowym, w tym Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża, zostanie zapewniony pełny i bezwarunkowy dostęp do wszystkich zatrzymanych. Będą wspierać osiągnięcie w przeciągu miesiąca porozumienia w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej w sprawie nowych punktów kontrolnych wzdłuż linii rozgraniczenia w Donbasie. Uczestnicy szczytu przypominają, że specjalna misja monitorująca Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie powinna uczestniczyć w zmniejszeniu napięcia i wprowadzeniu pokoju, stabilności i bezpieczeństwa, przy wykorzystaniu wszystkich możliwości swojego mandatu (z 21 marca 2014 r.) i dysponować bezpiecznym i skutecznym dostępem do wszystkich punktów na terenie całej Ukrainy.

2. Środki służące wdrożeniu postanowień politycznych porozumień mińskich: Strony wyrażają zainteresowanie osiągnięciem porozumień w ramach „formatu normandzkiego” i Trójstronnej Grupy Kontaktowej w sprawie wszystkich aspektów prawnych ustawy o specjalnej procedurze dla samorządu lokalnego na niektórych obszarach obwodów donieckiego i ługańskiego – jak zostało to wymienione w zestawie środków służących realizacji porozumień z Mińska z 2015 r. – w celu zapewnienia jej funkcjonowania. Uczestnicy szczytu uważają za konieczne włączenie „formuły Steinmeiera” do prawa ukraińskiego zgodnie z wersją uzgodnioną przez „czwórkę normandzką” i Trójstronną Grupę Kontaktową.

3. Czynności dodatkowe: uczestnicy szczytu zwracają się do swoich ministrów spraw zagranicznych i doradców politycznych o zapewnienie realizacji osiągniętych porozumień i uzgodnienia, uzgodnili też, że kolejne spotkanie w tym formacie odbędzie się w ciągu czterech miesięcy. Dotyczyć ono będzie ustalenia kwestii politycznych i bezpieczeństwa, a także organizacji wyborów lokalnych w Donbasie.

Opr. TB, https://www.president.gov.ua/ru

fot. http://www.kremlin.ru

zrodlo:kresy24.pl

Rate this post
CLOSE
CLOSE
%d bloggers like this: