Foto: nczas.com

Ostrzeżenie publiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczy wykrycia pałeczek Salmonella Enteritidis w fermie drobiu. W związku z tym GIS wycofał z rynku partię jaj.

Inspekcja Weterynaryjna wykryła bakterie Salmonella Enteritidis w próbkach pobranych w Fermie Drobiu Piotr Gościniak w Rogalinku.

W opinii Głównego Lekarza Weterynarii skażenie pałeczkami Salmonella może stanowić potencjalne ryzyko dla konsumentów. W związku z tym podmiot odpowiedzialny za pakowanie jaj wycofał je z obrotu.

Szczegóły dotyczące wycofywanych jaj

Producent: Ferma Drobiu Piotr Gościniak, ul. Słoneczna 49, 62-022 Rogalinek, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30211341

Zakład pakowania jaj: Jantex Polska Sp. z o.o., Zielniki 42, 63-000 Środa Wielkopolska, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30255916

Produkt:

  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10. Marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii. Termin przydatności do spożycia: 26.12.2019.

  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10. Marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii. Termin przydatności do spożycia: 27.12.2019.

  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa L, sztuk 10. Marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii. Termin przydatności do spożycia: 30.12.2019.

  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10. Marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii. Termin przydatności do spożycia: 31.12.2019.

  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10. Marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii. Termin przydatności do spożycia: 01.01.2020.

  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa L, sztuk 10. Marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii. Termin przydatności do spożycia: 01.01.2020.

  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 20. Marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii. Termin przydatności do spożycia: 01.01.2020

  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa L, sztuk 10. Marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii. Termin przydatności do spożycia: 03.01.2020.

  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10. Marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii. Termin przydatności do spożycia: 03.01.2020

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Podmiot Jantex Polska Sp. z o.o. przedstawił Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej listę odbiorców jaj objętych wycofywaniem i podjął działania związane z wycofaniem jaj od odbiorców i przekazania ich do utylizacji.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania przedmiotowych jaj od odbiorców detalicznych.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerach partii wskazanych

w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Źródło: GIS