Zbiór upublicznionych w grudniu dokumentów zawiera – jak pisze portal CIA – „szeroką próbkę” z dziennego raportu amerykańskiej agencji wywiadowczej z okresu od lutego 1989 roku do marca 1990 roku.

Ujawnione notatki stanowią znaczną część „krótkoterminowych analiz CIA dotyczących wydarzeń mających miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej” przed 30 laty. W czasie tym „wybuchła powszechna opozycja wobec złych sowieckich rządów”, która „szybko przekroczyła wszystko to, na co komunistyczne reżimy były przygotowane” – uznała agencja.

Notatki dotyczące Polski zatytułowane są m.in.: „Porozumienie Okrągłego Stołu podpisane”, „Konsekwencje wyborów”, „Komuniści i Solidarność na kursie kolizyjnym”, „Ogłoszony zostanie niekomunistyczny rząd” czy „Partia komunistyczna próbuje się uratować”.

Dokumenty informują też o wydarzeniach w NRD, państwach bałtyckich, Rumunii, Bułgarii, Jugosławii, Albanii, Czechosłowacji oraz na Węgrzech.

W ocenie CIA materiał to „dla decydentów w USA ważne źródło informacji” o wydarzeniach i rozwoju wydarzeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz o konsekwencjach „upadku komunistycznych rządów w Europie i początków rozpadu Związku Radzieckiego” dla Europy i USA.

Każda z notatek ma w górnym rogu przekreślony napis „ściśle tajne” (ang. top secret). Poniżej informacji opisowej danego wydarzenia znajduje komentarz. Zgodę na opublikowanie notatek wydano 26 listopada, ujawniono je 10 grudnia.

Teksty dostępne są w internetowej bibliotece CIA, którą znajdziesz klikając w ten link.

zrodlo:wiadomosci.onet.pl