Plynna lawa pod superwulkanem Laacher w Niemczech

Naukowcy wykryli i zlokalizowali nawracające trzęsienia ziemi o niskiej częstotliwości w dolnej skorupie i górnym płaszczu pod superwulkanem Laacher. Spowodowane są masowym transport lawy w systemie kanałów wulkanicznych i zapełnianiem zbiorników magmowych.

Trzęsienia ziemi zaobserwowano na głębokościach od 10 do 40 km (6,2 – 25 mil) są spowodowane napełnianiem się zbiorników wulkanu magmą, jak podają naukowcy w badaniu opublikowanym 7 stycznia 2019 roku w Geophysical Journal International.

Są to skupiska słabych trzęsień ziemi o sile M.2. Długa zakrzywiona fal sejsmiczna wskazuje na procesy interakcji między pęknięciami a płynami, co wskazuje pionową migrację magmy lub płynów magmowych” – twierdzą autorzy badania.

Trzęsienia ziemi o niskiej częstotliwości wskazują na ciągłe zapełnianie się zbiorników magmowych pod wulkanem Laacher See

Trzęsienia ziemi pod superwulkanem Laacher ( 05 grudzień 2018 – 12 luty 2019)
Screenshot_8

Śpiący super-wulkan w Niemczech pokazuje niepokojące oznaki przebudzenia. Jest w stanie wyrzucić miliardy ton magmy, którą wyrzuca średnio co 10-12 tysięcy lat a ostatnia jego erupcja miała miejsce około 12.900 lat temu, więc może wybuchnąć w każdej chwili. … Wulkanolodzy uważają, że wulkan Laacher See jest nadal aktywny, świadczą o tym bąbelki dwutlenku węgla widoczne na powierzchni jeziora wulkanu, co wskazuje, że komora magmy poniżej “odgazowuje”.

Mofetten im Laacher See in der Vulkaneifel

 

The Laacher See jest potencjalnie aktywnym wulkanem, potwierdza to aktywność sejsmiczna, silne anomalia termiczne pod jego jeziorem i gaz z dwutlenku węgla widoczny na powierzchni jeziora. Nukowcy uważają, że nowa erupcja może się zdarzyć w każdej chwili, co dziś, nawet przy znacznie mniejszym wskaźniku wybuchowości wulkanu, doprowadziłoby do poważnej katastrofy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Niemcy są gęsto zaludnionym krajem.

Superwulkan Laacher See:
– Jest podobny do Mount Pinatubo, co w 1991 roku dało nam największą erupcję XX wieku
– Zostaną wyrzucone biliony ton popiołu i magmy
– Południowa Anglia pokryłaby się popiołem

Jeżeli dzisiaj doszło by do erupcji superwulkanu Laacher, byłaby to katastrofa nie do opisania.

https://liveglobalalert.com/plynna-lawa-wykryta-pod-wulkanem-laacher-see-w-niemczech/?fbclid=IwAR2f37uekpNsk_e4rg2kHg5bISIbXtbo0P1MwadnmsP6sDLXtAGODQLHvtQ