DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-)

miejsce-na-reklame.

  Kabała / 7 praw uniwersalnych – VIDEO !

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
The following two tabs change content below.
miejsce-na-reklame.

Gabi

Witam, nazywam się Gabriela Nowak, pracuję jako asystentka  zarządzania i obsługi Klienta w Kancelarii Prawnej,  niedawno w kwietniu 2019 r zostałam Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej w Radzie Miasta - gdzie czynnie reprezentuję interesy mieszkańców, którzy mi zaufali i mnie wybrali ! STOP CENZURZE   UWAŻASZ, ŻE CENZURA - ŁAMIE TWOJE PRAWA RP ?  WESPRZYJ MNIE - W TYM CO ROBIĘ - ♛  z dopiskiem - DAROWIZNA  ! Nest Bank Polska 75187010452078115029220001  Nest Bank zagranica IBAN PL75187010452078115029220001  Kod SWIFT Nest Bank: NESBPLPW   Dziękuję, $$$ Pozdrawiam i zapraszam do komentowania !   ♡♡♡ ZOBACZ TAKŻE POMAGAM ♡♡♡  https://zrzutka.pl/gc97mb
Screenshot_3.jpg

 

Mądrość kabały (mądrość otrzymywania) pojawiła się po raz pierwszy około pięciu tysięcy lat temu, kiedy ludzie zaczęli pytać o sens swojego istnienia. Tych, którzy go poznali, nazywano „kabalistami”; znali oni odpowiedz na pytanie, jaki jest cel życia i rola ludzkości we wszechświecie.

Dzisiaj coraz więcej ludzi przekonuję się, że religia i nauka nie dają odpowiedzi na najważniejsze pytania o sens życia i zaczyna szukać odpowiedz gdzie indziej. To jest ten czas, na który czekała kabała, i dlatego wychodzi ona z ukrycia, by udzielić odpowiedzi dotyczących celu istnienia.

Kabała mówi nam, że natura, która jest tym samym, co Stwórca, stanowi całość, jest altruistyczna i zjednoczona. Kabała mówi nam, że musimy nie tylko zrozumieć naturę, ale również zechcieć przyswoić sobie jej sposób istnienia.

Kabała mówi nam również, że postępując tak nie tylko doprowadzimy do równoważności między sobą a naturą, ale ze zrozumiemy myśl która za nią stoi – plan generalny. Na koniec kabała twierdzi, że dzięki zrozumieniu planu generalnego staniemy się równi Wielkiemu Planiście i że taki jest cel dzieła stworzenia – równoważność ze Stwórcą.

Więcej na ten temat można czytać i oglądać na stronie http://www.kabacademy.eu/pl , http://www.kabbalah.info/pl i na www.kabbalah.pl.

Poznając Kabałę i medytując nad jej mądrością, tworzymy solidny grunt do prowadzenia zdrowego i zrównoważonego życia według 7 Praw moralnych uniwersalnych.

7 Praw moralnych uniwersalnych…

Sądząc po stosunkowo małej liczby tych praw, można by od razu po zapoznaniu się z nimi, twierdzić iż są one przestrzegane w większości cywilizowanych państw na świecie, szczególnie w kulturach zachodnich. Mogą nawet brzmieć infantylnie? Więc po co o tym mówić i nawiązać do tego Boga?

Odpowiedź jest prosta. Ludzkość w dużej mierze osiągnęła na przestrzenni tysięcy lat, żyjąc empirycznie, pewność siebie w swoich umiejętnościach (techniczne, naukowe, filozoficzne, humanistyczne itd..) i rozumu co w efekcie jak widzimy dzisiaj daje wrażenie że nasz gatunek jest postępowy. Otóż jest to czysta iluzja, nadal chaos panuje na świecie bez przerwy i to pomimo naszej dobrej woli (m.in. bieda, głód, niewolnictwo, brak sprawiedliwości, lawiny nowych chorób psychosomatycznych, chciwość, niemoralność seksualna, katastrofy ekologiczne, wojny itd…). Ludzka pycha zasłania prawdziwą rzeczywistość która jest trudno do zaakceptowania a jest nią ‚WIELKA PORAŻKA’.
Jak się przejrzeć głęboko, a nie płytko jak większość to robi, to uczciwie przekonamy się że mało kto przestrzega 7 praw uniwersalnych które zostały nadane przez Stwórca dla naszego dobra i abyśmy mogli żyć w pokoju i dobrobycie. „7 praw Noego” są fundamenty moralne których należy przejąć, zrozumieć, studiować ich głębszy sens uznawszy ich Boskiego pochodzenia. Są tak naprawdę filary od których wychodzą dziesiątki a nawet setki wskazówek życiowych do bycia zrównoważonym i sprawiedliwym. Czyli temat rzeka na całe życie :).

Zatem zapraszamy do pełnej, formalnej i szczegółowej definicji 7 praw uniwersalnych (‚7 praw Noego’ wg Tory):

Siedem Praw Noego (hebr. שבע מצוות בני נח , Szewa micwot Bnei Noach), Prawa Noachidów – zapis siedmiu nakazów moralnych, które – według biblii hebrajskiej, Tanachu – były dane Noemu przez Boga, jako wiążący całą ludzkość zestaw praw.

Według Tory każdy nie-żyd, który żyje według tych praw jako obowiązek dyktowany przez wolę samego Boga, uznany jest za sprawiedliwego obcego i tylko tą drogą może wziąć udział w przyszłym świecie.

Osoby żyjące według powyższych zasad zwykły nazywać się Bnei Noach (Dzieci Noego, Potomkowie Noego) lub Noachidzi.

Siedem praw Noego wynika ze słów Tory i komentarza Talmudu. Przy czym należy podkreślić iż są jedyny podstawą i korzeniem do szerszej listy nakazów oraz powinności niezbędne do codziennego życia. Czyli z siedmiu fundamentalnych przykazań, które zwykło się postrzegać jako siedem kategorii zawierających inne prawa szczegółowe można od razu wyliczyć co najmniej 30 praw:

7 KATEGORII PRAW:

1 . Bałwochwalstwo – Nie będziesz oddawać czci przedmiotom wyobrażającym bóstwa (idolom)

2 . Zabójstwo – Nie będziesz mordować

3 . Kradzież – Nie będziesz kraść ani rabować

4 . Rozwiązłość – Nie będziesz cudzołożyć ani żyć rozwiąźle

5 . Bluźnierstwo – Nie będziesz bluźnić imieniu Boga

6 . Okrucieństwo wobec zwierząt – Nie będziesz spożywać mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia

7 . Sprawiedliwość – Zorganizujesz system sądownictwa, by orzekać, wymierzać sprawiedliwość i dbać o przestrzeganie powyższych przykazań

Według Gaona Szmuela trzydzieści praw i wynikających zeń przykazań przedstawia się następująco:

I . Zakaz bałwochwalstwa
Nakaz modlenia się tylko do Boga
Nakaz oddawania ofiar tylko Bogu

Wykładnia rabiniczna: Esencją siedmiu praw jest zakaz bałwochwalstwa, idolatrii. Człowiek neguje sens istnienia religii w świecie oddając cześć bóstwu (bożkowi) zamiast stwórcy. Ludzkości nie wolno służyć lub oddawać boskiej czci żadnej istocie lub rzeczy – innemu człowiekowi, aniołowi, zwierzęciu, roślinie, gwieździe, żywiołowi czy pieniędzmi

II . Bluźnierstwo
Nakaz wiary w jedność i jedyność Boga (monoteizm)
Zakaz bluźnierstwa
Zakaz uprawiania magii
Zakaz wróżenia
Zakaz przywoływania duchów
Zakaz czarnoksięstwa
Zakaz rozmów z duchami
Zakaz studiowania demonologii
Zakaz rzucania czarów
Zakaz nekromancji
Nakaz szanowania rodziców

Wykładnia rabiniczna: Bluźnierstwo to przeklinanie stwórcy lub jego dzieł za pomocą jego imienia. Nadużywaniem boskiego imienia jest objawem niepełnej wiary w Boga lub w jego jedność, która może objawiać się w fałszywym twierdzeniu, że są dwie równe moce i dwa światy – boski i szatański – i nie może być akceptowalne, ponieważ neguje fakt, że Bóg jest panem całego stworzenia.

III . Zabójstwo
Zakaz zabijania (mordowania)
Zakaz popełniania samobójstwa
Zakaz czczenia Molocha (ofiary z dzieci)
Zakaz aborcji, według interpretacji Majmonidesa

Wykładnia rabiniczna: Ludziom nie wolno zabijać innych ludzi. Nawet, gdy osobie każe się zabić, strasząc zabiciem jej (lub drogiej jej osoby), nie wolno jej przelewać krwi. Gdy ktoś czyha na życie innej osoby, ta może się bronić, ale musi wystrzegać się jakichkolwiek czynów prowadzących do zabójstwa. Eutanazja i samobójstwo są uznawane za zabójstwo. Kara główna, jako pochodząca z nakazu boskiego, jest jedynym sposobem pozbawienia życia (ale tylko sprawiedliwie orzeczona)..

IV . Kradzież
Zakaz kradzieży
Zakaz porywania ludzi

Wykładnia rabiniczna: Ludziom nie wolno kraść niczego, co należy do innej osoby. Dotyczy to bytów materialnych (cudza własność, pieniądze) jak i niematerialnych, np.: przez zgwałcenie lub nawet uwiedzenie kobiety, pozbawia się ją jej godności; przez oszukiwanie pracodawcy, pozbawia się go zysku; przez porwanie człowieka, pozbawia się go wolności.

V . Rozwiązłość
Zakaz cudzołóstwa
Nakaz formalizacji instytucji małżeństwa heteroseksualne
Zakaz kazirodztwa
Zakaz sodomii (tj. stosunku analnego między mężczyznami)
Zakaz zoofilii
Zakaz kastracji

Wykładnia rabiniczna: Nieodpowiednie zachowania seksualne są zabronione. Bóg dał ludzkości bardzo jasne przykazania dotyczące odpowiednich zachowań oraz związków seksualnych i nigdy nie zezwolił żadnej istocie na łamanie tych praw ze względu na “naturę” tej istoty. Człowiek powinien zawsze postępować wedle woli boskiej i powstrzymywać się od zakazanych czynności

VI . Okrucieństwo wobec zwierząt
Zakaz spożywania mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia (np. problem w wielu ubojniach krajów zachodnich, gotowanie żywych homarów itd…)
Zakaz jedzenia i picia krwi (np. kaszanka, krwisty stek…)
Zakaz jedzenia padliny

Wykładnia rabiniczna: Zakaz dotyczy natury duchowej człowieka, a nie kwestii zdrowotnych czy higienicznych. Jedzenie mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia (w każdej postaci) jest źródłem okrucieństwa i wskazuje na brutalny egoizm jedzącego. Spożywanie krwi – pod jakąkolwiek postacią – jest zabronione, ponieważ niesie ona życie.

VII . Sprawiedliwość
Nakaz organizacji systemu sądownictwa
Zakaz krzywoprzysięstwa

Wykładnia rabiniczna: Ludzie powinni ustanowić instytucję sądów wspierających wypełnianie ‘Siedmiu Praw Noego’. Nazywanie praw noachidzkich “prawem” jest bezcelowe, jeśli nie ma instancji egzekwującej ich wykonanie, gdy zachodzi taka potrzeba.

Prawa Noego w świetle Halachy

Według tradycji żydowskiej zawartej w Talmudzie, Prawa Noachidzkie dotyczą całej ludzkości przez fakt, że wszyscy ludzie są potomkami Noego – głowy jedynej rodziny ludzkiej, której dane było przeżyć potop. W Judaizmie terminem Bnei Noach (Potomkowie Noego, Dzieci Noego) określa się wszystkich ludzi.

Talmud mówi ponadto, że “sprawiedliwi ludzie wszystkich narodów będą mieć udział w przyszłym świecie”. Każdy nie-żyd, który żyje według tych praw, uznany jest za “sprawiedliwego spośród obcych“, ger toszaw. Majmonides pisze, że odnosi się to do tych, którzy poznali Boga i przez oddanie Jemu, żyją w zgodzie z Prawami Noego. W swym monumentalnym dziele Miszne Tora, Majmonides stwierdza, że nie zasługują na miano sprawiedliwych ludzie żyjący według praw noachidzkich tylko ze względu na ich logiczność, lecz tylko ci, którzy przestrzegają tych praw, uważając je za słowa z uświęconego źródła, Tory.

Judaizm nie tylko nie oczekuje od nie-żydów dostosowania się nakazów Tory, ale wręcz zabrania ich wypełniania w sposób nakazany potomkom Izraela. Współcześni żydzi ortodoksyjni odwodzą od konwersji na Judaizm. W ich mniemaniu to Prawa Noego są dla nie-żydów drogą bezpośredniej i pełnej relacji z Bogiem”

Prawa Potomków Noego są więc prawami naturalnymi.

Jakkolwiek prawa te są naturalne, to naturą pojedynczego człowieka jest jego własny egoizm, więc mimo, że nieprzestrzeganie tych praw musi prowadzić – według Tory- do samozagłady społeczeństw, ich łamanie zaspokaja egoistyczne potrzeby ludzi (kradzież, niemoralne stosunki seksualne, morderstwo…).

Żydzi więc, jako naród kapłański, mieli nauczać potomków Noego tych praw. Tak działo się w czasach Świątyni. Sprawiedliwi nie-Żydzi mieli prawo składać tam ofiary i uczestniczyć w żydowskim życiu religijnym. Później jednak – przez następne tysiąclecia – Żydzi walczyli o własne przetrwanie, a funkcję przekazywania nie-Żydom Praw Potomków Noego przejęli pośrednicy – czyli wielkie religie monoteistyczne – Chrześcijaństwo i Islam.

„Wszystkie religie świata jednak podchodziły do idei ludzkiego zjednoczenia z założeniem: ‚Wierz tak, jak my wierzymy – i świat stanie się dla nas jeden’. Takie podejście nigdy nie dawało rezultatów.

Tora podchodzi do jedności z zupełnie innej perspektywy. Uczy, że istnieją dwie różne drogi, a nie tylko jedna. Jedna droga jest twoja. Druga – jest moja. Ty pójdziesz swoją, ja – swoją, a i tak osiągniemy zjednoczenie: jedyny B.g odnajdzie się na obu drogach, ponieważ jedyny B.g dał nam je obie. Prawa Noachidów wyznaczają kierunek, który B.g wskazał wszystkim, nie należącym do Domu Israela, ludom świata”.

„Noachidzi są więc partnerami Dzieci Izraela”

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
miejsce-na-reklame.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

na pierwszych stronach
%d bloggers like this: